UYGULAMALI AVUKATLIK EĞİTİMİ

UYGULAMALI AVUKATLIK EĞİTİMİ

BEDAM VE HUKUKSEM -LAWCEC İŞBİRLİĞİNDE YAPILAN UYGULAMALI AVUKATLIK EĞİTİMİ

KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR

EĞİTİM TARİHLERİ: 02.11.2018 / 05.11.2018

KATILIMCI OLABİLECEKLER: SON SINIFA GEÇMİŞ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ- HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI- STAJYER AVUKATLAR VE AVUKATLAR

*** Usul derslerinin alınmış olmasının önemi sebebiyle Hukuk Fakültesi 3. sınıfa yeni geçmiş öğrenci arkadaşlarımızla seneye görüşmek üzereJ

EĞİTİM ÜCRETİ: 2.700,00 TL(KDV dahil)

İLK EĞİTİME ÖZEL OLARAK AŞAĞIDA YER ALAN İNDİRİM UYGULANACAKTIR.

AVUKAT : %45 indirim 1.485,00TL (KDV dahil)

STAJYER AVUKAT/ÖĞRENCİ: %50 indirim 1.350,00TL (KDV dahil)

*****EĞİTİM ÜCRETLERİ KREDİ KARTI İLE TAKSİTLİ (12 TAKSİTE KADAR) OLARAK ÖDENEBİLMEKTEDİR.

eğitim ücretine dahil hizmetler

1-Katılımcılarımıza sertifikalı eğitim programı sonunda ‘Uygulamalı Avukatlık Eğitimi Sertifikası’ ile birlikte ‘CARDCERT ULUSLARARASI ELEKTRONİK SERTİFİKA VE AKILLI KİMLİK KARTI (CARDCERT INTERNATIONAL CERTIFICATE DIPLOMA ACCREDITATION CARD)’ da verilecek olup CARDCERT ile eğitim belgenizi tek kart ile TÜM DÜNYADA izlenebilirliğini “ÇEVRİMİÇİ (ON-LINE)” sağlayarak; KAYITLI ELEKTRONİK SERTİFİKA VE AKILLI KİMLİK KARTI OLARAK YANINIZDA TAŞIYABİLECEKSİNİZ.

2-öğle yemeği (4 günlük eğitim süresince)

3-coffee break ve ikramlar (4 günlük eğitim süresince)

4-eĞİTİM MATERYALLERİ VE SERTİFİKA

BEDAM & HUKUKSEM-LAWCEC İŞBİRLİĞİ’nde

Eğitimin Amacı;

Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ve Uluslararası Hukuk Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde yapılan Uygulamalı Avukatlık Eğitimi programımızın amacı; avukatlık mesleğine yakın zamanda başlayacak hukuk fakültesi öğrencilerinin, avukatlık mesleğinin pratiği ile yeni tanışmış stajyer avukatların ve fiili olarak avukatlık mesleğine başlamış ancak pratikte sıkıntı yaşayan avukatların, korkularını gidermek ve bir avukatın mesleğe başladığında pratikte sorun yaşayabileceği alanların tespitinin yapılarak, bu hususların pratiğine yönelik eğitim vermek sureti ile mesleğin ilk yıllarını daha verimli geçirmelerini sağlayacak alt yapıya sahip olan bir eğitim programı sağlamaktır.

Katılımcılar bu eğitim programı sayesinde;

