SİTOLOJİ TEMEL MİKROSKOP EĞİTİMİ PROGRAMI

SİTOLOJİ TEMEL MİKROSKOP EĞİTİMİ PROGRAMI

SİTOLOJİ TEMEL MİKROSKOP EĞİTİMİ PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI:

Patoloji laboratuarlarında servikal sitolojik yaymalarda ön tarama yapmak üzere yetiştirilecek “Tarayıcı Sitotekniker” programı için alt yapı oluşturacak temel bilgileri yerleştirmek ve temel düzeyde mikroskop eğitimi vermek.

KİMLER KATILABİLİR:

Bu programa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları “Patoloji Laboratuvar Teknikleri” programından mezun olanlar ve bu programın IV. sömestrine devam eden öğrenciler ile lisans düzeyinde “Biyoloji” bölümlerinden mezun olan “Biyolog” ve Biyoloji Lisans 3 ve 4 sınıf öğrencileri başvurabilir.

KATILIM BELGESİ :

Bu kursa katılanlara Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi tarafından hazırlanan katılım belgesi verilecektir.

EĞİTİM SÜRESİ:

30 saatpratik/14 saat teorik

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 1. Klinik Sitolojide Temel Yöntemler
 • Laboratuvar aletlerinin tanıtımı
 • Laboratuvara gelen materyallerin tanıtımı
 • Laboratuvara materyal kabul ve ret kriterleri
 • Laboratuvar düzeni

2.Klinik Sitolojik Teknikler

 • Jinekolojik sitolojik teknikler
 • Konvansiyonel sitolojik teknikler
 • Sıvı bazlı sitolojik teknikler
 • Non jinekolojik teknikler
 • Preparasyonda teknikerin rolü
 • Hücre bloğu teknikleri
 1. Işık Mikroskobu Tanıtımı
 • Işık mikroskobu kullanımı ve bakımı
 • Işık mikroskobunda preparat tarama tekniği
 • Işık mikroskobunda preparat işaretleme tekniği
 • Uygulama eğitimi

 

4.Jinekolojik Sitolojik Değerlendirme

 • Kadın genital sistem anatomisi
 • Kadın genital sistem histolojisi
 • Jinekolojik yaymalarda görülen hücrelerin tanıtılması
 • Bethesta sistemine göre preparatların yorumlanması
 • Yeterli ve yetersiz kategorideki örneklerin tanımlanması
 • Mikroskop başında uygulama eğitimi

5.Jinekolojik Yaymalarda Görülen Fizyolojik ve İnflamasyona İkincil Değişiklikleri ve İnflamasyon Etkeni MikroorganizmalarıTanıma

 • Hormonal değişiklikler
 • Pre puberte ve atrofik değişiklikler
 • Post partumla uyumlu hücresel değişiklikler
 • İnflamasyon ile ilişkili hücresel değişiklikler
 • İnflamasyon ajanlarını tanıma
 • Bakterial enfeksiyonlar
 • Mantar enfeksiyonlar
 • Parziter enfeksiyonlar
 • Viral enfeksiyonlar
 • Reaktif ve reperatif değişiklikler
 • Mikroskop başında uygulama eğitimi

6.Uzman eşliğinde Öğrenim setleri ile preparat tarama

 1. Uzman Denetiminde Bireysel Olarak Preparat Tarama ve İşaretleme
 2. Değerlendirme

EĞİTİM KADROSU

Prof. Dr. Handan ÖZDEMİR

Dr. Öğ. Üyesi Yasemin SEZGİN

EĞİTİM YERİ

Tıp Fakültesi Dekanlığı Bahçelievler/ANKARA

Başkent Üniversitesi Patoloji AD Bahçelievler/ANKARA

ÜCRET

………………………………………………………………

KONTENJAN

Sınıf kontenjanı 4 kişi ile sınırlıdır.

