SİGORTA MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI (65.13)

SİGORTA MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI (65.13)

SİGORTA MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI (65.13)

Programın Amacı:

Bu programın amacı, sigorta mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 266. maddesinde yer alan şekliyle resmi bilirkişilik ve yine aynı kanunun 293. maddesinde yer alan şekliyle uzman görüşü (bilimsel mütalaa) verme faaliyetlerini bilimsel esaslara bağlı olarak yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Dava açıldıktan sonra taraflar mahkemenin bilirkişiye başvurmasını beklemeden kendileri için eksik olan bilgileri gidermek için uzman görüşü alabilir ve bu uzman görüşüne dayanarak dilekçelerini mahkemeye sunabilirler. Burada görüşüne başvurulan kişi, mahkemenin görevlendirdiği resmi bilirkişiden ayrıdır. Tarafın kendisinin belirlediği uzman bir kişiden ve yine kendisinin belirlediği konuda aldığı görüşe, uzman görüşü ya da bilimsel mütalaa; bu görüşü veren kişiye de özel bilirkişi denilmektedir (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.537).

Tarafların dava konusu olayla ilgili olarak temin ettikleri uzman görüşleri (HMK m.293), teknik anlamda bilirkişi raporları değildir. Ancak bu, özel olarak alınan görüşün değerlendirilmeyeceği anlamına gelmez. Hakimin bilimsel görüşlerden yararlanması çerçevesinde (TMK m.1) uzman görüşleri (mütalaaları), hakim tarafından serbestçe değerlendirilebilecektir (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.521).

Hakim, özel bilirkişi raporunu serbestçe takdir eder, ancak kararının gerekçesinde, bilirkişi raporunu neden kabul ya da neden reddetmiş olduğunu mutlaka gerekçeli olarak cevaplamalıdır (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.538).

İÇERİK:

 1. SİGORTA HUKUKU VE İLGİLİ MEVZUAT

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 • SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI
 • SİGORTA HUKUKU ALANINDA YAPILAN TASNİFLER
 • TEMEL KAVRAMLAR
 • SİGORTA SÖZLEŞMESİ
 • SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • KORUYUCU HÜKÜMLER

İKİNCİ BÖLÜM

 • GENEL OLARAK SİGORTA TÜRLERİ VE SİGORTA HUKUKUNDA YERİ
 • MAL SİGORTALARI
 • SORUMLULUK SİGORTALARI
 • ZARAR SİGORTALARINDA KORUYUCU HÜKÜMLER
 • ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARI İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER
 • CAN SİGORTALARI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 • GÜVENCE HESABI
 • SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU
 • MOTORLU TAŞIT BÜROSU
 • DASK KURUMU

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 • SİGORTACININ HALEFİYETİ VE RÜCU HAKKI
 • ZAMANAŞIMI
 • DİĞER HÜKÜMLER

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

 • SİGORTA SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ DİĞER MEVZUATLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 • KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
 • BORÇLAR KANUNU
 • TAŞIMA KANUNU
 • ÇEVRE KANUNU
 • DİĞER İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER

 

 1. SİGORTA DAVALARI VE NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 • SİGORTA BRANŞLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 • ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI KAPSAMI
 • DİĞER ZORUNLU SİGORTALARIN KAPSAMI
 • İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI KAPSAMI
 • KASKO SİGORTALARI VE KAPSAMI
 • SORUMLULUK SİGORTALARI KAPSAMI
 • DİĞER MAL SİGORTALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İKİNCİ BÖLÜM

 • SİGORTA UYUŞMAZLIKLARINDA SİGORTACIYA KARŞI AÇILAN DAVALAR
 • SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN DOLAYI SİGORTACININ AÇTIĞI DAVALAR
 • SİGORTACININ AÇTIĞI RÜCU DAVALARI KAPSAMI
 • KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA KONU UYUŞMAZLIKLAR
 • SİGORTA DAVALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 • NİTELİKLİ HESAPLAMALARIN KAPSAMI
 • SİGORTA BEDELİ VE SİGORTA DEĞERİ KAVRAMLARI
 • AŞKIN SİGORTA, EKSİK SİGORTA VE EKSİK SİGORTA HESAPLAMASI
 • OTO SİGORTALARINDA HASAR TESPİTİ
 • SORUMLULUK SİGORTALARINDA HASAR TESPİTİ
 • DİĞER MAL SİGORTALARINDA HASAR TESPİTİ
 • SİGORTA EKSPERİ VE EKSPERTİZ RAPORU KAPSAMI
 • MADDİ HASAR TESPİTİ VE ÖRNEKLER

