BEDAM SATRANÇ AKADEMİSİ

 • Başkent Üniversitesi Satranç Akademisi Bağlıca Kampüsünden sonra Bahçelievler’de açıldı.
 • Her yaş grubuna uygun (çocuk ve yetişkin) özel ve grup satranç derslerimiz başladı.

 

 • Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü ve Bahçelievler’de Satranç Akademisi derslerimiz başlıyor.
  Dönem boyunca;

Özel ders Başkent personeli: 60 TL – Dış kursiyer : 80 TL
Grup ders: Başkent Personeli 120 TL –  Dış kursiyer: 160 TL
Haftada 1 saat

 

 0532 066 36 94 – 0312 246 67 29

bedam.baskent.edu.tr  bedam@baskent.edu.tr

 

BEDAM  

Eğitim ve Danışmanlık

Hizmetleri Merkezi

 

2. Seviye Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi

EĞİTİMİN ADI:
Eğitim 2. Seviye Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi olup kurs sonunda EĞİTİM SERTİFİKASI verilecektir.

 

EĞİTİM SÜRECİ:

 1. b) Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.
 2. c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.
 3. d) Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 10 sorudan oluşan ön testi yapacaktır. Eğitim sonunda sertifika sınavının geçme notu 100 üzerinden 70 (yetmiş) tir.
 4. e) Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.
 5. f) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu eğitmenlere aittir.
 6. g) Sertifikalar, Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) tarafından hazırlanacak olup SEM müdürü ve  Rektörü tarafından imzalanacaktır

EĞİTİM MALİYETLERİ:

– Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi ücreti Kişi Başı 1.080TL (KDV Dahil) olarak belirlenmiştir.

– Kursiyerlere Eğitim Ekipmanları ücretsiz temin edilecektir.

– Kursiyerler bu kişi başı ücretini aşağıdaki Üniversite  hesabına  “Katılacak kişi Adı-Soyadı TC. Numarası ve ”2. Seviye Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi” açıklamasıyla yatıracaklardır.

ALICI : Başkent Üniversitesi

– Kursiyerler bu kişi başı ücretini Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait  796 910 – 364 nolu hesap IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16 Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır.

İLETİŞİM: 0545 789 09 00 – 0312 246 66 66 / 2171

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

Bu Sertifikayı 1. Seviye Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi Sertifika sahibi olanlar ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.

 1. a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,
 2. b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları vb. ) programlarında okuyan ya da mezun olanlar.
 3. c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
 4. d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
 5. e) İSG Uzman Adayları
 6. f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
 7. g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Önlisans Mezunları
 8. h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları

EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:

 1. a) 2547 sayılı yükseköğretim kanunu madde 12(b)
 2. b) 06.2012 tarihli 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 3. c) 05.10.2013 tarihli 28786 sayılı yönetmelik EK 4/A ve EK 4/B bölüm II
 4. d) 25.04.2013 tarihli 28628 sayılı yönetmelik EK I madde 4
 5. e) 17.07.2013 tarihli 28710 sayılı yönetmelik
 6. f) 2001 tarihli 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun
 7. g) 2008 tarihli 26778 sayılı Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
 8. h) İskeleler, yaşam hatları, güvenlik ağları ile ilgili TSE standartları

 

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:

 • Yüksekte güvenli çalışma planı hazırlamasını bilir
 • Yüksekte çalışmada kullanılan kişisel koruyucu donanımları bilir. ( Paraşüt tipi emniyet kemeri, baret, lanyard, eldiven, karabinalar)
 • Yüksekte çalışmada kullanılan, iş ekipmanlarının güvenli çalışma yöntemlerini bilir ve uygular. (Mobil vinç, Menlift, Forklift vs )
 • Yüksekte çalışma ile ilgili genel kuralları ve acil durum planı hazırlamasını bilir.
 • Yüksekte çalışma eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar.
 • Yüksekte çalışma eğitimi için güvenlik önlemlerini alır.                                                
 • Yüksekte çalışma eğitimi sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.   
 • İskele sökme ve kurma planı hazırlamasını bilir.
 • İskele çeşitlerini, standartlarını, kurulumunu ve sökümünü bilir.
 • İskelelerin kontrol ve denetimini yapar, periyodik kontrol formlarının düzenler.
 • İskelede gerekli olabilecek, çeşitli düğüm tekniklerini bilir ve uygular.
 • İskeleye çıkış ve inişlerde güvenli çalışma kurallarını bilir ve uygular.
 • İskele parçalarını (Ana bileşenleri) bilir ve kontrol eder.
 • İskele parçalarının istiflenmesi ve muhafazasını bilir.
 • İskele üretimi yapan firmadan, iskele hesaplarını ister ve kontrol eder.
 • Güvenlik ağlarının çeşitlerini, standartlarını, kurulmasını ve sökülmesini bilir.
 • Dikey ve yatay yaşam hatlarını ve parçalarını bilir.
 • Dikey ve yatay yaşam hatlarının kontrolü ve denetlemesini yapar.
 • Dikey ve yatay yaşam hatlarında uygulama yapar ve yaptırır.
 • Ankraj noktalarının oluşturulmasında yer tespitlerini yapar ve kontrol eder.
 • 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
 • 28786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
 • 28786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği çalışılacak işin güvenliği hakkında bilgilendirme yapabilir.
 • 26361 sayılı yönetmelik gereği, Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılması konusunda uygulamalı eğitim verebilir.
 • Yüksekte çalışma eğitimi sonunda KATILIM BELGESİ  verir.
 • İskele kurulumu ve sökümü yapacak kişilere eğitim verebilir ve eğitim sonunda KATILIM BELGESİ verir.

EĞİTİMİN KURUMLARA KAZANDIRACAKLARI:

 1. a) İşletme ve/veya kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek iş kazalarının önlenmesi,
 2. b) Meydana gelebilecek olan yüksekte çalışma ile ilgili şantiye, özel servis çalışanları, inşaat işlerinde ve diğer işlerde can ve mal kaybını en aza indirilmesi,
 3. c) İşletmelerin sıfır iş kazası politikalarına yardımcı ve destek olmak,
 4. d) Yüksekte çalışma yapan personelin öz güveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin üst seviyeye çıkartılması,
 5. e) Yüksekte çalışma ile ilgili tedbirlerin alınması ve yasal süreçler.

3. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

EĞİTİM

3. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

 EĞİTİM SÜRECİ: Eğitim sürecinde aşağıdaki yol takip edilecektir.

a) Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve T.C. kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.

b) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.

c) Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 10 sorudan oluşan ön testi yapacaktır. Eğitim sonunda sertifika sınavının geçme notu 100 üzerinden 70 (yetmiş) tir.

d) Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.

e) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu eğitmenlere aittir.

f) Sertifikalar, Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) tarafından hazırlanacak olup SEM müdürü ve  Rektörü tarafından imzalanacaktır.

EĞİTİM MALİYETLERİ:

– Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi ücreti Kişi Başı 1.080TL  (KDV Dahil) olarak belirlenmiştir.

– Kursiyerlere Eğitim Ekipmanları ücretsiz temin edilecektir.

– Kursiyerler bu kişi başı ücretini aşağıdaki Üniversite  hesabına  “Katılacak kişi Adı-Soyadı TC. Numarası ve ”3. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi” açıklamasıyla yatıracaklardır.

– Kursiyerler bu kişi başı ücretini Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait                   796 910 – 364 nolu hesap IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16 Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır.

İLETİŞİM: 0545 789 09 00 – 0312 246 66 66 / 2171

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

Bu Sertifikayı 1. ve 2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika sahipleri alabilmekte olup, Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.

a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,

b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü ) programında okuyan ya da mezun olanlar.

c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları

d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,

e) İSG Uzman Adayları

f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,

g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Ön lisans Mezunları

h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları

ı) Fabrika yada özel kuruluşların İtfaiye ve Yangın kısımlarında görev yapmakta olanlar.

i) Yangın Söndürme Sistemleri Fabrikalarında çalışan eğitmenler.

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:

(A). Binaların, kullanım amaçlarına göre sınıflarını ve binaların tehlike sınıflarını bilir.

(B). Kaçış yolu sayısı ve genişliklerini, kullanıcı yükü ve katsayılarını bilir.

(C). Kaçış merdivenlerinin, özellik ve standartlarını bilir.

(D). Doğalgaz ve LPG tesisatlı kazan dairelerinde güvenlik önlemlerini bilir.

(E). Acil durum aydınlatma sistemlerini, sesli ve ışıklı uyarı sistemlerini bilir.