 

Görev Tanımları ve Öğrenim Hedefleri

Görev Tanımı-1: Jinekolojik sitolojik tekniklerin tanımlanması (Kaynak: Koss)

Toplam 2 saat (Teorik)

 

                Görev analizi:        

 

    Öğrenim hedefi

 

       

        Yöntem                                                    

Teorik Pratik
 

 

 

 

Jinekolojik sitolojik teknikleri açıklar

 

 

Serviksten sitolojik örnek alma yöntemlerini sayar, açıklar

Sıvı bazlı ve konvansiyonel yayma tekniklerini bilir, farklılıklarını açıklar

preparasyonda teknikerin rolünü açıklar

 

 

2 saat

 

 

Görev Tanımı-2: Konvansiyonel ve Sıvı Bazlı teknikle hazırlanmış yaymalara ait kimlik bilgilerinin değerlendirilmesi

Toplam 2saat ( Teorik ve Pratik Eğitim)

                                                 

 

                Görev analizi:        

 

    Öğrenim hedefi

 

       

        Yöntem                                                    

Teorik/Pratik
İstem kağıdı ve lam üzerindeki

ad-soyad ve protokol no ları karşılaştırarak kontrol eder

 

 

*İstem kağıdı ve lam üzerindeki bilgileri karşılaştırmanın önemini açıklar

*İstem kağıdını tanımlar

*İstem kağıdı ve lam üzerinde olması gereken kimlik bilgilerini tanımlar

*Lam üzerindeki numaranın doğru olmasını önemser

 

 

 

 

 

2 saat

 

 

 

 

 

 

Görev Tanımı-3: Hücre ile ilgili temel bilgiler ve kadın genital sistemi basit anatomi- histolojisinin öğrenilmesi (Kaynak: WHO-IARC web sayfası)

Toplam saat (4 Teorik, 10 Pratik)

 

                Görev analizi:        

 

    Öğrenim hedefi

 

       

        Yöntem                                                    

Teorik Pratik
       
Kadın genital sistemi basit anatomi ve histolojisini bilir

 

*Kadın genital sistemin temel  anatomisini tarifler

* Diğer organlar ile olan komşuluklarını bilir, tanımlar

*Ektoserviks, endoserviks, endometrium histolojisini açıklar

 

 

 

 

 

 

2 saat

 

 

 

 

Serviksin mikroanatomisini kavrar

 

* Ektoserviks ve endoserviksin mikroanatomisini bilir, tanımlar

*Transformasyon zonunu tanımlar,  oluşum mekanizması, özellikleri ve önemini açıklar

 

 

Hücre ile ilgili temel bilgileri kullanır

 

 

*Temel hücre morfolojisini tanır

*Hücre farklılaşmalarını tanımlar

*Çekirdek ve sitoplazma boyanma özelliklerini açıklar

*Skuamöz epitel hücresi özelliklerini açıklar ve gösterir

* Glandüler hücre özelliklerini açıklar ve gösterir

*İnflamatuar hücreleri (Nötrofil lökosit, lenfosit ve histiosit) sayar, özelliklerini söyler ve gösterir

 

 

 

 

 

 

2 saat

 

 

 

 

 

10 saat

 

Görev tanımı-4 : Servikal sitoloji materyalinin ışık mikroskobunda değerlendirilmesi

(Kaynak: WHO-IARC web sayfası)

Toplam  30 saat (10 Teorik, 20 Pratik)                               

 

          Görev analizi                                                          

         

              Öğrenim hedefi       

     

       Yöntem     

 

Teorik/Pratik
 

 

Işık mikroskobunu doğru kullanır ve temel mikroskop bakımını yapar

 

 

 

*Mikroskop parçalarını açıklar

*Işık mikroskobunun çalışma prensibini açıklar

*Mikroskopta odaklamayı yapar

*Lamı tarama yöntemlerini tanımlar

*Mikroskopta olası sorunları giderir

*Mikroskobun temizlik ve bakımını yapar

 

 

 

 

2 saat

 

 

 

 

 

Lamları uygun yöntemle tarar *Etiket aynı yöne gelecek şekilde preparatı mikroskoba yerleştirir

*Preparat üzerindeki her alanı sistematik bir şekilde tarar

*Lam üzerinde işaretleme yapmayı başarır

*Yaymalardaki teknik artefaktları ayırt eder, nedenini açıklar

 

 

4 saat

 

Reaktif ve reperatif hücresel değişiklikleri tanır

 

 

*Metaplastik hücreyi gösterir

*İnflamasyona bağlı hücresel değişiklikleri, tamir bulgularını açıklar

*Radyoterapiye sekonder hücresel değişiklikleri tanımlar ve  etkisindeki hücreleri gösterir