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 • SİGORTA DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK
 • BİLİRKİŞİLİK KANUNU VE YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 • DAVA DOSYASININ İNCELENMESİ
 • BİLİRKİŞİ RAPORU YAZILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • RAPORDA YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR
 • HEYET RAPORLARININ HAZIRLANMASI
 • BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEKLERİ

Program Ücreti: 1.200 TL (KDV Dahil)

Programın Süresi: Üç gün toplam 24 saat.

Belge: Bilirkişilik Daire Başkanlığının yayımladığı temel ve alt alan şartlarını taşıyan katılımcılara, %75 devam koşulunu sağlamaları şartıyla, “Sigorta Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalarr (65.13) Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

 

İletişim: 0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 – 0312 988 12 60

Program Yeri – Başlangıç Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Bu linke tıklayarak kayıt yaptırılabilir.

 

 

 

TRAFİK KAZALARINDA KUSUR TESPİTİ VE TRAFİK BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

TRAFİK KAZALARINDA KUSUR TESPİTİ VE TRAFİK BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Amacı:
Program trafik kazalarında bilirkişilik yapmak isteyen katılımcılara güncel mevzuata
ve uygulamaya dayalı pratik bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.

İÇERİK:
• TRAFİK BİLİRKİŞİLİĞİNİN MEVZUATTAKİ YERİ,
• KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU VE KARAYOLLARI TRAFİK
YÖNETMELİĞİNE GÖRE TANIMLAR VE TEMEL KAVRAMLAR,
• TRAFİK KAZASININ TANIMI VE ÖZELLİKLERİ;
o Taksir,
o Bilinçli taksir,
o Olası kast,
o Kast
• KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUN TRAFİK KAZASINI ORTAYA
ÇIKARAN ETKEN MADDELERİ İLE DİĞER MADDELERİN
İRDELENMESİ,
o Karayolları trafik kanunu madde 46-84 arası,
o Karayolları trafik yönetmeliğinin madde 94-156 arası.
• OLUŞ ŞEKLİNE GÖRE TRAFİK KAZASI TÜRLERİNİN İRDELENMESİ,
o Karşılıklı çarpışma,
o Arkadan çarpma,
o Yandan çarpma,
o Yan yana çarpışma,
o Duran araca çarpma,
o Zincirleme çarpışma,
o Çoklu çarpışma,
o Engel/cisim ile çarpışma,
o Yayaya çarpma,
o Hayvana çarpma,
o Devrilme, savrulma, takla atma,
o Yoldan çıkma,
o Araçtan insan düşmesi,
o Araçtan cisim düşmesi.
• KAVŞAK KAZALARI;
o Trafik ışıklı kavşak kazaları,
o Bölünmüş yol kavşak kazaları,
o Trafik işaret levhalı kavşak kazaları,
o Kontrolsüz kavşak kazaları.
• MOTOSİKLET VE BENZERİ ARAÇ KAZALARI,
• YAYA KAZALARI,
o Yaya yürüme hızları.
• YOLCU KAZALARI,
• BÜYÜK ARAÇ (KAMYON, ÇEKİCİ, OTOBÜS GİBİ) KAZALARI,
o Takoğraf çıktı analizi
§ Elektronik takoğraf,
§ Analog (Mekanik-Elektro Mekanik) takoğraf,
§ Dijital (Sayısal) takoğraf çıktı analizleri.
• TRAFİK KAZASINA KARIŞAN ARAÇLARIN HIZ TESPİT FORMÜLLERİ,
o Fren izine göre ilk başlangıç hız tespiti,
o Fren izine göre çarpma anındaki hız tespiti,
o Bilinen hızına göre ortaya çıkabilecek fren izi mesafesi
tespitleri,
o Kamera kaydına göre yapılan hız tespiti.
• ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZALARI,
o Alkolün etkisi ile trafik kazasına sebebiyet vermek,
o Trafik kazasında alkollü olmak.
• KAZA MAHALLİNDEKİ İZ VE DELİLLER İLE BU DELİLLERİN TESPİTİ,
o Fren izleri,
o Sürtünme izleri,
o Lastik izleri,
o Biyolojik izler,
o Kazıntı izleri v.b.
o Araç üzeri ve aksamlarının analiz edilmesi,
• TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞININ ANALİZ EDİLMESİ,
o Tutanakta dikkate alınması gereken başlıklar ve bölümler,
o Trafik kazası tespit tutanağındaki krokinin analiz edilmesi,
o Trafik kazası tespit tutanağındaki açıklamanın analiz
edilmesi.
• KAZA YERİNİ FOTOĞRAFLAMA VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ,
• DOSYADA BULUNAN DELİLLERE GÖRE TRAFİK KAZASININ
DEĞERLENDİRİLMESİ,
o Öngörme ve engelleme tedbirleri,
o Karayolları trafik kanununa göre ihlal edilen kusurlar,
o Çoklu kazalarda tarafların kusurlarının irdelenmesi,
• BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DÜZENLENMESİ,
o Dosya üzerinden veya kaza mahallinde yapılan keşfe göre;
§ Cumhuriyet başsavcılığının talimat bilirkişi raporu,
§ Asliye ceza/hukuk mahkemesinin talimat bilirkişi
raporu,
§ Ağır ceza mahkemesinin talimat bilirkişi raporu,
§ İş, Ticaret v.b mahkemelerinin talimat bilirkişi raporu.
• KULLANILAN PROGRAMLARA GÖRE KROKİ ÇİZİMİ,
o Esd 3/4 programı,
o Corel draw çizim programı v.b.
• TRAFİK KAZALARI İLE İLGİLİ ÖRNEK YARGITAY KARARLARI,
• KAMERA KAYITLARINA YANSIYAN GERÇEK TRAFİK KAZA VİDEOLARI,
• KURSİYERLER TARAFINDAN DÜZENLENEN ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPOR
ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ

