SAĞLIK PERSONELİ İÇİN SAĞLIK HUKUKU EĞİTİM PROGRAMI

SAĞLIK PERSONELİ İÇİN SAĞLIK HUKUKU EĞİTİM PROGRAMI

 

İletişim sekmesinden detaylı bilgi alabilirsiniz

PROGRAMIN İÇERİĞİ

 • Temel sağlık hukuku bilgisi
 • Sağlık personelinin hukuki, cezai ve disiplin sorumluğu
 • Sağlık Personelinin Şiddetten Korunması ve Şiddet Gören Sağlık Personelinin Hakları
 • Sağlık sektöründe çalışma şekilleri ve bunlara hâkim olan temel hukuki ilkeler
 • Sağlık alanında döner sermaye uygulamaları
 • Sağlık Alanında Mesleki Sorumluluk Sigortası
 • Sağlık sektöründe sağlıklı iletişim

 

Eğitimciler:

Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek – Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Başak Solmaz – Selçuk Üniversitesi

Av. Selvi Özçetin – Maliye Bakanlığı

Av. Dr. Serkan Ağar

Yrd. Doç. Dr. Dilhun Ayaydın – Çankaya Üniversitesi

Dr. Sezercan Bektaş – Gazi Üniversitesi

Dağlar Ekşi – Hacettepe Üniversitesi

Av. Cellalettin Solmaz

Av. Selena Söğütlü

AİLE HUKUKU VE MAL REJİMİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

AİLE HUKUKU VE MAL REJİMİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

AİLE HUKUKU VE MAL REJİMİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

24-25 ŞUBAT  / 3-4 MART 2018 TARİHLERİNDE

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ & DALTON ULUSLARARASI EĞİTİM KURUMLARI İŞ BİRLİĞİ İLE AÇILACAK OLAN SERTİFİKA PROGRAMIMIZ EMEKLİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMİ MUSTAFA KARADAĞ  TARAFINDAN VERİLECEKTİR

 

EĞİTİM ÜCRETİ :1400 TL

 

DALTON EĞİTİM KURUMLARI İLETİŞİM : (232) 3351282 –  ( 232) 3351281

 

 

ADRES : Alsancak Mah. Prof. Dr. H. Fişek Cad. No:10/Z1    KONAK/İZMİR

E-Posta: bilgi@daltonegitim.com

 

 

BELEDİYELERİN ve BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN SAYIŞTAY TARAFINDAN DENETİMİ VE İHALE UYGULAMALARI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI (696 SYL. KHK’NIN UYGULANMASI)

BELEDİYELERİN ve BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN SAYIŞTAY TARAFINDAN DENETİMİ VE İHALE UYGULAMALARI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI (696 SYL. KHK’NIN UYGULANMASI)

BELEDİYELERİN ve BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN SAYIŞTAY TARAFINDAN DENETİMİ  VE  İHALE UYGULAMALARI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim: 0507 230 11 66 – 0530 788 33 79

Programın Amacı:

 

Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediye Kanununa göre kurulan belediye şirketleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tacir sayılmakta olup 6085 sayılı Sayıştay kanununa göre Sayıştay’ca denetlenmektedir.

Bu programın amacı, belediyelerin ve belediye şirketlerinin Sayıştay tarafından ne şekilde denetlendiği ve yapılan denetim sonucunda yazılan raporların hukuki sonuçlarının ve sorumluların sorumluluklarının ortaya konulmasıdır. Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olan belediye şirketleri ile bütçe içinde kurulan belediye işletmelerinde söz konusu kanunun uygulanması konusunda bilgi sunulmasıdır. Bununla birlikte en son çıkan 696 sayılı KHK’nın uygulanmasına ilişkin detaylı açıklama yapılacaktır.

 

Programın Tarihi:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Eğitim Ücreti:

Eğitime katılacaklardan ders notu, kırtasiye malzemesi, aralarda ikram giderleri ve öğlen yemeği tarafımızdan karşılanmak üzere, katılım ücreti olarak kişi başına 900,00 TL (KDV dahil) alınacaktır.

Eğitim bedelini şahsi olarak karşılayacak katılımcılar ödemeyi eğitim başvuru formunu doldurduktan sonra aşağıda belirtilen IBAN numarasına yatıracaklardır.

Kamu kurum ve kuruluşlarından eğitimimize katılacak olan katılımcılar kurumlarından alacakları resmi olur yazısını eğitim başvuru formunu doldurduktan sonra bedam@baskent.edu.tr eposta adresine göndereceklerdir. Katılımcılar eğitim başladıktan sonra Merkezimiz tarafından düzenlenen eğitim faturasını kendi kurumlarına ödeme için teslim ederek ödeme sürecini başlatacaktır.