*Atrofik hücre özelliklerini açıklar ve gösterir

*Hücrelerdeki hormonal değişiklikleri tanımlar

Teorik Pratik
 

 

 

 

 

 

 

2 saat

 

 

 

 

 

 

 

10 saat

 

İnflamasyon etkeni mikroorganizmaları tanır

*Kandida ile uyumlu organizmayı gösterir

*Trikomonas ile uyumlu organizmayı gösterir

*Aktinomiçes ile uyumlu organizmayı gösterir

*Leptotiksi tanır

*Chlamidya enfeksiyonu ile ilişkilendirilen hücresel değişiklikleri tanımlar

*Bakteriyel vajinozis bulgularını tanımlar ve gösterir

*Herpes Simpleks Virüs (HSV) infeksiyonu bulgularını tanımlar ve gösterir

* HPV etkisini tanımlar, açıklar

HPV etkisi içeren hücreleri gösterir

 

 

 

 

 

2 saat

 

 

 

 

 

10 saat

 

Odyoloji, Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Odyoloji, Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Hizmetin Amacı:

Başkent Üniversitesi bünyesinde dil ve konuşma terapisi hizmetlerini başlatarak halkımıza, her yaştan bireyin karşılaşabileceği dil, konuşma ve iletişim bozuklukları konusunda, değerlendirme, terapi ve danışmanlık hizmeti vermektir. Bunun yanı sıra, ilgili meslek grupları, aileler ve kamuoyunda farkındalık yaratmak üzere odyoloji, dil ve konuşma bozuklukları alalarında eğitim hizmetleri sunmaktır.

Odyoloji, Dil ve Konuşma Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri:

Prof. Dr. Ayşe Gül Güven, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı (detaylı özgeçmiş sayfa sonundadır)

Eğitim Süresi, Ücreti ve Yeri: Eğitim içeriğine göre değişkenlik göstermektedir. Eğitimlerin güncel duyurularını Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ve Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü web sayfası duyurularından takip ediniz.

Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapi Hizmetleri:

Öğr. Gör. Sema Acar, Uzman Klinik Dilbilimci, Dil ve Konuşma Terapisti (detaylı özgeçmiş sayfa sonundadır)

Dil ve Konuşma Terapi Süresi: 45 dakika/haftada en az 1 kez

Dil ve Konuşma Terapi Ücreti: 250 TL (45 dakikalık bir seans)

İletişim: 0312 246 66 66-2052 / 05382545325   baskentdkthizmetleri@baskent.edu.tr

Yer: Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Yukarı Bahçelievler Mahallesi 82. Sokak no:40 Çankaya /Ankara

Dil ve Konuşma Terapi Hizmetinin Hedef Kitlesi:

 • Özgül Öğrenme Güçlüğü – Gelişimsel Disleksi (Okuma Bozukluğu/Güçlüğü)
 • Gecikmiş Dil ve Özgül Dil Bozukluğu
 • Akıcılık Bozuklukları
  • Kekemelik
   • Okul öncesi kekemelik
   • Okul çağı kekemeliği
   • Yetişkinlerde kekemelik
  • Hızlı-bozuk konuşma
 • Konuşma Sesi Bozuklukları
  • Fonolojik bozukluk
  • Artikülasyon bozuklukları
 • Motor Konuşma Bozuklukları
  • Dizartri
  • Sözel Apraksi
 • Nörojenik Temelli Dil ve Konuşma Bozuklukları
  • Beyin hasarına bağlı dil ve konuşma bozuklukları
   • Afazi
   • Sağ beyin hasarı
   • Travmatik beyin hasarı
  • Diğer nörolojik bozukluklara bağlı dil ve konuşma problemleri
   • Parkinson
   • Demans
   • Alzheimer
   • Diğer
 • İşitme Engeline Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Yarık Dudak-Damağa Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluğa (Otizm Spektrum Bozuklukları) Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Alternatif ve Destekleyici İletişim

Dil ve Konuşma Terapi Hizmetinin İçeriği:

 • Dil ve konuşma bozukluklarının titizlikle ve en güncel bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi ve tanılanması
 • Bireyin dil ve konuşma bozukluğu hakkında ailenin ve/veya bireyin kendisinin bilgilendirilmesi
 • Söz konusu dil ve konuşma bozukluğuna ve bireye özgü birebir terapi programları hazırlanması ve uygulanması
 • Gerekli durumlarda aile/yakın rehberliği eşliğinde dolaylı terapiler yürütmek
 • Uygulanan terapi yönteminden fayda sağlanıp sağlanmadığını görmek amaçlı ara değerlendirmelerin yapılması
 • Terapi sürecinde aile katılımı ve bilgilendirilmesinin en verimli biçimde sağlanması
 • Verilen hizmetten en iyi faydayı alabilmek amaçlı, birey, aile, yakınlar ve diğer ilgili meslek gruplarıyla işbirliği halinde çalışma
 • Terapiden fayda görme ve ya diğer gerekli durumlarda terapinin sonlandırılması
 • Dil, konuşma ve iletişim bozuklukları, değerlendirme, tanı, terapi hakkında danışmanlık hizmeti vermek.
 • İlgili meslek grupları, aileler ve kamuoyunda farkındalık yaratmak üzere eğitim hizmetleri sunmaktır.

Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapi Hizmetleri

SEMA ACAR

1988 Eskişehir doğumlu Sema Acar, 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. 2008-2009 Akademik Yılı Güz ve Bahar Dönemlerinde Erasmus Socrates Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde İsveç, Uppsala Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etti. 2010 senesinde Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü’nden bölüm birincisi olarak mezun oldu. İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü, Edebiyat Fakültesi Öğrenci Başarı Ödülü ve İngiliz Dilbilim Bölümü Asude Zeynep Kınay Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Aynı zamanda, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yandal ve Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Programlarını başarıyla tamamladı. 2012 senesinde Erasmus Mundus Joint Master Degree Programme in Clinical Linguistics’e tam burslu olarak kabul edildi ve ayrıca TEV-DAAD Yüksek Lisans Bursunu kazandı. Birleşik yüksek lisans programı kapsamında Almanya, Postdam Üniversitesi ve Hollanda, Groningen Üniversitesi’nde klinik dilbilim, psikodilbilim, nörodilbilim, nörogörüntülüme ve R İstatistik Programlama Dili üzerine öğrenim gördü. Ayrıca, Groningen Üniversitesi NöroGörüntüleme Merkezi (NeuroImaging Center) Elektrofizyolojik Laboratuvarı’nda Hollanda Disleksi Projesi kapsamında ilgili elektroensefalografi (EEG) datasının toplanması ve analizi konusunda araştırma stajını tamamladı. Yüksek lisans eğitiminin son 6 aylık döneminde, Almanya, Leipzig, Max Planck İnsan Biliş ve Beyin Bilimleri Enstitüsü, Nöropsikoloji Bölümü’nde Dr. Lars Meyer ve Dr Claudia Mannel’in danışmanlığında “Çift Yönlü Okuma Kuramının Nörogenetik Temelleri: Gelişimsel Disleksiden Kanıtlarla” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. Tez çalışması sırasında, beyin görüntüleme tekniklerinden Difüzyon Tensor Görüntüleme (Diffusion Tensor Imaging, DTI) tekniği, nörogörüntüleme araştırma dizaynı ve Matlap ile beyin görüntüleme datasının analizi hakkında eğitim aldı. 2014 yılında yurda dönerek, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisti Doktora Programı’na başladı. Doktora eğitimine halen devam eden Acar, 2015 yılından beri Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü’nde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. “Dil gelişimi”, “İletişimin Nöroanatomik ve Nörofizyolojik Temelleri” ve “Dil ve Konuşma Bozuklukları” konulu dersler vermekte, çeşitli bilimsel ve sosyal projelerde yer almaktadır. Akademik ilgi alanları arasında, nörodilbilim, klinik dilbilim, nörogörüntüleme, gelişimsel dil bozukluklarının nörofizyolojik ve nörogenetik temelleri yer almaktadır. Klinik ilgi alanları arasında, gelişimsel disleksi, gecikmiş konuşma, özgül dil bozukluğu ve nörojenik temelli dil bozuklukları yer almaktadır. İletişim: semaacar@baskent.edu.tr