Uygulamada Tebligat Kanunu açısından sık yapılan hatalar, Son içtihatlara göre Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Davanın son durumu, Ciro olmaksızın çeki elinde bulunduran hamilin icra takibi başlatması mümkün mü, İcra takibi nasıl hazırlanır, Hukuk davalarında ispat yükü ve karşı ispat ve hukuka aykırı delil kavramı, Haciz sırasında borçlunun verdiği taahhüdün niteliği/taahhüt alırken dikkat edilmesi gereken hususlar, Teminat senetlerinin hükmü, Serbest meslek makbuzu nasıl kesilir, Avukatlık ücret sözleşmesi nasıl hazırlanmalıdır, Müvekkille iletişim nasıl olmalıdır, Duruşmada avukatın beyanının duruşma tutanağına yazılmaması durumunda ne yapılmalıdır, Hükmün Açıklanmasının Geriye bırakılması kararının avantajları ve dezavantajları, Avukatın ceza dosyasını incelerken dikkat etmesi gereken  hususların ne olduğu, Çapraz sorgu, Karşılıksız çekin cezai sonuçları nelerdir, Hukuk ve Ceza dosyalarında hukuka aykırı delil kavramı, Ceza dosyalarında hangi hususlarda hangi bilirkişinin mütalaasının alınacağı meselesi, Avukatın ceza dosyasını incelerken dikkat etmesi gereken  hususların ne olduğu, Hükümlerin infazı, Açık ve Kapalı Cezaevinde bulunma şartları, UYAP nasıl kullanılır, Meslektaşlarımızla, hakim ,savcılarla ve diğer adliye mensupları ile iletişim nasıl olmalıdır, Uygulamada duruşma nasıl olur, gibi birçok sorunun ve kavramın cevabını, uygulamaya yönelik bir eğitim metodu ile bulacaktır.

 

Eğitmen Kadromuz;

-Av. Derya YAVUZ (UYAP)

-Ankara BAM 9. Ceza Dairesi Üyesi Fahreddin HASDEMİR (CEZA HUKUKU KOVUŞTURMA)

-Dr. Mehmet KODAKOĞLU (HMK-İİK)

-Aksaray Cumhuriyet Savcısı Hüseyin ASLAN (CEZA HUKUKU SORUŞTURMA)

-Prof.Dr. Özcan YAĞCI (Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı) (İLETİŞİM)

-Av. Şahin ANTAKYALIOĞLU (Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı Başkanı) (UYGULAMALI ÇALIŞMALAR)

-Dr. Tamer BOZKURT  (TİCARET HUKUKU)

-Av. Tuncay IŞIK (Önceki Avukat Hakları Merkezi Başkanı) (AVUKATLIK HUKUKU)

SAYFADAKİ EĞİTİM İÇERİĞİNDEN görüleceği üzere; eğitimlerimiz, alanında uzman eğitmenler tarafından konunun elverişliliğine göre mesleki deneyim ve son içtihatlarla bütünleşmiş bir konu anlatımı eşliğinde grup çalışmaları ile, sistem üzerinden icra takibi hazırlama, dilekçe yazma, çek ve bono doldurma, serbest meslek makbuzu kesme, sistem üzerinden Uyap, dilekçe, müzekkere ve zapt inceleme şeklinde uygulamalı eğitim ve duruşma salonunda uygulamalı duruşma gibi pratiği önemseyen metodlar kullanılmak suretiyle verilecektir.

!!! kAYIT İŞLEMİNDEN SONRA, DETAYLI EĞİTİM PROGRAMI BELİRTTİĞİNİZ MAİL ADRESİNE GÖNDERİLECEK OLUP, TARAFINIZLA AYRICA İLETİŞİME DE GEÇİLECEKTİR.

EĞİTİM İÇERİĞİ

ÖZEL HUKUK EĞİTİM İÇERİĞİ                                                                               BEDAM & HUKUKSEM-LAWCEC

*AVUKATLIK KANUNU’nda;

Avukat Hakları Ve Avukatın Sorumlulukları

Avukatlık Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Sözleşme Örneği)

Vekil-Müvekkil Görüşmesinde Tecrübeler

Avukatların Serbest Meslek Makbuzu Kesme Yükümlülüğü

*TÜRK TİCARET KANUNU’nda;

Bono Ve Çekin Unsurları

Açık Bono/Çek Ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar

Teminat Senetleri Ve Yargı Uygulaması

Bono Üzerine Yazılan Muacceliyetkayıtları.