(F). Duman kontrol sistemlerini bilir.

(G). Dedektör çeşitlerini ( duman, ısı, vs), çalışma prensiplerini ve standartlarını bilir.

(H). Otomatik algılama sistemi gereken binaları bilir.

(I). Yangın algılama ve uyarı sistemlerini bilir.

(J). Sulu söndürme ( ıslak, kuru) sistemlerini, bu sistemler için su ihtiyaçlarını hesaplayabilir, sprinklerin çeşitlerini ve kapasitelerini bilir.

(K). Köpüklü, Gazlı ve Kuru tozlu söndürme sistemlerini bilir.

(L). Yangın dolaplarının, Hidrantların, Yangın pompalarının, özelliklerini, standartlarını ve su ihtiyaçlarını hesaplayabilir.

(M). Taşınabilir yangın söndürme tüplerinin standartlara uygunluk ve kontrolünü bilir.

(N). İtfaiye su verme ağzını bilir.

(O). Tehlikeli maddelerin sınıflarını bilir.

(P). LPG(Likid petrol gazı) ile ilgili alınan güvenlik tedbirlerinin, yangın yönetmeliğine uygunluğunu tespit edebilir.

(R). Yanıcı ve parlayıcı sıvıların, sınıflarını bilir.

(S). Yanıcı ve parlayıcı sıvılar ile ilgili alınan güvenlik tedbirlerinin, yangın yönetmeliğine uygunluğunu tespit edebilir.

(T). 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği, hazırlanması gereken ACİL DURUM PLANLARINI hazırlar, kontrol ve revize edebilir.

(V). Acil eylem planlarındaki, yangın postalarına eğitim verip, eğitim sonunda KATILIM BELGESİ verebilir.

(Y). Talepler doğrultusunda, YANGIN RİSK ANALİZİ yapabilir ve analiz sonucunda YAZILI RAPOR sunabilir.

(Z). Talepler doğrultusunda, BİNALARDA, YANGIN GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI yapabilir.

2. Seviye Yangın Eğitici Eğitmenliği

EĞİTİMİN ADI:

2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi olup kurs sonunda EĞİTİM SERTİFİKASI verilecektir.

EĞİTİM SÜRECİ:

a) Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.

b) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.

c) Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 10 sorudan oluşan ön testi yapacaktır. Eğitim sonunda sertifika sınavının geçme notu 100 üzerinden 70 (yetmiş) tir.

d) Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.

e) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu eğitmenlere aittir.

f) Sertifikalar, Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) tarafından hazırlanacak olup SEM müdürü ve  rektörü tarafından imzalanacaktır.

 

 

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

Bu Sertifikayı 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika sahipleri alabilmekte olup, Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.

a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,

b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar.

c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları

d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,

e) İSG Uzman Adayları

f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,

g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Önlisans Mezunları

h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları

ı) Fabrika yada özel kuruluşların İtfaiye ve Yangın kısımlarında görev yapmakta olanlar.

i) Yangın Söndürme Sistemleri Fabrikalarında çalışan eğitmenler.

EĞİTİM MALİYETLERİ:

– Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi ücreti Kişi Başı 1.080TL (KDV Dahil) olarak belirlenmiştir.

– Kursiyerlere Eğitim Ekipmanları ücretsiz temin edilecektir.

– Kursiyerler bu kişi başı ücretini aşağıdaki Üniversite  hesabına  “Katılacak kişi Adı-Soyadı TC. Numarası ve ”2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi” açıklamasıyla yatıracaklardır.

– Kursiyerlere Eğitim Ekipmanları ücretsiz temin edilecektir.
– Kursiyerler bu kişi başı ücretini Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait  796 910 – 364 nolu hesap IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16 Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır.

İLETİŞİM: 0545 789 09 00 – 0312 246 66 66 / 2171

 

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:

– Yanma ve yangını bilir.

– Yangına sebep olan faktörleri bilir.

– Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir.

– Isı ve dumanın yayılma hızını bilir.

– Yangın yerindeki tehlikeleri bilir.

– Söndürme maddelerini bilir.

– Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.

– Kişisel koruyucu ekipmanları kullanır.

– Temiz hava solunum cihazını kullanır.

– Yangın dolaplarını ve itfaiye hortumlarını kullanır.

– Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir.

– Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.

– Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir.

– Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir.

– Genel yangın eğitimi için program hazırlar. – Genel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar.

– Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır.

– Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.

– Genel yangın eğitimi verebilir ve Tahliye tatbikatları yapar.

– Fabrika veya iş yerlerinde tüm personele genel yangın eğitimi verebilir.

– Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 1 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir.

– Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluşturur.

– 6331 sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini verebilir.

– Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereği oluşturulan acil eylem planlarındaki yangın postası veya ekibine eğitim verebilir.

– Yangın risk analizi yapabilir.

– Eğitim sonrası KATILIM BELGESİ verebilir.

Uluslararası TSSF / CIMAS Scuba Dalış Kursları

Uluslararası TSSF / CIMAS Scuba Dalış Kursları

 

Programın amacı; Bu eğitim programının sonunda ; tüm eğitim kursu dalgıç adayları
T.S.S.F (Türkiye Su altı Sporları Federasyonu) & CMAS (World Underwater Federation)
tarafından onaylı tüm yurtdışı dalışlarında da Uluslararası geçerliliğe sahip
T.S.S.F /CMAS 1 Yıldız Scuba Dalış Brövesi alacaklardır.

Eğitime yönelik kursların başlayacak 1. derslerinin sonunda,

Devam edecek diğer derslerin gün ve saatleri her dersin sonunda kursun katılımcılarıyla beraber karşılıklı organize edilerek belirlenecektir. Devam eden eğitimlerden herhangi bir ders gününü zorunlu bir nedenle kaçıranlar veya gelemeyenler için telafi ders imkanları olacaktır.

** Eğer toplu katılıma yönelik grup sayısı oluşturmanız durumunda ; sizlere özel bir kapalı grup
eğitimiyle ders günleri ve saatleri sizlerin zaman programına göre ayarlanabilecektir.
Grup eğitimi ile ilgili min. kişi sayısı ve diğer sorularınız için bizi arayabilirsiniz.
Programın İçeriği: Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:

• Scuba Nedir?
• Dalışta takım olmak
• ABC ve Diğer Scuba Dalış Malzemelerinin Kullanımı
• Tüm Dalış Malzemelerinin monte ve demonte edilmesi
• Sualtında Haberleşme • Basınç-Hacim İlişkileri
• Fiziksel Esaslar ve Gaz Kanunları
• Dalış Hesapları
• Doğal ve Pusulalı Yön Bulma
• Dalışta basınç-hacim İlişkileri
• Dalış Fizyolojisi
• Güvenli Dalış Kuralları
• Dekompresyon Tabloları
• Sualtı Yaşamı ve Balık Türleri
• Sualtı çekimi nasıl olmalı ve sualtında renkler
• Sualtında sizin gözünüzden fotoğraf kareleri gibi konular yer alacaktır.
Belge: Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda başarı veya katılım belgesi verilir. Başarı belgesi için seminer sonunda yapılacak sınavda en az 70 puan almak gerekir.

Programın Süresi: 2 Hafta Toplam 4 Eğitim Günü – 8 Saat

Programın Yeri: BEDAM Derslikleri – Başkent Üniversitesi Hastanesi Mevkii 82. Sokak No:40 Bahçelievler ANKARA
Program Ücreti: 700 TL (KDV Dahil) – BROVE ÜCRETİ DAHİL olarak
Fiyata Dahil Olanlar: Uluslararası CMAS 1 Yıldız Dalış Brovesi-Kimlik Kartı +Scuba Dalıs Kursu / Uygulamalı Teorik Eğitimler + Dalış Kayıt Defteri + Katılım-Duvar Sertifikası +Eğitimlerde verilecek Eğitim Kitapçığı + Eğitim DVD’si + Deniz Dalışlarında kullanılacak Dalış Malzemelerinin tedariki.

Banka Hesap No:Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait 796910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16

1. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKASI

1. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKASI

EĞİTİMİN AMACI: Katılımcı eğitim sonunda işletmelerde çalışan personellerin zorunlu alması gereken yangın eğitimlerini verebilecek, yangın müdahale programı yapabilecek ayrıca yangın önleme, söndürme tekniklerini uygulamalı öğreteceklerdir.