Odyoloji, Dil ve Konuşma Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri                                                

Prof. Dr. Ayşe Gül Güven

1958 Soma doğumlu Prof. Dr. Ayşe Gül Güven, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünü 1981 yılında bitirdikten sonra 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji programında yüksek lisans eğitimimi tamamladı. 1986 yılında Doktora eğitimi için Amerika Birleşik Devletlerine giderek Prof. Dr. Jack Katz ve Prof. Dr. Derek A Sanders danışmanlıklarında doktora eğitimini sürdürerek, 1991 yılında Odyoloji ana dal ve Konuşma Bozuklukları yan dal olarak “State University of New York at Buffalo’da”  Ph.D. derecesini aldı. 1991 yılında Türkiye’ye döndü, 1992 yılında ODTÜ psikoloji Bölümüne öğretim görevlisi olarak başladı. 1997 yılında İşitme Konuşma ve Algı laboratuarını kurarak ODTÜ’den ayrıldığı 2003 yılına kadar bu laboratuarda eğitim, araştırma ve klinik hizmetleri yürüttü. Doktora sonrası eğitimini 1999-2000 yılları arasında Fulbright Bursiyeri olarak “University of Miami’de” Biomedikal Mühendisliği Bölümünde Prof. Dr. Özcan Özdamar danışmanlığında tamamladı ve aynı süre içinde “Miller Hospital’da” Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde, yenidoğan işitme taramalarını yaptı ve Odyoloji Kliniğinde Koklear implant ekibinin çalışmalarına izleyici olarak katıldı. 1999 yılında doçent oldu. 2003 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı kadrosuna Odyoloji doçenti olarak katıldı ve Odyoloji ve Konuşma ünitesinin yeniden yapılanması çalışmalarını yürüttü.  2004 yılında 4 ay süreyle Manchester İngiltere’de “MRC Hearing and Communication Group” ile Prof. Dr. Adrian Davis ve “Central Manchester and Manchester Children’s University Hospital Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery’de” Prof. Dr. Richard Ramsden danışmanlığında araştırma çalışmalarımı yürüttü. 2006 yılında profesör oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesinden 2010 yılında emekli olarak ayrıldı. İki yıl İtalya Floransa’da tasarım eğitimi alarak, 2012 yılında Florence Design Academy’den “Interior Design” yüksek lisans derecesi ile yurda dönen Dr. Güven 2013-2015 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Odyoloji Bölümünde çalıştı. 2015 yılında tekrar emekli olarak Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyololoji Bölümüne başladı.

Uzmanlık alanı; İşitme ve konuşma bozukluklarının tanısı ve rehabilitasyonu, merkezi işitsel algı/işlemleme ve konuşma bozukluklarıdır.  Merkezi işitsel algı/işlemlemenin davranım testleri ile değerlendirilmesi, işitsel işlemleme testlerinin geliştirilmesi, gürültüde konuşmanın anlaşılması, gürültünün işitme üzerindeki etkileri, yaşlılarda işitme, iletişim ve işlemleme problemleri odyoloji alanı araştırma ve klinik ilgilerini oluştururken; Türkçe alıcı ve ifade edici dil testinin kelime ve gramer alt testlerinin geliştirilmesi, okul öncesi Türk çocuklarında dil yapılarının gelişimi, akıcılık ve akıcı konuşma problemleri ve nörojenik konuşma problemleri de dil ve konuşma alanındaki araştırma ve klinik ilgilerini oluşturmaktadır. Bu araştırma ve klinik ilgileri yurt içi ve yurt dışı bildiri ve yayınlar, kitap bölümleri, Türkçeye özgü, özgün dil testi olan TİFALDİ ile de desteklenmektedir. İletişim: gulayseguven@baskent.edu.tr

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TENİS AKADEMİSİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TENİS AKADEMİSİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TENİS AKADEMİSİ

Amaç:

Tenis akademimizin amacı, özellikle 6-16 yaş arası çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal anlamda çok yönlü gelişimlerine katkı sağlamaktır. Bununla birlikte eğlenceli bir ortamda Tenis branşına özgü temel teknik ve becerileri edinmelerini sağlamaktır.

Yer: Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Tenis Kortları

Eğitmenler: Farklı antrenörlük kademelerindeki Spor Bilimci Tenis antrenörleri.

Süre: Antrenmanların tüm yıl devam etmesi planlanırken çalışmalar

Cumartesi 10.00-12.00 ve Pazar 10.00-12.00 saatleri arasında her grup için 45 dk. yapılacaktır.