Tüketici Bonoları Ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar

Ciro (Temlik-Tahsil-Rehin Ciroları); Ciro Zincirinin Doğru Okunması

Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımı Ve Zamanaşımını Kesen/Durduran Sebepler

Kambiyo Senetlerinde Sebepsiz Zenginleşme Davası

Kambiyo Senetlerinde Aval Ve Avalde Eşin Rızası Meselesi

Karşılıksız Çek Ve Bunun Sonuçları

***Eğitimde Yer Alan Konular Yargıtay Kararları Işığında Anlatılacaktır.

***Grup Çalışması İle Uygulamalı;

 Serbest Meslek Makbuzu Kesme

 Çek Ve Bono Doldurma

*HMK’DA;

Dava Ve Cevap Dilekçeleri (Vakıalar, Somutlaştırma Yükü, Talep Sonucu)

Deliller (Ve Hukuka Aykırı Deliller)

İspat Yükü Ve Karşı İspat

Islah (Zamanı, Şekli Ve Zamanaşımının İleri Sürülüp Sürülememesi)

Bilirkişi Ve Uzman Görüşü

Belirsiz Alacak Ve Kısmi Dava

İhtiyati Tedbir(İhtiyati Hacizden Farkları)

İstinaf Ve Temyiz (Karşılaştırma)

*İCRA İFLAS KANUNU’ nda

İlamlı İcra Takibi

İlamsız İcra Takibi

Uygulamada Tebligat Kanunu Açısından Sık Yapılan Hatalar

Haciz( Haciz Sırasında Ve Haciz Tutanağı Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar)

Şikayet (Süresi, Türleri, İncelenmesi, Vekalet Ücretine Hükmedilip Hükmedilmemesi Sorunu)

İhtiyati Haciz (İhtiyati Tedbirden Farkları)

İİK Çerçevesinde Taraf Değişikliği

Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolu

***Eğitimde Yer Alan Konular Müzekkere Ve Dilekçe Örnekleri İle Yargıtay Kararları Işığında Anlatılacaktır.

***Grup Çalışması İle Uygulamalı;

Dava Dilekçesi Yazımı

Kambiyo Senetlerine Özgü İcra Takibi Açma

KAMU HUKUKU                                                                                               BEDAM & HUKUKSEM-LAWCEC

*CEZA KANUNU’ da;

Soruşturma Evresi

Şüpheli-Sanık-Müdafi-Vekil-Soruşturma-Kovuşturma-İfade alma-Sorgu Kavramları

Gözlem Altına Alma, Muayene, Keşif, Otopsi,

Koruma Tedbirleri (Yakalama, Gözaltı, Tutuklama, Adli Kontrol, Arama, El Koyma…)

İfade Ve Sorgu

İspat Ve Delil,

Soruşturmanın Gizliliği (Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar)

İhbar Ve Şikayet

Kamu Davasının Açılması

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz, İddianamenin İadesi

Uzlaştırma-Uzlaştırma Usulü

Şikayet/Suç Duyurusu Dilekçesi Nasıl Yazılır Ve Nelere Dikkat Edilmelidir? (Örnek Üzerinden)

İddianamenin Kabulü Ve Mahkemenin Tensibi İle Kovuşturmaya Geçilmesi

 • Tensip Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Örnek Tensip Zaptı İncelemesi, Tarafların Davet Edilmesi Ve İstinabe)
 • Tutuklu Davalarda İlk Duruşma Öncesi Tutuklu Sanığın Durumu

İlk Duruşma Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Taraf Yoklaması Ve Duruşma Düzeni (Müşteki, Sanık, Müşteki-Sanık Nedir, Duruşma Salonundaki Yerleri, Tanık Yoklaması)
 • Hakimin Duruşmayı Başlatması Ve Zaptın Düzenlenmesi
  (İddianamenin Tebliğ Edilip Edilmediği, Edilmiş İse Duruşma Günü İle Arasında 7 Günlük Süreye Uyulup Uyulmaması Ve Sonuçları, Sorgudan Önce Yetki İtirazı)
 • Savunmanın Hakları, Müdafi İsteyebilme Ve Zorunlu Müdafilik
 • Sorgu
 • Duruşmanın Açıklığı Ve Gizli Yargılama Halleri
  (Genel Ahlakın Ve Kamu Güvenliğinin Gerekli Kıldığı Haller, Zorunlu Gizlilik , Kapalı Duruşmada Bulunmasına İzin Verilecekler)
 • Sanığın Mazeret Bildirmesi Veya Bildirmemesinin Sonuçları, Zorla Getirilmesi, Yakalama Emri Düzenlenmesi
  (Sanığın Zorla Getirilmesi Ve Sanığın Yokluğunda Karar Verme Halleri)
 • Sanığın Duruşmalardan Bağışık Tutulması Ve Talimat Yasağı