İletişim: 0312 988 12 60 – 0530 788 3379

Programın Süresi:
İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.
Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri: 09:00 – 17:00

Program Yeri – Başlangıç Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Ücreti:
1.450 TL (KDV Dahil)
(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar
için KDV Dahil 1.200 TL)

Bu linke tıklayarak kayıt yaptırılabilir.

Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

Belge:
%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

ADLİ BELGE İNCELEMELERİ VE SAHTECİLİK (GRAFOLOJİ) BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

ADLİ BELGE İNCELEMELERİ VE SAHTECİLİK (GRAFOLOJİ) BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İÇERİK:
• BELGENİN TANIMI, ANLAMI VE GEÇERLİLİĞİ
o RESMİ VE ÖZEL BELGELER
o BELGEDE SAHTEKÂRLIK
– Resmi Belgede Maddi Sahtekârlık
– Özel Belgede Sahtekârlık
o İNCELEME KONUSU BELGELERİN SAKLANMASI NAKLİ
• BELGELERDE SAHTECİLİK BULGULARI / İNCELEMELERİ
• ADLİ BELGE/GAFOLOJİ/SAHTECİLİK GENEL OLARAK ALANLARI
• KÂĞIT
o GENEL BİLGİLER
o KÂĞIDIN ÖZELLİKLERİ
o KÂĞIT ÖLÇÜLERİ
o KÂĞIT İNCELENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
• MÜREKKEP VE KALEMLER
• YAZILAR
o EL YAZILARIN İNCELENMESİ
o FULAJ İZİ İNCELEMELERİ
o MAKİNE YAZILARIN İNCELENMESİ
– Daktilo Yazıları
– Fotokopi ile Çoğaltılan Yazılar
– Yazıcıdan Alınan/Çoğaltılan Yazılar
• İMZA İNCELENMESİ
o İMZA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
o İMZA SAHTECİLİĞİ ÇEŞİTLERİ VE İNCELENMESİ
o İMZA SAHTECİLİĞİNİN TESPİTİNİN HUSUSLARI
• MÜHÜR, DAMGA VE KAŞE İNCELEMELERİ
o TÜRKİYE CUMHURİYETİ MÜHÜRLERİNİN SAHTECİLİK
FAALİYETLERİ AÇISINDAN ÖZELLİKLERİ
• HASARLANMIŞ (TAHRİFATA UĞRAMIŞ) BELGELERİN İNCELENMESİ
• TÜRKİYE CUMHURİYETİ NÜFUS CÜZDANLARININ SAHTECİLİK
AÇISINDAN İNCELENMESİ
• GÖÇ VE PASAPORT SAHTECİLİĞİ
• ADLİ BELGE İNCELEMELERİNDE BİLİRKİŞİLİK UYGULAMA
ÖRNEKLERİ
• BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLAMA

İletişim: 0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 – 0312 988 12 60
Programın Süresi:
İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.
Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri: 09:00 – 17:00

Programın Amacı:
Program ceza ve hukuk davalarında bilirkişilik yapmak isteyen kişilere el yazısı ve
imza karşılaştırmaları, sahte nüfus cüzdanları, sürücü belgeleri, pasaportlar ve çeşitli sahte
belgelerin tespiti konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Program Yer ve Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Ücreti:
1.450 TL (KDV Dahil)
(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar
için KDV Dahil 1.200 TL)

Bu linke tıklayarak kayıt yaptırılabilir.

Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

Belge:
%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

İNŞAAT HUKUKU BİLİRKİŞİLİK – UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İNŞAAT HUKUKU BİLİRKİŞİLİK – UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İNŞAAT HUKUKU BİLİRKİŞİLİK – UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Amacı:

Bu programın amacı, inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 266. maddesinde yer alan şekliyle resmi bilirkişilik ve yine aynı kanunun 293. maddesinde yer alan şekliyle uzman görüşü (bilimsel mütalaa) verme faaliyetlerini bilimsel esaslara bağlı olarak yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Dava açıldıktan sonra taraflar mahkemenin bilirkişiye başvurmasını beklemeden kendileri için eksik olan bilgileri gidermek için uzman görüşü alabilir ve bu uzman görüşüne dayanarak dilekçelerini mahkemeye sunabilirler. Burada görüşüne başvurulan kişi, mahkemenin görevlendirdiği resmi bilirkişiden ayrıdır. Tarafın kendisinin belirlediği uzman bir kişiden ve yine kendisinin belirlediği konuda aldığı görüşe, uzman görüşü ya da bilimsel mütalaa; bu görüşü veren kişiye de özel bilirkişi denilmektedir (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.537).

Tarafların dava konusu olayla ilgili olarak temin ettikleri uzman görüşleri (HMK m.293), teknik anlamda bilirkişi raporları değildir. Ancak bu, özel olarak alınan görüşün değerlendirilmeyeceği anlamına gelmez. Hakimin bilimsel görüşlerden yararlanması çerçevesinde (TMK m.1) uzman görüşleri (mütalaaları), hakim tarafından serbestçe değerlendirilebilecektir (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.521).

Hakim, özel bilirkişi raporunu serbestçe takdir eder, ancak kararının gerekçesinde, bilirkişi raporunu neden kabul ya da neden reddetmiş olduğunu mutlaka gerekçeli olarak cevaplamalıdır (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.538).

İÇERİK:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:

• İnşaat Sözleşmesi ve Sözleşme Geçerlilik Şartları

• Yer teslimi

• Birim Fiyatlı Sözleşmeler – Götürü Bedelli Sözleşmeler

• Sözleşmenin Tarafları ve Tarafların Yükümlülükleri

• Sözleşmenin Yüklenici Tarafından Taşerona Devredilmesinin Şartları

• İş Süreleri, Süre Uzatım, Cezalı Süreler

• Fiyat farkı

• Hakediş Tanzimi, Hakedişlerin Kesinleşmesi, Ara Hakediş, Kesin Hakediş

• Eksik Ayıp İş, Açık Ayıp, Gizli Ayıp ve İhbar Süreleri

• Sözleşmenin Feshi o Sözleşmenin İş Sahibi Tarafından Fesih Koşulları ve Neticeleri o Sözleşmenin Yüklenici Tarafından Feshi ve Sonuçları o Haklı- Haksız Fesih o Sözleşmenin Geriye Etkili Feshi – İleri Etkili Feshi

• Müspet – Menfi Zarar

• Geçici Kabul – Kesin Kabul

• Teminatın İade Şartları

• Sözleşmenin Tasfiyesi

• Nama İfaya İzin

• Gecikme halinde iş sahibinin hakları o Cezai Şart o Kira Alacağı o Sözleşmenin Feshi

• Ecrimisil

• Muvazaalı satışlar

• İptal davaları Belge: %85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

Belge:

Bilirkişilik Daire Başkanlığının yayımladığı temel ve alt alan şartlarını taşıyan katılımcılara, %85 devam koşulunu sağlamaları şartıyla, “İnşaat Hukuku Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

Hukuk eğitimi almış katılımcılara, %85 devam koşulunu sağlamaları şartıyla, “İnşaat Hukuku Uzmanlık Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

 

İletişim: 0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 – 0312 988 12 60

 

Kimler Katılabilir:

Avukatlar

İnşaat Mühendisleri

Mimarlar

Gayrimenkul Uzmanları

Gayrimenkul Brokerları

Emlak Danışmanları

Programın Süresi:

İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.

Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri:

09:00 – 17:00 Eğitimci: Semra KANALP ERDEN (Bilirkişi)

Program Yer ve Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Ücreti:

1.450 TL (KDV Dahil) (Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için KDV Dahil 1.200 TL)

Bu linke tıklayarak kayıt yaptırılabilir.

Banka Hesap No: Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde

Başkent Üniversitesi’ne ait 796 910 – 364 numaralı hesap IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16

Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

 

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

İÇERİK:
I. HAFTA
A) Sosyal Güvenlik Hukuku’na ilişkin davaların kamu düzenine ait oluşu ve resen
araştırmanın önemi
B) Hizmet Tesbit davaları (4/1-a SSK)
1) Sigortalılığın zorunlu oluşu,
2) İşverenin tesbiti,
3) Hak düşürücü süre ve resen nazara alınması,
4) Delillerin değerlendirilmesi, tanıkların sıfatları ve özellikleri,
5) Kamu işverenlerine karşı davaların özellikleri,
6) Hizmetin geçtiği işyeri
7) Yurtdışında Türk işverene tabi geçici / sürekli çalışan Türk işçiler
8) Tesbit edilen sürenin net ve açık olması,
9) Sigorta primine esas kazanç tesbit istemleri
10) İtibari hizmet tesbiti istemli davalar
C) Hizmet tesbit davaları (4/1-b Bağ-Kur Esnaf)
1) Sigortalılık şartları (01.10.1972 den bu güne değişiklikler ile)
2) Sigortalılığın başlangıç ve bitişi,
3) Tescili engelleyen yasal düzenlemeler ve dönemleri
D) Hizmet tesbit davaları (4/1-b Bağ-Kur Tarım ve Ek madde 5/2925 Sayılı yasa)
1) Sigortalılık şartları,
2) Sigortalılığın başlangıç ve bitişi,
3) Tevkifata dayalı tescil ve tesbit davaları
E) İsteğe bağlı sigortalılık (Bağ-Kur / SSK)
F) Çakışan sigortalılık halleri
G) Hizmet birleştirme ile ilgili uyuşmazlıklar. (2829 sayılı yasa)
H) Yurtdışında bulunan Türk Vatandaşlarının Sosyal Güvenliği (3201 ve 2147 Sayılı
yasa)
1) Borçlanılabilecek süreler,
2) Tam yaşlılık, malullük, ölüm aylığa hak kazanma şartları,
3) Sözleşme kısmi aylık şartları,
4) Borçlanılan sürelerin hangi dönemlere mal edileceği,
5) Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması
I) Uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar ve uyuşmazlıklar,
1) Yaşlılık aylığı şartları ve geçiş hükümleri,
2) Yaşlılık aylığı alanların çalışmaya devam etmeleri ve 5335 sayılı yasa,
3) Ölüm aylığı,
i) Hak sahipleri,
ii) Başlangıcı ve kesilmesi
iii) İki aylık alabilme imkanı
4) Malullük aylığı,
i) Malul sayılma,
ii) Aylık başlangıcı, kesilmesi,
iii) Maluliyete dayalı erken yaşlılık aylığı,
iv) 3713 sayılı yasa malulleri
5) Uzun vadeli sigorta kolları aylıklarının birleşmesi,
6) Belediye başkanlığının görev makam tazminatları
J) Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar ve uyuşmazlıklar
K) Muvazaalı boşanmaya dayalı davalar (5510 sayılı yasa 56. madde)
L) Sağlık Sigortası,
1) Özel hastanelerde gerçekleşen tedaviler ile ilgili uyuşmazlıklar,
2) Kurumun bedelini karşılamadığı malzeme ve ilaç ile ilgili uyuşmazlıklar,
3) Yersiz sağlık giderlerinin iadesi,
M) Kurumun Yersiz Ödemeleri (5510 sayılı yasa 96. madde)
1) Zamanaşımı,
2) Talep edilebilecek dönem (zaman aralığı)
N) İşveren / kurum uyuşmazlıkları
1) Denetim tutanakları ve müfettiş raporlarına karşı itiraz,
2) Asgari işçilik uygulaması,
3) Prim borcuna itiraz,
4) 6183 sayılı yasa ile ilgili takiplere karşı itiraz davaları
5) Teşvik yasalarından yararlanma ile ilgili davalar,
6) Prim hesabına dahil olmaması gereken ödemeler ile ilgili davalar
7) Alt üst işveren prim borçları sorumluluğu
O) Aylık ve gelir hesapları