Tarih: Antrenmanlar 08 Haziran 2018 tarihinde başlayacaktır.

Detaylı Bilgi ve Kayıt: http://bedam.baskent.edu.tr

İletişim : 0532 165 1756

Başkent Üniversitesi Futbol Akademisi

Başkent Üniversitesi Futbol Akademisi

Başkent Üniversitesi Futbol Akademisi

Amaç:

Futbol akademimizin amacı, özellikle 6-16 yaş arası kız\erkek çocuk ve gençlere futbolu eğlenceli bir spor olarak tanıtmak ve onların çok yönlü gelişimleri ile birlikte futbola yönelik beceri, bilgi ve tecrübe temellerini oluşturmaktır.

Yer: Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Çim Sahası

Eğitmenler: UEFA A lisansıda dahil farklı antrenörlük kademelerindeki Spor Bilimci futbol antrenörleri.

Süre: Antrenmanların tüm yıl devam etmesi planlanırken çalışmalar Cumartesi 10.00-12.00 ve Pazar 10.00-12.00 saatleri arasında her grup için 45 dk. yapılacaktır.

Tarih: Antrenmanlar 2 Haziran 2018 tarihinde başlayacaktır.

İletişim: 0532 165 17 56

Detaylı Bilgi ve Kayıt: http://bedam.baskent.edu.tr

Performans Ölçümü ve Değerlendirme Eğitimi

Performans Ölçümü ve Değerlendirme Eğitimi

Performans Ölçümü ve Değerlendirme Eğitimi

İçerik;

 • Ölçüm analizi metodları ve antrenman planlaması
 • Laktat eşiği; Aerobik güç, Kapasite, Aerobik güç kapasite, VO2maks ölçümleri, 1 Tekrarlı Maksimal belirleme
 • Sporda beslenme ve ergojenik yardım
 • Fitness’da satış ve pazarlama

Eğitmenler

Dr.Öğr.Üyesi Atakan Yılmaz

Dr.Öğr.Üyesi Beril Köse

Spor Müdürü Yücem Tülek

Spor Müdürü Volkan Onurlu

Eğitim Ücreti; 650 tl (KDV DAHİL)

İletişim:0532 165 17 56

 

PSİKOLOG ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR İÇİN MESLEKİ DESTEK EĞİTİMİ: AİLE İÇİ ÇATIŞMALAR

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ

PSİKOLOG ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR İÇİN MESLEKİ DESTEK EĞİTİMİ: AİLE İÇİ ÇATIŞMALAR

26-27 MAYIS 2018, ANKARA

İletişim: suyam@baskent.edu.tr

Programın Süresi: 13 saat / 2 gün

26 Mayıs 2018 Perşembe 09:30 – 17:00

27 Mayıs 2018 Cuma 09:30 – 17:00

Programın Yeri: Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü / ANKARA

Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır  

Programın Amacı

Psikologlar ve psikolojik danışmanlara yönelik bir psikoeğitim ve mesleki destek programı olan bu eğitimde çatışmanın doğası, yönetimi ve aile üyelerine etkileri konusunda bilgilendirme ve bu bilgilerin mesleki uygulamalarda kullanımına ilişkin örneklerin ele alınması amaçlanmaktadır.

Programın Hedef Kitlesi:
Psikolog ve psikolojik danışmanlar

Programın içeriği:

 1. Gün

Sabah:

Tanışma

Uygulama: Kişisel farkındalık egzersizi

Aile içi ilişkiler ve çatışmanın doğası

Yaygın çatışma konuları

Çatışma biçimleri

Uygulama: Nasıl çatışıyoruz?

Öğle arası

Öğleden sonra:

Çatışma yönetimi ve çözüm biçimleri

Çatışmanın aile üyelerine etkileri

Uygulama: Çatışmaları nasıl çözüyoruz?