(Uygulamada SEGBİS)

 • Sanığın Sorgu Sırasında Duruşma Salonundan Çıkartılması
 • Müşteki Hakları, Dinlenmesi, Davaya Katılması Ve Sonuçları
 • Müştekinin Yokluğunda Duruşma
 • Çocuk Mağdurun Dinlenmesi, Psikolog Bilirkişi Ve Görüntü Kaydı

Duruşmada Delillerin Ortaya Konulması

 • Tanık Bildirme Veya Davet Edilmiş Tanıkların Beyanlarına Karşı Beyanda Bulunma, Tanıklara Soru Sorma, Sanığa Veya Müştekiye Soru Sorma, Çapraz Sorgu
 • Keşif Veya Bilirkişi Raporu Alınmasını Talep Etme, Varsa Keşif Veya Bilirkişi   Raporuna Karşı Beyanda Bulunma, Hangi Hususlarda Hangi Bilirkişilerin    Mütalaasının Alınacağı, Bilirkişinin Yetkisi Ya Da Hangi Kurumların Mütalaasının Kabul Edileceği(Kriminal Polis Laboratuvarları, Adli Tıp    Kurumu -Kamera Kayıtları, Telefon Kayıtları (BTK), Banka Kayıtları, Hastane Evrakları,
 • Hukuka Aykırı Deliller (Yargıtay İçtihatları İle Birlikte)

Deliller Toplandıktan Sonra Yargılamanın Sona Ermesi Ve Sona Ermeden Önce Yapılacak Son İşlemler

 • Tevsi-İ Tahkikat Talebi (Kovuşturmanın Genişletilmesi)
 • Esas Hakkındaki Beyanların, C. Savcısı Mütalaasının Ve Esas Hakkındaki Savunmanın Alınması Ve Buna Karşı Cevaplar
 • Son Sözün Sorulması Ve Hüküm-Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
 • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Anlamı

Kesin Hükümler, İtiraza Ve İstinafa Tabi Hükümler

 • Süreler Ve Sürenin Kaçırılması Halinde Eski Hale Getirme
 • Kesinleşen Veya Kesin Nitelikteki Hükme Karşı Yapılabilecek Son Hukuki Müracaat Yolları

İnfaz Aşamasında Sahip Olunan Haklar Ya Da Hükümlerin İnfazı

Ceza Dosyasının Bir Avukat Olarak İncelenmesi Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

ÖZEL KONU: Karşılıksız Çekin Cezai Sonuçları

 

İLETİŞİM – UYGULAMA- UYAP

–     Hukuk Ve İletişim(Savunma Esnasında, Müvekkil Ve Meslektaşlarla Görüşmelerde, İş Hayatında                 İletişim)

–      UYAP Kullanımı

–     UYGULAMALI DURUŞMA

***BU EĞİTİM BAŞKENT ÜNİVERSİTESİNİN, HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DÜZENLEDİĞİ DURUŞMA SALONUNDA YAPILACAKTIR.

 BEDAM & HUKUKSEM- LAWCEC

İLETİŞİM VE BİLGİ İÇİN: 0542 7226306-0544 4486504-0506 8815672

SAYIŞTAY YARGISI – İDARİ YARGI VE TÜRK CEZA KANUNU AÇISINDAN KAMU ZARARI EĞİTİMİ

SAYIŞTAY YARGISI – İDARİ YARGI VE TÜRK CEZA KANUNU AÇISINDAN KAMU ZARARI EĞİTİMİ

SAYIŞTAY YARGISI – İDARİ YARGI VE TÜRK CEZA KANUNU AÇISINDAN KAMU ZARARI EĞİTİMİ

 

Seminerde İşlenecek Konular :

