UYGULAMALI GAYRİMENKUL DEĞERLEME BİLİRKİŞİLİK  SERTİFİKA PROGRAMI

UYGULAMALI GAYRİMENKUL DEĞERLEME BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MERKEZİ

UYGULAMALI GAYRİMENKUL DEĞERLEME BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA PROGRAMI

 İletişim: 0530 788 33 79 – 0312 988 12 60 

 Programın Süresi:

İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.

 Program Yeri –Tarihleri:

 ANKARA      –   30 EYLÜL – 1 EKİM / 7 – 8 EKİM 2017

 Kimler Katılabilir:

 Gayrimenkul Danışmanları

Gayrimenkul Brokerları

Gayrimenkul Değerleme Uzmanları

Avukatlar

Maliye Bakanlığı Uzmanları

Defterdarlık Uzmanları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzmanları

Program Ücreti:1.450 TL (KDV Dahil)

(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için KDV Dahil 1.200 TL)

http://bedam.baskent.edu.tr/ adresinde yer alan form doldurularak online kayıt yaptırılabilir.

Banka Hesap No:

Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16 
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır 

 İÇERİK:

 

1. Hafta / 1.Gün Karşılaştırmalı Satış Analizi (Emsal Karşılaştırma Yöntemi)
Emsal KarşılaştırmaYönteminin Özellikleri
Emsal Karşılaştırma Yönteminin Uygulama Alanı
Emsal Karşılaştırma Yönteminin Avantajları/Dezavantajları
Emsal Karşılaştırma Yöntemine İlişkin Örnek Uygulamalar
Gelir Yöntemi
Gelir Yönteminin Özellikleri
Gelir Yönteminin Uygulama Alanı
Gelir Yöntemin Avantajları/Dezavantajları
Kapitalizasyon Oranı ve Hesaplanması
Münavebe (Rotasyon) Sistemi
Gelir Yöntemine İlişkin Örnek Uygulamalar
 
Günler Konular
1. Hafta / 2.Gün İzale-i Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi)
İzale-i Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) Kavramı
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Paylı Mülkiyete İlişkin Hükümleri
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi
İhale Süreci
İhale Sonucu Oluşan Vergi ve Harçlar
Gayrimenkulün Değerinin Belirlenmesi
Kıymet Takdirine İtiraz
Yerel Mahkemelerce verilen Kararlarının İncelenmesi
Örnek Bilirkişi Raporları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Analizi
Ecrimisil
Ecrimisil Kavramı
Ecrimisilin Tarihsel Gelişimi
Özel-Kamu Hukukunda Ecrimisilin Yeri
Ecrimisil ve Benzer Kavramların Karşılaştırılması
Ecrimisilin Talep Edilebime Şartları
Ecrimisilin Özellikleri
Ecrimisil ve Kamu Malları
Hazine Taşınmazları Yönünden Ecrimisilin Hesaplanması
Ecrimisil Tespit ve Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar
Ecrimisilde Zamanaşımı
Ecrimisil Hesaplanmasına İlişkin Uyuşmazlıklar
Kira Tespiti ve Gayrimenkulun Değerlemesi
Örnek Bilirkişi Raporlarının İncelenmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Analizi
2. Hafta /1. Gün Maliyet Yöntemi
Maliyet Yönteminin Özellikleri
Maliyet  Yönteminin Uygulama Alanları
Yapılarda Yıpranma ve Amortisman
Binaların Brüt ve Net Alanlarının İrdelenmesi
Maliyet Yöntemine İlişkin Örnek Uygulamalar
Yapı Bilgisi ve Proje Okuma
Gayrimenkul Değerlemede Yapı Bilgisi
Gayrimenkul Değerleme Çerçevesinde Mimari ve Diğer Uygulama Projelerin İncelenmesi
Bina Metrajı ve Yapı Maliyetlerinin Çıkarılması
Yapı Yaklaşık Maliyetlerinin Çıkarılmasına Yönelik Uygulamalar
Günler Konular
2. Hafta / 2.Gün Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Giriş
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Hukuksal Temelleri
Kentsel Dönüşümde Riskli Yapı, Rezerv Alan ve Riskli Alan Süreçleri
Kentsel Dönüşümde Finansal Desteklerin ve Muafiyetlerin Analizi
Kentsel Dönüşüm Kapsamında İmar Uygulamaları
Kentsel Dönüşümde Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Gayrimenkul Değerleme Kapsamında Açılan Hukuki Davalar
Arsa Payı Dağıtımı Uygulamaları
Kentsel Dönüşümde Arsa Payı Dağıtımı ve Şerefiyelendirme
Arsa Payı Dağıtımı ve Şerefiyelendirmede Sorun Analizi
Arsa Payı Dağıtımı Uygulamaları