II. HAFTA
4/a ve 4/b Kapsamındaki Sigortalılar Bakımından İş Kazaları Mevzuatı
1-İş Kazasının Tanımı ve Kapsamı
2-İş Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süreleri
3-İş Kazasının Bildirilmemesi veya geç bildirilmesi
4- İş Kazasının Soruşturulması
5- İş Kazası Sonucu Sigortalılara Sağlanan Haklar
– Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi
– Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
– İş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması
– Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
– İş kazası sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi
6- Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilecek Süreler
7-İş Kazası Sonucu Sigortalı ve Hak Sahiplerine Bağlanan Gelir ve Ödeneklerin
Hesaplanması
8-5510 Sayılı Kanunun 34’üncü Maddesine Göre Ölüm Aylığı ve Ölüm Gelirinin Hak
Sahiplerine Paylaştırılması
9-Evlenme Ödeneğinin Hesaplanması
10- Sigortalının Kendinden Kaynaklanan Nedenlerle Tedavi Süresinin Uzaması, İş
Göremezliğinin Artması
11-İşveren ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu
12-Peşin Sermaye Değerleri
13- Peşin Sermaye Değeri Tabloları
14- Peşin Sermaye Değerinde Yaş Hesabı
15- Rücu Davalarına Esas Tutarın Hesabı
16- Örnek Bilirkişi Raporunun İncelenmesi
17- Konularla İlgili Örnek Yargıtay Kararlarının İncelenmesi

İletişim: 0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 – 0312 988 12 60

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Bu linke tıklayarak kayıt yaptırılabilir.

Program Ücreti: 1.200 TL (KDV Dahil)

Programın Süresi: Üç gün toplam 24 saat.

Belge: Bilirkişilik Daire Başkanlığının yayımladığı temel ve alt alan şartlarını taşıyan katılımcılara, %75 devam koşulunu sağlamaları şartıyla, “Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar (65.03) Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

 

REKABET DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

REKABET DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Program içeriği:
o REKABET HUKUKUNA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
 Piyasaların Denetimi ve Dış Ticaretin Düzenlenmesi
 Teşebbüs
o MEVZUATTAKİ TEMEL YASAKLAYICI HÜKÜMLER
 Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
 Birleşme ve Devralmalar
 Muafiyet/Etkinlik Yaratıcı Anlaşmalar
o REKABET KURUMU
o USUL HÜKÜMLERİ
o CEZA VE PİŞMANLIK YÖNETMELİKLERİ

İletişim: 0312 988 12 60 – 0530 788 3379 – 0507 230 11 66

Programın Süresi:
İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 28 saat

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Ücreti:
1.300 TL (KDV Dahil)
(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için
KDV Dahil 1.100 TL)

Bu linke tıklayarak kayıt yaptırılabilir.

Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

Belge:
%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

VERGİ HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA PROGRAMI

VERGİ HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Amacı:
Yüksek öğrenimlerini tamamlamış olan meslek mensubu ve profesyonellerin vergi
hukuku alanındaki bilgilerini canlı tutmak, geliştirmek ve bu alandaki yenilikleri aktararak
gelişmelerini sürdürmek ve uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Program Süresi:
24 saat
Kimler için?
 Hukukçular
 Avukatlar
 Mali Müşavirler
 Meslek mensupları, kamu personeli ve diğer katılımcılar.