 • Kamu kaynağı, Kamu zararı çeşitleri,
 • Tanımlar, Kamu Kaynağının Sınıflandırılması,
 • Genel anlamda kamu zararı,
 • Zarar ziyan ayrımı,
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre Kamu Zararı,
 • 6085 Sayılı Sayıştay Kanununa Göre Kamu Zararı,
 • Sayıştay Yargı Raporu, Yargı Raporuna göre kamu zararının ödenmesinden sorumlu olanlar,
 • Kamu zararının tahsilinde İdari Yargı,
 • Türk Ceza Kanununa göre Görevi Kötüye Kullanmada Kamu Zararı,
 • Kamu zararında Suç Teşkil Eden Fiiller,
 • Mala zarar verme,
 • İhaleye fesat karıştırma,
 • Edimin ifasına fesat karıştırma,
 • Katılımcı sorularının tartışılması.

 

Kimler Katılmalı :

(Kamu Kurum ve kuruluşlarında görevli)

 • Muhasebe Yetkilileri,
 • Harcama Yetkilileri,
 • Gerçekleştirme Görevlileri,
 • Harcama Biriminde Görevli Personel,
 • Avukatlar,
 • Bilirkişiler,
 • Özel Sektörde Çalışanlar,
 • Teftiş Elemanları.

 

Eğitmen : Necip Turguter

 • Sayıştay (E) Uzman Denetçisi (Grup Başkanı)
 • Yeminli Mali Müşavir
 • Bağımsız Denetçi

 

Not : Katılım Ücreti:  Kişi Başı 850 TL

          Eğitim Tarihi 19-20-21-22 Haziran 2018

          Eğitim Süresi : 13:00 – 19:00 Saatleri.

SAĞLIK PERSONELİ İÇİN SAĞLIK HUKUKU EĞİTİM PROGRAMI

SAĞLIK PERSONELİ İÇİN SAĞLIK HUKUKU EĞİTİM PROGRAMI

 

İletişim sekmesinden detaylı bilgi alabilirsiniz

PROGRAMIN İÇERİĞİ

 • Temel sağlık hukuku bilgisi
 • Sağlık personelinin hukuki, cezai ve disiplin sorumluğu
 • Sağlık Personelinin Şiddetten Korunması ve Şiddet Gören Sağlık Personelinin Hakları
 • Sağlık sektöründe çalışma şekilleri ve bunlara hâkim olan temel hukuki ilkeler
 • Sağlık alanında döner sermaye uygulamaları
 • Sağlık Alanında Mesleki Sorumluluk Sigortası
 • Sağlık sektöründe sağlıklı iletişim

 

Eğitimciler:

Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek – Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Başak Solmaz – Selçuk Üniversitesi

Av. Selvi Özçetin – Maliye Bakanlığı

Av. Dr. Serkan Ağar

Yrd. Doç. Dr. Dilhun Ayaydın – Çankaya Üniversitesi

Dr. Sezercan Bektaş – Gazi Üniversitesi

Dağlar Ekşi – Hacettepe Üniversitesi

Av. Cellalettin Solmaz

Av. Selena Söğütlü

AİLE HUKUKU VE MAL REJİMİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

AİLE HUKUKU VE MAL REJİMİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

AİLE HUKUKU VE MAL REJİMİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

24-25 ŞUBAT  / 3-4 MART 2018 TARİHLERİNDE

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ & DALTON ULUSLARARASI EĞİTİM KURUMLARI İŞ BİRLİĞİ İLE AÇILACAK OLAN SERTİFİKA PROGRAMIMIZ EMEKLİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMİ MUSTAFA KARADAĞ  TARAFINDAN VERİLECEKTİR

 

EĞİTİM ÜCRETİ :1400 TL

 

DALTON EĞİTİM KURUMLARI İLETİŞİM : (232) 3351282 –  ( 232) 3351281

 

 

ADRES : Alsancak Mah. Prof. Dr. H. Fişek Cad. No:10/Z1    KONAK/İZMİR

E-Posta: bilgi@daltonegitim.com

 

 