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.
a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,
b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar.
c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
e) İSG Uzman Adayları
f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Ön lisans Mezunları
h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları
ı) Fabrika yada özel kuruluşların İtfaiye ve Yangın kısımlarında görev yapmakta olanlar.
i) Yangın Söndürme Sistemleri Fabrikalarında çalışan eğitmenler.

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:

– Yanma ve yangını bilir.
– Yangına sebep olan faktörleri bilir.
– Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir.
– Isı ve dumanın yayılma hızını bilir.
– Yangın yerindeki tehlikeleri bilir.
– Söndürme maddelerini bilir.
– Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.
– Kişisel koruyucu ekipmanları kullanır.
– Temiz hava solunum cihazını kullanır.
– Yangın dolaplarını ve itfaiye hortumlarını kullanır.
– Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir.
– Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.
– Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir.
– Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir.
– Genel yangın eğitimi için program hazırlar.
– Genel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar.
– Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır.
– Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
– Genel yangın eğitimi verebilir ve Tahliye tatbikatları yapar.
– Fabrika veya iş yerlerinde tüm personele genel yangın eğitimi verebilir.
– Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 1 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir.
– Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluşturur.
– 6331 sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini verebilir.
– Eğitim sonrası KATILIM BELGESİ verebilir. 

EĞİTİM SÜRECİ;

 1. Kayıt işlemleri için eğiticiegitmenlik.com adresinden kesin kayıt formu doldurmanız gerekmektedir. ( Kayıt esnasında Diploma, Nüfus Kağıdı ve Fotoğraf yüklemeniz de istenmektedir. )
 2. Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.
 3. Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.
 4. Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 20 sorudan oluşan ön testi yapacaktır. Eğitim sonunda sertifika sınavının geçme notu 100 üzerinden 70 (yetmiş) tir.
 5. Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.
 6. Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu eğitmenlere aittir.
 7. Sertifikalar, Üniversite Rektör imzalı olacaktır.
 8. Tüm Türkiye’de Eğitim Açılır.(En az 10 Katılımcı )

 

İLETİŞİM: 0545 789 09 00 – 0312 246 66 66 / 2171

EĞİTİM TARİHLERİ:

 • 5-6 Ağustos (İstanbul)
 • 12-13 Ağustos (İzmir)
 • 19-20 Ağustos (Bursa)
 • 26-27 Ağustos (Ankara)

EĞİTİM MALİYETLERİ:

– Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi ücreti Kişi Başı 1.000TL + % 8 KDV olarak belirlenmiştir.
– Kursiyerlere Eğitim Ekipmanları ücretsiz temin edilecektir.
– Kursiyerler bu kişi başı ücretini Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait  796 910 – 364 nolu hesap IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16 Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır.

Kayıt olmak için tıklayınız.

 

 

ACİL DURUM KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİCİ EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKASI

ACİL DURUM KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİCİ EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKASI

EĞİTİMİN AMACI: İlgili kanun ve yönetmelikler göz önünde bulundurularak işletmelerdeki her çalışanın zorunlu yapması gereken “Acil durum tatbikatını ve Acil durum ekipleri eğitimini verebilecek” acil durumlarda önlem alarak gerekli planları yapabilecek eğitmenler yetiştirmektir.

 

EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:
20.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu
09.09.2009 tarihli gün ve 27344 sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik
18.06.2013 tarihli gün ve 28681 sayılı iş yerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmelik
11.09.2013 tarihli gün ve 28762 sayılı sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

 

 1. a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,
  b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları vb. ) programlarında okuyan ya da mezun olanlar.
  c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
  d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
  e) İSG Uzman Adayları
  f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
  g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Önlisans Mezunları
  h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları

 

 

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:

 1. a) İş yerlerinde oluşabilecek acil durumlarda, kriz masasının kurulması, yönetilmesi ve yönlendirmesini bilir ve uygular.
  b) 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği, hazırlanması gereken acil durum planlarını hazırlar, kontrol ve revize edebilir.
  c) İş yerlerinde Acil Durum Risk analizi yapabilir.
  d) İş yerlerinde Acil Durum Planı yapabilir.
  e) 6331 sayılı kanun ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 126. maddesine göre, özel işyerleri ve kamu kuruluşlarında, oluşturulması gereken acil durum ekiplerini oluşturabilir, görevlendirebilir.
  f) 2009 tarihli binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 127. maddesinde belirtilen ve söndürme ekibine, kurtarma ekibine, koruma ekibine, ilk yardım ekibine acil durum yönetimi ile bilgilendirme eğitimi verir.
  g) 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 127. maddesinde belirtilen acil durum ekiplerinin görevini bilir.
  h) 2013 tarihli İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 129. maddesine göre acil durum ve tahliye yöntemlerini oluşturur, tatbikatları yaptırır.
  i) Acil durumlarda gece ve gündüz uygulamalarını bilir.
  j) 2013 tarihli sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmelik gereği, iş yerlerinde yapılması zorunlu olan sağlık ve güvenlik işaretleri konusunda bilgilendirme eğitimi verebilir.
  k) 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği yılda en az bir defa yaptırılması gereken tatbikatı denetler, gözden geçirir, düzenleyici ve önleyici faaliyetleri alarak tatbikat raporu düzenler.
  l) 6331 sayılı kanunda, 2009 tarihli binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelikte, 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelikte geçen eğitimleri verdikten sonra eğitime katılanlara KATILIM belgesi verebilir.

EĞİTİM SÜRECİ:

 1. a) Kayıt işlemleri için kesin kayıt formu doldurmanız gerekmektedir. ( Kayıt esnasında Diploma, Nüfus Kağıdı ve Fotoğraf yüklemeniz de istenmektedir. )
  b) Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.
  c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.
  d) Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 20 sorudan oluşan ön testi yapacaktır. Eğitim sonunda sertifika sınavının geçme notu 100 üzerinden 70 (yetmiş) tir.
  e) Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.
  f) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu eğitmenlere aittir.
  g) Sertifikalar, Üniversite Rektör imzalı olacaktır.

 

İLETİŞİM: 0545 789 09 00 – 0312 246 66 66 / 2171

 

EĞİTİM TARİHLERİ:

 • 30 Temmuz (Ankara)

 

EĞİTİM MALİYETLERİ:
– Acil durum kriz yönetimi eğitici eğitmenliği ücreti Kişi Başı 1.000TL + % 8 KDV olarak belirlenmiştir.
– Kursiyerlere Eğitim Ekipmanları ücretsiz temin edilecektir.
– Kursiyerler bu kişi başı ücretini Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait  796 910 – 364 nolu hesap IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16 Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır.

Kayıt olmak için tıklayınız.

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi Sertifika Programı

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi Sertifika Programı

Eğitim Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi olup kurs sonunda EĞİTİM SERTİFİKASI verilecektir.

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

 1. a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,
  b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları vb. ) programlarında okuyan ya da mezun olanlar.
  c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
  d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
  e) İSG Uzman Adayları
  f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
  g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Önlisans Mezunları
  h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları

EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:

 1. a) 2547 sayılı yükseköğretim kanunu madde 12(b)
  b) 06.2012 tarihli 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  c) 2001 tarihli 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun
  d) 2008 tarihli 26778 sayılı Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
  e) 28786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği,
  f) 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) iş yerlerinde kullanılması hakkındaki yönetmelik.

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:

Yüksekte çalışmanın tanımını ve çeşitlerini bilir.
Yüksekte çalışma ortamlarının nereler olduğunu bilir.
Yükseklik bilincini ve güvenlik önlemlerini bilir.
Yüksekte çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucu donanımları (Baret, gözlük, eldiven, emniyet ayakkabısı, bot, çizme vs) bilir.
Yüksekte çalışma ekipmanlarını (Merdiven, iskele, vinç, platform vb.) bilir.
Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanları (Emniyet kemeri, güvenlik ağları, şok emiciler, armut ve D karabina vb.) bilir.
Yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanma prensiplerini bilir.
Yükseğe güvenle ulaşma yöntemlerini bilir.
Yüksekte çalışma ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri bilir.
İskelelerin kurulması ve iskeleler ile çalışma, konularını bilir.
Korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma konularını bilir.
Dış cephe asansörlerini bilir.
Mobil yükselebilen platformları bilir.
Kaldırma ekipmanlarını bilir.
Merdivenlerde çalışma tekniklerini bilir.
Emniyet şeritleri ile işaretleme yöntemlerini bilir.
Ankraj noktalarını ve ankrajların, nerelerde kullanılması gerektiğini bilir.
Tehlikeli ve güvensiz durumları bilir.
Güvenli ortam oluşturmayı bilir.
Düşmeden korunmada kullanılan ekipmanların standartlarını bilir.
Düşme faktörü ve yüksekte çalışmanın risklerinden korunma yöntemlerini bilir.
Yüksekte çalışma eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar.
Yüksekte çalışma eğitimi için güvenlik önlemlerini alır.
Yüksekte çalışma eğitimi sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
28786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
28786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği çalışılacak işin güvenliği hakkında bilgilendirme yapabilir.
28695 sayılı yönetmelik gereği, Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılması konusunda uygulamalı eğitim verebilir.
Yüksekte çalışma eğitimi sonunda KATILIM BELGESİ verir.