Kurumlar ve kişiler tarafından eğitim bedelinin yatırılacağı banka bilgileri

Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
Hesap Numarası: 796 910 – 364 
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Eğitimin Adı Yazılmalıdır

 

Eğitmen:

Em. Sayıştay Denetçisi Necip TURGUTER

1972 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Aynı yıl Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde memuriyet görevine başladı. 1973 yılında Sayıştay Başkanlığının açmış olduğu denetçi yardımcılığı sınavını kazanarak Sayıştay Başkanlığına geçti. Sayıştay Başkanlığının farklı denetim gruplarında görev yaptı. Belediyelerin denetiminin yapıldığı yirmi üçüncü grupta grup başkanı olarak görev yapmakta iken 2014 yılında emekli oldu.

Necip TURGUTER kamu taşınır malları konusunda uzman olup, halen bu konuda çalışmalarına devam etmektedir.

İçerik:

Programın planlanan içeriği şu şekildedir:

 • Belediyelerin ve belediye şirketlerinin denetiminin Sayıştay kanunundaki yeri
 • Belediyelerin ve belediye şirketlerinin Sayıştay’ca denetim prosedürü, planlama, uygulama, raporlama, izleme
 • Belediye şirketlerinin kurulmasının hukuki dayanakları
 • Belediye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunundaki yeri
 • Belediye şirketlerinde önemliliğin belirlenmesi ve makul bir güvence elde edilmesi
 • Denetim sonucunda Sayıştay’ca düzenlenecek raporların özelliği
 • Belediye şirketlerinde tespit edilen zararların 5018 sayılı kanun ile 6085 sayılı kanunlara göre yorumu
 • Sayıştay’ca düzenlenecek denetim raporları ile bu raporların hukuki değeri
 • Sayıştay denetim raporlarının hukuki sonuçları ile bu raporların nerelere gönderileceği
 • Sayıştay denetim raporlarında, olumlu görüş, şartlı denetim görüşü, olumsuz görüş, görüş vermekten kaçınma ne demektir örneklerle açıklanması
 • Sayıştay denetim raporunda denetim görüşünü etkileyen bulgular ile denetim görüşünü etkilemeyen bulguların örneklerle gösterilmesi
 • Belediye şirketlerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun uygulanması
 • Belediye şirketlerinde 4734 sayılı kanunun 3/g bendinin örneklerle uygulanması
 • Doğrudan Temin uygulaması

 

Belge:

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

 

KAMULAŞTIRMA HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI

KAMULAŞTIRMA HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ
KAMULAŞTIRMA HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI

İÇERİK:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:
Kamulaştırma Konusu Taşınmazlar
 Özel Hukuk Konusu Taşınmazların Kamulaştırmaya Konu Olması
 Tapuya Kayıtlı Taşınmazlar
 Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar
 MK mad.713 hükmünce özel mülkiyete konu olmuş taşınmazlar
 Kamu Hukuku Konusu Taşınmazların Kamulaştırmaya Konu Olması
 Sahipsiz ve Yararı Kamuya Ait Taşınmazlar
Kamulaştırma, Acele Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma
 Kamulaştırma
o İradi Yolla Devir Teşebbüsü Sonucu Kamulaştırma
o Kıymet Takdir Komisyonu Aracılığıyla Bedel Takdiri
o Uzlaşma Komisyonu Oluşturulması
o Resmi Yazı Tebliği
o Resmi Yazıya Cevap
o Olumlu Cevap
o Olumsuz Cevap
o Olumlu Cevap Sonrası Süreç
o Toplantıya Katılmama sonucu olumsuz süreç
o Toplantıya Katılma Süreci
o Toplantı Süreci
o İdare Teklifi Ret
o İdare Teklifi Kabul
o Tapu Süreci
o Tapuda tescile muvafakat
o Tapuya gelmeme
o Tescil Mülkiyet
o Mahkeme İlamı ile Kamulaştırma
 Acele Kamulaştırma
o Acele Kamulaştırmaya Konu Olabilecek Taşınmazlar
o Acele Kamulaştırmada Uygulanan Usul ve Esaslar
 Kamulaştırmasız El Atma
o Bedelle Dönüştürme
o Fiili El Atma
o Hukuki El Atma
o Uzlaşma
o Uzlaşmama Sonucunda Dava Yolu
o Fiili Savunma
o Haksız Saldırı ve Haksız El Atmanın Önlenmesi
o Haksız Fiil Tazminatı
o İmar Planları Uyarınca Malikin Tasarruf Yetkisinin Kaldırılması
6487 Sayılı Yasa ile Değiştirilen 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Geçici 6.
Madde Kamulaştırma Olasılıkları
 Mülkiyet Kamulaştırması
 Sınırlı aynı hak kamulaştırması
 Taşınmaz Yükü Kamulaştırması
 Taşınmaz Rehni Kamulaştırması
 İrtifak Kamulaştırması
 Tahsis Amaçlı Kamulaştırma
 İrtifak Hakkını Sona Erdirme Amacıyla Kamulaştırma
 Tam Kamulaştırma
 Kısmen Kamulaştırma

Belge:
%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

İletişim: 0312 988 12 60 – 0542 624 9040
Programın Yeri:
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Bahçelievler/ANKARA

Program Ücreti:
1.200 TL (KDV Dahil)
(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için
KDV Dahil 1000 TL)

http://bedam.baskent.edu.tr/ adresinde yer alan form doldurularak online kayıt yaptırılabilir.

Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

KAMU KURUMLARI İÇİN KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİM PROGRAMI

KAMU KURUMLARI İÇİN KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİM PROGRAMI

BAŞKENT ÜNiVERSiTESi
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MERKEZİ
(BEDAM)

Kamu Kurumları için Kamu ihale Mevzuatı Eğitim Program

Konu: Kamu Kurumları için Kamu ihale Mevzuatı Eğitim Programı

İLGİLİ MAKAMA
Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi (BEDAM) olarak
Sayıştay Denetçilerinden oluşan eğitici kadromuzla
Kızılcahamam/ANKARA’da Kamu Kurumları İçin Kamu İhale Mevzuatı Eğitim
Programı düzenlenecektir.

Eğitim programına %85 oranında katılım sağlayan katılımcılara Başkent Üniversitesi
onaylı sertifika verilecektir.

Kamu ihalelerinde görevli personelin güncel mevzuata ve gelişmelere uyumunu
sağlamaya yönelik bu programın kurumunuza bağlı teşkilatlara ve birimlere duyurulması
hususunda gereğini arz ederim.

Prof. Dr. Ali HALICI
BEDAM Direktörü

EĞİTİM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Eğitim Tarihi: 1-2-3 Nisan 2016
Eğitim Yeri: PATALYA Hotels KIZILCAHAMAM Thermal Resort
Eğitim Bedeli: 1.600 TL (3 gece konaklamalı tam pansiyon ücreti ve KDV Dahil)
 Katılımcılar otelin imkânlarından (Türk hamamı, spa, sauna, havuz ve spor
salonlarından vb.) faydalanabileceklerdir.
 Eğitime eş, çocuk veya eğitime katılmayacak misafirle gelecek olanlar günlük kişi
başı 160 TL fiyat farkını otele kendileri ödeyeceklerdir (0-3 yaş çocuklardan ücret
alınmamaktadır; 3-12 yaş arasındaki çocuklardan %50 indirimli ücret alınmaktadır.
 Kamu Kurumları katım ücretlerini eğitim sonrasında 15 gün içinde ödeyebilirler.
 Katılım ücretlerini peşin ödemek isteyeler için Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır
 Eğitime katılabilmek için http://bedam.baskent.edu.tr/ adresindeki KAMU
KURUMLARI İÇİN KAYIT FORMUNU doldurarak online olarak göndermeniz
gerekmektedir.
KAMU PERSONELİNİN KURSLARA KATILMA VE EĞİTİM GİDERLERİNİN
ÖDENMESİ KONUSUNDAKİ MEVZUAT
2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (hali hazırda tasarı) ekli (E) cetveli 33. sıra
(a) bendine göre;
 Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen bilimsel nitelikli toplantılara
katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma giderleri ve ilgili bakan veya yetki
verdiği makamın onayıyla isim ve unvanları belirlenen kurum personelinin unvanı ve
gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara katılmasına ilişkin kurs giderleri,
kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.
(http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/9383,mybktasarisi2016.pdf?0)
Analitik Bütçe Sınıflandırmasına ĠliĢkin Rehber – 03.05.9.03 Kurslara Katılma ve
Eğitim Giderleri:
Bütçe Kanununa ekli (E) cetvelinde belirlenen esaslar çerçevesinde;
 Bilimsel nitelikli toplantılara katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma
giderleri,
 Kurum personelinin, unvanı ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara
katılmasına ilişkin kurs giderleri ile aynı nitelikteki eğitimler için sözleşme gereğince
ödenecek ücretler, bu bölüme gider kaydedilecektir.
(https://ebutce.bumko.gov.tr/ebutceyardim/ekonomik_siniflandirmanin_aciklamalari.htm)
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 36. Maddesine göre, kamu kurum
ve kuruluĢları ile meslek teĢekkülleri, dernek ve vakıflar tarafından düzenlenen kurs ve
toplantılara katılanların katılma giderlerinin ödenmesinde;
 Görevlendirme yazısı,(İlgili kurum tarafından hazırlanacaktır.)
 Fatura, fatura düzenlenemeyen hallerde katılma ücretini gösteren belge, (BEDAM
tarafından düzenlenip eğitim bitiminde katılımcılara elden teslim edilecektir.)
 Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin belge (BEDAM tarafından tanzim edilip kurs
bitiminde katılımcılara elden teslim edilecektir) ödeme belgesine bağlanmalıdır.