BELEDİYELERİN ve BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN SAYIŞTAY TARAFINDAN DENETİMİ VE İHALE UYGULAMALARI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI (696 SYL. KHK’NIN UYGULANMASI)

BELEDİYELERİN ve BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN SAYIŞTAY TARAFINDAN DENETİMİ VE İHALE UYGULAMALARI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI (696 SYL. KHK’NIN UYGULANMASI)

BELEDİYELERİN ve BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN SAYIŞTAY TARAFINDAN DENETİMİ  VE  İHALE UYGULAMALARI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim: 0507 230 11 66 – 0530 788 33 79

Programın Amacı:

 

Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediye Kanununa göre kurulan belediye şirketleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tacir sayılmakta olup 6085 sayılı Sayıştay kanununa göre Sayıştay’ca denetlenmektedir.

Bu programın amacı, belediyelerin ve belediye şirketlerinin Sayıştay tarafından ne şekilde denetlendiği ve yapılan denetim sonucunda yazılan raporların hukuki sonuçlarının ve sorumluların sorumluluklarının ortaya konulmasıdır. Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olan belediye şirketleri ile bütçe içinde kurulan belediye işletmelerinde söz konusu kanunun uygulanması konusunda bilgi sunulmasıdır. Bununla birlikte en son çıkan 696 sayılı KHK’nın uygulanmasına ilişkin detaylı açıklama yapılacaktır.

 

Programın Tarihi:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Eğitim Ücreti:

Eğitime katılacaklardan ders notu, kırtasiye malzemesi, aralarda ikram giderleri ve öğlen yemeği tarafımızdan karşılanmak üzere, katılım ücreti olarak kişi başına 900,00 TL (KDV dahil) alınacaktır.

Eğitim bedelini şahsi olarak karşılayacak katılımcılar ödemeyi eğitim başvuru formunu doldurduktan sonra aşağıda belirtilen IBAN numarasına yatıracaklardır.

Kamu kurum ve kuruluşlarından eğitimimize katılacak olan katılımcılar kurumlarından alacakları resmi olur yazısını eğitim başvuru formunu doldurduktan sonra bedam@baskent.edu.tr eposta adresine göndereceklerdir. Katılımcılar eğitim başladıktan sonra Merkezimiz tarafından düzenlenen eğitim faturasını kendi kurumlarına ödeme için teslim ederek ödeme sürecini başlatacaktır.

Kurumlar ve kişiler tarafından eğitim bedelinin yatırılacağı banka bilgileri

Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
Hesap Numarası: 796 910 – 364 
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Eğitimin Adı Yazılmalıdır

 

Eğitmen:

Em. Sayıştay Denetçisi Necip TURGUTER

1972 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Aynı yıl Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde memuriyet görevine başladı. 1973 yılında Sayıştay Başkanlığının açmış olduğu denetçi yardımcılığı sınavını kazanarak Sayıştay Başkanlığına geçti. Sayıştay Başkanlığının farklı denetim gruplarında görev yaptı. Belediyelerin denetiminin yapıldığı yirmi üçüncü grupta grup başkanı olarak görev yapmakta iken 2014 yılında emekli oldu.

Necip TURGUTER kamu taşınır malları konusunda uzman olup, halen bu konuda çalışmalarına devam etmektedir.

İçerik:

Programın planlanan içeriği şu şekildedir:

 • Belediyelerin ve belediye şirketlerinin denetiminin Sayıştay kanunundaki yeri
 • Belediyelerin ve belediye şirketlerinin Sayıştay’ca denetim prosedürü, planlama, uygulama, raporlama, izleme
 • Belediye şirketlerinin kurulmasının hukuki dayanakları
 • Belediye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunundaki yeri
 • Belediye şirketlerinde önemliliğin belirlenmesi ve makul bir güvence elde edilmesi
 • Denetim sonucunda Sayıştay’ca düzenlenecek raporların özelliği
 • Belediye şirketlerinde tespit edilen zararların 5018 sayılı kanun ile 6085 sayılı kanunlara göre yorumu
 • Sayıştay’ca düzenlenecek denetim raporları ile bu raporların hukuki değeri
 • Sayıştay denetim raporlarının hukuki sonuçları ile bu raporların nerelere gönderileceği
 • Sayıştay denetim raporlarında, olumlu görüş, şartlı denetim görüşü, olumsuz görüş, görüş vermekten kaçınma ne demektir örneklerle açıklanması
 • Sayıştay denetim raporunda denetim görüşünü etkileyen bulgular ile denetim görüşünü etkilemeyen bulguların örneklerle gösterilmesi
 • Belediye şirketlerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun uygulanması
 • Belediye şirketlerinde 4734 sayılı kanunun 3/g bendinin örneklerle uygulanması
 • Doğrudan Temin uygulaması