EĞİTİMİN KURUMLARA KAZANDIRACAKLARI:
a) İşletme ve/veya kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek iş kazalarının önlenmesi,
b) Meydana gelebilecek olan yüksekte çalışma ile ilgili şantiye, özel servis çalışanları, inşaat işlerinde ve diğer işlerde can ve mal kaybını en aza indirilmesi,
c) İşletmelerin sıfır iş kazası politikalarına yardımcı ve destek olmak,
d) Yüksekte çalışma yapan personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin üst seviyeye çıkartılması,
e) Yüksekte çalışma ile ilgili tedbirlerin alınması ve yasal süreçler.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

İş sağlığı ve güvenliği nedir
İş sağlığı ve güvenliğinin amacı nedir
KKD (Kişisel koruyucu donanımlar):
a) Baş koruma ekipmanları: Baret, şapka, bone/eşarp, kar başlığı
b) Vücut koruma ekipmanları: İş elbisesi, tulum, mont/yelek, önlük, tam korunma giyisisi
c) Göz korunma ekipmanları: Emniyet gözlüğü, yüz siperi
d) Kulak koruma ekipmanları: Kulak tıkacı, tam kapalı kulaklık, kişiye özel kulaklık
e) El koruma ekipmanları: Eldiven, kolluk, parmaklık
f) Ayak koruma ekipmanları: Emniyet ayakkabısı, Çizme, Bot, maskarat, Tozluk
g) Düşmeden korunma ekipmanları: Emniyet kemeri, Yan halat, bağlanma kılavuzları, Güvenlik halatı, Şok emiciler, Güvenlik ağı
Yüksekte çalışma ekipmanları: Yüksekte çalışma yapabilmek için kullanmış olduğumuz ekipmanlar, merdivenler, iskeleler, vinçler, platformlar olarak gösterilebilir.
– Yüksekte Çalışma Nedir?, Nereler Yüksekte Çalışma Ortamlarıdır?
– Çalışanların Düşmesine Neden Olabilecek Faktörler, Nerelerden Düşeriz?
– Düşmeye Karşı Güvenlik Önlemleri Almanın Önemi, Düşmenin Önlenmesi için Alınması Gereken Standart Prosedürler, Düşüş Koruma Planı
– Düşmeyi Önleme Planının Hazırlanması ve Uygulanması
– Yetkili Uzman Görevlendirilmesi
– Geleneksel Sistemlerin Neden Kullanılmadığının Açıklanması
– Alternatif Sistemlerin İşçileri Nasıl Koruyacağının Açıklanması
– Kontrollü Giriş Bölgeleri Oluşturulması, Dokümasyon Sorumluluğu
– Kazaların Araştırılması, Çalışanların Düşen Objelerden Koruma
– Düşmeyi Önleme Konusunda Eğitim
– Merdivenlere bakış ve genel kurallar:
– İskelelere bakış ve genel kurallar:
– Yüksekte çalışmalarda korunma sistemleri
–Yetişkinin özellikleri ve Eğitim yöntemleri
–Yetişkin Eğitimi İlkeleri, Eğitim Ortamının Hazırlanması, Eğitim Araçları
–Eğitimin Planlanması, Eğitim İçeriği, Eğitim Yöntemleri,
–Eğitimde ölçme değerlendirme.

EĞİTİM SÜRECİ;

 1. Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.
 2. Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.
 3. Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 20 sorudan oluşan ön testi yapacaktır. Eğitim sonunda sertifika sınavının geçme notu 100 üzerinden 70 (yetmiş) tir.
 4. Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.
 5. Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu eğitmenlere aittir.
 6. Sertifikalar, Üniversite Rektör imzalı olacaktır.