 1. Gün

Sabah:

Çatışma biçimlerini etkileyen kişisel farklılıklar

Uygulama: Vaka örnekleri

Öğle arası

Öğleden sonra:

Eğitim ve psikolojik değerlendirme hizmetlerinde

 • Başvuru sebebi olarak “çatışma ve çözüm biçimleri”
 • Çatışma çözüm biçimlerini ölçme ve değerlendirme
 • Çatışma biçimine yönelik farkındalık ve yapıcı çözüm uygulamaları

Eğitimciler:

Dr. Öğretim Üyesi Esra Güven

Ankara Üniversitesinde psikoloji lisans, klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Halen, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde uygulamacı ve araştırmacı olarak hizmet vermektedir. Aile içi çatışma ve aile odaklı özelliklerin çocuk üzerindeki etkilerine ilişkin pek çok çalışma yürütmüştür.

Klinik Psk. Didem Sevük

Hacettepe Üniversitesinde psikoloji lisans, Ankara Üniversitesinde klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Halen, Başkent Üniversitesi Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalışmalarını sürdürmekte, Merkez’in müdür yardımcılığını yapmaktadır. Stres ve iletişime odaklanan seminerler, eğitimler ve psikoeğitim grupları gerçekleştirmektedir. SUYAM ve Harvard University Massachusetts General Hospital arasındaki protokol çerçevesinde yürütülen bilgece farkındalık (mindfulness) temelli stres yönetimi ve iletişim becerileri eğitimlerine katılmıştır.

Belge: Psikoeğitim programının tamamına katılan kişilere program sonunda katılım belgesi verilir.

Program Ücreti: 500TL

Banka Hesap No:  Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait 796 910 – 364 numaralı hesap:

IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16

Sağlık Sektöründe Çalışan Psikologlara Yönelik Bilgece Farkındalık (Mindfulness) Temelli Uygulamalar Eğitimi

Sağlık Sektöründe Çalışan Psikologlara Yönelik Bilgece Farkındalık (Mindfulness) Temelli Uygulamalar Eğitimi

Sağlık Sektöründe Çalışan Psikologlara Yönelik Bilgece Farkındalık (Mindfulness) Temelli Uygulamalar Eğitimi

Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

(12 – 13 Mayıs 2018) ANKARA

İletişim: suyam@baskent.edu.tr

Programın Süresi: 13 saat / 2 gün

12 Mayıs 2018 Cumartesi 09:30 – 17:00

13 Mayıs 2018 Pazar 09:30 – 17:00

Programın Yeri: Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü / ANKARA

Program Ücreti: 500 TL

Banka Hesap No:  Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait  796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16

Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

Katılım Koşulu: Sağlık sektöründe çalışan ve stres yönetimi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen psikologlar katılabilir.

Programın Amacı

Program, sağlık sektöründe çalışan psikologların stres yönetimi ve stres yönetimi uygulamaları hakkında bilgi ve beceri kazanmaları amacıyla hazırlanmıştır.

Programın Hedef Kitlesi:
Sağlık sektöründe çalışan psikologlar

Programın içeriği:

 1. Gün

Stresin Fizyolojisi ve Stres Yönetiminde Bedensel Yöntemler

Uygulama

Stres ve Zihin

Uygulama

 

 1. Gün

Stres, Kişilik ve İletişim

Uygulama

Stres Yönetiminde Zihinsel Yöntemler

Uygulama

Eğitimciler:

Dr. Öğretim Üyesi Dilay Eldoğan

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde psikoloji lisans, Hacettepe Üniversitesinde klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Halen, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta, Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin ise yöneticiliğini yapmaktadır. Stres ve sağlık ilişkisine odaklanan seminerler, eğitimler ve psikoeğitim grupları gerçekleştirmektedir.

Klinik Psk. Didem Sevük

Hacettepe Üniversitesinde psikoloji lisans, Ankara Üniversitesinde klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Halen, Başkent Üniversitesi Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalışmalarını sürdürmekte, Merkez’in müdür yardımcılığını yapmaktadır. Stres ve sağlık ilişkisine odaklanan seminerler, eğitimler ve psikoeğitim grupları gerçekleştirmektedir. Harvard University Massachusetts General Hospital tarafından düzenlenen bilgece farkındalık (mindfulness) temelli stres yönetimi eğitimlerini başarıyla tamamlamıştır.

Belge: Psikoeğitim programının tamamına katılan kişilere program sonunda katılım belgesi verilecektir.

Detaylı bilgi için:

Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

İnternet sitesi: suyam.baskent.edu.tr

E-posta: suyam@baskent.edu.tr

Tel: 0312 246 66 66/2224