 

Belge:

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

 

KAMULAŞTIRMA HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI

KAMULAŞTIRMA HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ
KAMULAŞTIRMA HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI

İÇERİK:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:
Kamulaştırma Konusu Taşınmazlar
 Özel Hukuk Konusu Taşınmazların Kamulaştırmaya Konu Olması
 Tapuya Kayıtlı Taşınmazlar
 Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar
 MK mad.713 hükmünce özel mülkiyete konu olmuş taşınmazlar
 Kamu Hukuku Konusu Taşınmazların Kamulaştırmaya Konu Olması
 Sahipsiz ve Yararı Kamuya Ait Taşınmazlar
Kamulaştırma, Acele Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma
 Kamulaştırma
o İradi Yolla Devir Teşebbüsü Sonucu Kamulaştırma
o Kıymet Takdir Komisyonu Aracılığıyla Bedel Takdiri
o Uzlaşma Komisyonu Oluşturulması
o Resmi Yazı Tebliği
o Resmi Yazıya Cevap
o Olumlu Cevap
o Olumsuz Cevap
o Olumlu Cevap Sonrası Süreç
o Toplantıya Katılmama sonucu olumsuz süreç
o Toplantıya Katılma Süreci
o Toplantı Süreci
o İdare Teklifi Ret
o İdare Teklifi Kabul
o Tapu Süreci
o Tapuda tescile muvafakat
o Tapuya gelmeme
o Tescil Mülkiyet
o Mahkeme İlamı ile Kamulaştırma
 Acele Kamulaştırma
o Acele Kamulaştırmaya Konu Olabilecek Taşınmazlar
o Acele Kamulaştırmada Uygulanan Usul ve Esaslar
 Kamulaştırmasız El Atma
o Bedelle Dönüştürme
o Fiili El Atma
o Hukuki El Atma
o Uzlaşma
o Uzlaşmama Sonucunda Dava Yolu
o Fiili Savunma
o Haksız Saldırı ve Haksız El Atmanın Önlenmesi
o Haksız Fiil Tazminatı
o İmar Planları Uyarınca Malikin Tasarruf Yetkisinin Kaldırılması
6487 Sayılı Yasa ile Değiştirilen 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Geçici 6.
Madde Kamulaştırma Olasılıkları
 Mülkiyet Kamulaştırması
 Sınırlı aynı hak kamulaştırması
 Taşınmaz Yükü Kamulaştırması
 Taşınmaz Rehni Kamulaştırması
 İrtifak Kamulaştırması
 Tahsis Amaçlı Kamulaştırma
 İrtifak Hakkını Sona Erdirme Amacıyla Kamulaştırma
 Tam Kamulaştırma
 Kısmen Kamulaştırma

Belge:
%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

İletişim: 0312 988 12 60 – 0542 624 9040
Programın Yeri:
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Bahçelievler/ANKARA

Program Ücreti:
1.200 TL (KDV Dahil)
(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için
KDV Dahil 1000 TL)

http://bedam.baskent.edu.tr/ adresinde yer alan form doldurularak online kayıt yaptırılabilir.

Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

KAMU KURUMLARI İÇİN KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİM PROGRAMI

KAMU KURUMLARI İÇİN KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİM PROGRAMI

BAŞKENT ÜNiVERSiTESi
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MERKEZİ
(BEDAM)

Kamu Kurumları için Kamu ihale Mevzuatı Eğitim Program

Konu: Kamu Kurumları için Kamu ihale Mevzuatı Eğitim Programı

İLGİLİ MAKAMA
Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi (BEDAM) olarak
Sayıştay Denetçilerinden oluşan eğitici kadromuzla
Kızılcahamam/ANKARA’da Kamu Kurumları İçin Kamu İhale Mevzuatı Eğitim
Programı düzenlenecektir.

Eğitim programına %85 oranında katılım sağlayan katılımcılara Başkent Üniversitesi
onaylı sertifika verilecektir.

Kamu ihalelerinde görevli personelin güncel mevzuata ve gelişmelere uyumunu
sağlamaya yönelik bu programın kurumunuza bağlı teşkilatlara ve birimlere duyurulması
hususunda gereğini arz ederim.

Prof. Dr. Ali HALICI
BEDAM Direktörü

EĞİTİM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Eğitim Tarihi: 1-2-3 Nisan 2016
Eğitim Yeri: PATALYA Hotels KIZILCAHAMAM Thermal Resort
Eğitim Bedeli: 1.600 TL (3 gece konaklamalı tam pansiyon ücreti ve KDV Dahil)
 Katılımcılar otelin imkânlarından (Türk hamamı, spa, sauna, havuz ve spor
salonlarından vb.) faydalanabileceklerdir.
 Eğitime eş, çocuk veya eğitime katılmayacak misafirle gelecek olanlar günlük kişi
başı 160 TL fiyat farkını otele kendileri ödeyeceklerdir (0-3 yaş çocuklardan ücret
alınmamaktadır; 3-12 yaş arasındaki çocuklardan %50 indirimli ücret alınmaktadır.
 Kamu Kurumları katım ücretlerini eğitim sonrasında 15 gün içinde ödeyebilirler.
 Katılım ücretlerini peşin ödemek isteyeler için Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır
 Eğitime katılabilmek için http://bedam.baskent.edu.tr/ adresindeki KAMU
KURUMLARI İÇİN KAYIT FORMUNU doldurarak online olarak göndermeniz
gerekmektedir.
KAMU PERSONELİNİN KURSLARA KATILMA VE EĞİTİM GİDERLERİNİN
ÖDENMESİ KONUSUNDAKİ MEVZUAT
2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (hali hazırda tasarı) ekli (E) cetveli 33. sıra
(a) bendine göre;
 Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen bilimsel nitelikli toplantılara
katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma giderleri ve ilgili bakan veya yetki
verdiği makamın onayıyla isim ve unvanları belirlenen kurum personelinin unvanı ve
gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara katılmasına ilişkin kurs giderleri,
kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.
(http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/9383,mybktasarisi2016.pdf?0)
Analitik Bütçe Sınıflandırmasına ĠliĢkin Rehber – 03.05.9.03 Kurslara Katılma ve
Eğitim Giderleri:
Bütçe Kanununa ekli (E) cetvelinde belirlenen esaslar çerçevesinde;
 Bilimsel nitelikli toplantılara katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma
giderleri,
 Kurum personelinin, unvanı ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara
katılmasına ilişkin kurs giderleri ile aynı nitelikteki eğitimler için sözleşme gereğince
ödenecek ücretler, bu bölüme gider kaydedilecektir.
(https://ebutce.bumko.gov.tr/ebutceyardim/ekonomik_siniflandirmanin_aciklamalari.htm)
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 36. Maddesine göre, kamu kurum
ve kuruluĢları ile meslek teĢekkülleri, dernek ve vakıflar tarafından düzenlenen kurs ve
toplantılara katılanların katılma giderlerinin ödenmesinde;
 Görevlendirme yazısı,(İlgili kurum tarafından hazırlanacaktır.)
 Fatura, fatura düzenlenemeyen hallerde katılma ücretini gösteren belge, (BEDAM
tarafından düzenlenip eğitim bitiminde katılımcılara elden teslim edilecektir.)
 Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin belge (BEDAM tarafından tanzim edilip kurs
bitiminde katılımcılara elden teslim edilecektir) ödeme belgesine bağlanmalıdır.