Program içeriği:
 Vergi Hukukunun Kapsamı, Anayasal Çerçevesi, Kaynakları, Vergi Hukukunda
Yorum, Vergi Ödevi ve Vergi Borcu İlişkisi, Vergilendirme Süreci (2 saat)
 Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Kararları Işığında Vergi Hukukunun Temel İlkeleri
(2 saat)
 Vergi Ceza Hukuku ve Uygulamaları (3 saat)
 Vergi İcra Hukuku ve Uygulamaları (3 saat)
 Kurumlar Vergisi ve Uygulamaları (2 saat)
 Gelir Vergisi ve Uygulamaları (2 saat)
 Katma Değer Vergisi ve Uygulamaları (2 saat)
 Emlak Vergisi ve Uygulamaları (2 saat)
 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Damga Vergisi ve Uygulamaları (2 saat)
 Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları (4 saat)

İletişim: 0312 988 12 60 – 0530 788 3379 – 0507 230 11 66

Programın Yeri:

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Bahçelievler/ANKARA

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Ücreti:
1.200 TL (KDV Dahil)

Bu linke tıklayarak kayıt yaptırılabilir.

Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

Belge:
%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

ENERJİ HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA PROGRAMI

ENERJİ HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Amacı:
Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini
enerji hukuku mevzuatındaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Ayrıca program şu anda Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyunun görüşüne sunulan
Bilirkişilik Kanun Tasarısı Taslağıyla getirilmesi muhtemel değişikliklere katılımcıları
hazırlamayı hedeflemektedir.

Program Süresi:
24 saat
Kimler için?
 Avukatlar
 Yeminli Mali Müşavirler
 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 İş güvenliği Uzmanları

Program içeriği:
 Türk Hukukunda Enerji Piyasasının Düzenlenmesi ve Düzenleyici Kurumlar
 Enerji Piyasasında Denetim Usulleri ve idari Yaptırımlar
 Enerji Piyasasında Tüketicinin Korunması
 Enerji Piyasasında Rekabet Uygulamaları
 Enerji Sektöründe Vergi Uygulamaları
 Enerji Piyasasında Birleşme ve Devralma Uygulamaları
 Enerji Yatırımlarında EPC Sözleşmeleri
 Enerji Tedarik Sözleşmeleri
 Enerji Hırsızlığı ve TCK
 Uluslararası Enerji Uyuşmazlıkları
 Ulusal mahkemeler
 Uluslararası Tahkim
 İlgili Uluslararası Anlaşmalar
 Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri
 Avrupa Birliği Enerji Hukuku ve Türk Hukukuna Yansımaları
 Enerji Sektöründe Kamulaştırma Sorunları
 Enerji Hukuku ve Bilirkişilik
 Bilirkişilik Kanun Tasarısı Taslağında Bilirkişilik Kurumuna Getirilmesi Düşünülen
Yenilikler

İletişim: 0312 988 12 60 – 0530 788 3379 – 0507 230 11 66

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Programın Yeri:
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Bahçelievler/ANKARA
Program Ücreti:
1.200 TL (KDV Dahil)

Bu linke tıklayarak kayıt yaptırılabilir.

Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

Belge:
%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

ŞİRKET DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

ŞİRKET DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Program içeriği:
o TİCARİ İŞLETME
 Tacir ve Tacir Olmanın Hükümleri
 Ticaret Sicili
 Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
 Haksız Rekabet
 Ticari Defterler
o TİCARET ŞİRKETLERİ
 Ehliyet
 Sermaye Koyma Borcu
 Ortakların Kişisel Alacakları
 Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme
 Şirketler Topluluğu
o ANONİM ŞİRKETLER
 Kuruluş
 Eşit İşlem İlkesi
 Yönetim Kurulu
 Kurumsal Yönetim, Denetleme, Borçlanma Yasağı
 Genel Kurul
 Pay, İmtiyazlı Paylar, Pay Senetleri ve Kaydi Sistem, Payların Devrinin Sınırlandırılması
 Kar Payı ve Yedek Akçeler
 Sona Erme ve Tasfiye
– Haklı Sebeplerle Fesih
– Ek Tasfiye
– Tasfiyeden Dönülmesi
 Hukuki Sorumluluk
o LİMİTED ŞİRKETLER
 Kuruluş
 Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesinde Özellik Gösteren Haller
 Ortakların Hak ve Borçları
 Genel Kurul
 Yönetim ve Temsil
 Denetim
 Sona Erme, Ortakların Şirketten Çıkması ve Çıkarılması

İletişim: 0312 988 12 60 – 0530 788 3379 – 0507 230 11 66

Programın Süresi:
İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 28 saat.

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Ücreti:
1.300 TL (KDV Dahil)
(Daha önce herhangi bir bilirkiĢilik programımızdan sertifika almıĢ katılımcılar için
KDV Dahil 1.100 TL)

Bu linke tıklayarak kayıt yaptırılabilir.

Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

Belge:
%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.