İLETİŞİM: 0545 789 09 00 – 0312 246 66 66 / 2171

EĞİTİM TARİHLERİ:

 • 29 Temmuz (Ankara)

EĞİTİM MALİYETLERİ:
– Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi ücreti Kişi Başı 1.000TL + % 8 KDV olarak belirlenmiştir.
– Kursiyerlere Eğitim Ekipmanları ücretsiz temin edilecektir.
– Kursiyerler bu kişi başı ücretini Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait  796 910 – 364 nolu hesap IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16 Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır.

Kayıt olmak için tıklayınız.

SAĞLIK TURİZMİ UZMANLIĞI VE YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

SAĞLIK TURİZMİ UZMANLIĞI VE YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

 

26-29 Mayıs İSTANBUL

STDD Türkiye’de sağlık turizmi altyapısını desteklemek amacıyla Başkent üniversite işbirliği ile
düzenlediği eğitimlere devam ediyor.
Başkent Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Merkezi (BEDAM) ve Sağlık Turizmi Destekleme Derneği
(STDD) işbirliğiyle “Sağlık Turizmi Uzmanlığı ve Yönetimi Sertifika Programı”nın ikincisi İstanbul’da
düzenleniyor.
Sağlık mi? Turizm mi? Her ikisi de!
Sağlık kuruluşu sahipleri, yöneticileri, çalışanları!
İşletmeniz ve personeliniz Türkiye’nin parlayan
sektörü olan sağlık turizmine hazır mı?
Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler!
Yepyeni bir alanda parlak bir kariyere ne dersiniz?
Türkiye ekonomisinin yıldızı sağlık turizmi
sektöründe, yola erkenden çıkmak ve sektör lideri
olmak için ilk adımı Başkent Üniversitesi ile atın!
“Türkiye’de sağlık turizmi” denince akla ilk gelen
isimlerden olmak için gecikmeyin…
Düzenlenen bu eğitimler ile Türkiye’de sağlık
turizmi alanında önemli yere sahip hastanelerin,
kliniklerin, sağlık merkezlerinin, termal tesislerin
ve turizm acentelerinin idarecileri, yöneticileri
ve personelleri sağlık turizmi hakkında mesleki
ve akademik eğitim bilgilerine sahip olurken,
Türkiye’de sağlık turizmi sektörü altyapısı
güçlenerek gelişmeye devam ediyor.

Eğitim Programı
✚ Sağlık mı? Turizm mi? Her ikisi de!
✚ Farklı Kültürlerden Hastalarla Mükemmel İletişim
✚ Sağlık Turizmini Nasıl Pazarlasak da Satsak?
✚ Hatasız Sağlık Turizmi İçin Biraz da Hukuk…
✚ Sağlık Turizmi İşletmeleri Nasıl Yönetilir?
✚ Türkiye ve Dünyadan Güncel Sağlık Turizmi Uygulamaları
✚ Sınav
Ek Hizmetler
Katılımcılar için öğle yemekleri ve
ikramlar tarafımızdan karşılanacaktır.
Eğitim Yeri
DoubleTree by Hilton
Moda – İstanbul
Banka Bilgileri
Hesap Adı: Başkent Üniversitesi
(Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi)
Hesap No: 796 910 – 364
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
✚ Açıklama olarak katılımcının ve kursun adı yazılmalıdır.
✚ Program kontenjanlarımız sınırlıdır.

Eğitim Ücreti
1850 (KDV Dahil)
Ayrıntılı bilgi ve broşür için lütfen tıklayınız.

PROFESYONEL MAKYAJ KURSU

PROFESYONEL MAKYAJ KURSU

PROFESYONEL MAKYAJ KURSU

Bu eğitim ile ;
1. Bir sürü para verip kullanmadığınız ürünlerinizi doğru kullanmayı,
2. Kendi yüzünüze en uygun makyaj tekniklerini,
3. Sizin için en uygun ürün ve malzemeleri,
4. Günlük kısıtlı zamanınızda 10 dakikada yapacağınız makyajı,
5. Günlük makyajınızı, dakikalar içinde gece makyajına nasıl çevireceğinizi öğrenecek, eğitimin sonunda kendinize profesyonel makyaj yapacak seviyeye geleceksiniz.

 

Eğitim takvimi katılımcılar ile birlikte planlanır.