 Belge:

%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

HASAR TESPİTİ VE DEĞER KAYBI  BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

HASAR TESPİTİ VE DEĞER KAYBI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MERKEZİ

HASAR TESPİTİ VE DEĞER KAYBI

BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Amacı:

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İletişim: 0530 788 33 79 – 0312 988 12 60

 Programın Süresi:

İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.

Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri: 09:00 – 17:00

 Program Yeri – Başlangıç Tarihleri:

 İSTANBUL          –16-17 / 23-24 EYLÜL 2017

ANKARA             – 30 EYLÜL – 1 EKİM / 7 – 8 EKİM 2017

 

Program Ücreti:

1.450,00 TL (KDV Dahil)

(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için KDV Dahil 1.200 TL)

http://bedam.baskent.edu.tr/ adresinde yer alan form doldurularak online kayıt yaptırılabilir.
Banka Hesap No:

Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16 
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır.

İÇERİK:

 

*Türk Ticaret Kanununun Hasar Hakkında Düzenlemeleri

*Sigorta Mevzuatında Hasarda Sigortacının Sorumlulukları

*Sigorta Mevzuatında Hasarda Sigorta Ettirenin Sorumlulukları

*Karayolları Trafik Kanununda Zorunlu Trafik Sigortası Düzenlemeleri

*Zorunlu Trafik Sigortası Genel Şartlarında Sigortanın Kapsamı

*Zorunlu Trafik Sigortasında Maddi Hasar ve Giderlerin Ödenmesi

*Zorunlu Trafik Sigortasında Sigortacının Halefiyeti

*Zorunlu Trafik Sigortası Maddi Hasarlarında Zaman aşımı

*Sigorta Tahkim Kurumu ve Mahkemelere Başvuru Süreci

*Oto Branşı Sigorta Poliçelerinde Hasar Kapsamı

*Oto Dışı Branşlarda Sigorta Poliçelerinde Hasar Kapsamı

*Oto Branşı Sigortalarda Hasar Tespiti ve Ekspertiz

*İsteğe Bağlı Sigortalarda (Kasko, IMM) Hasar Tespiti

*Zorunlu Sigortalarda (Trafik Sigortası) Hasar Tespiti

*Zorunlu Trafik Sigortasında Maddi Hasar ve Değer Kaybı Uygulaması

*Değer Kaybı Nedir ve Mevzuat Uygulaması

*Değer Kaybı Hesaplama Yöntemleri

*Piyasa şartlarına göre Değer Kaybı Hesaplama

*Formül kullanılarak Değer Kaybı Hesaplama

*Değer Kaybı Hesaplamada Diğer uygulamalar

*Zorunlu Trafik Sigortasına göre Değer Kaybı Hesaplama Uygulaması

*Değer Kaybının Formülle Hesaplanmasında Teminat Kapsamı

*Değer Kaybının Hesaplanmasında Teminat Kapsamı dışında kalan haller

*Kaynaklı Ana Parçalarda Değer Kaybı Hesaplama

*Vidalı Parçalarda Değer Kaybı Hesaplama

*Boyanan Parçalarda Değer Kaybı Hesaplama

*SBM’de (Sigorta Bilgi Merkezi) Hasar Bilgileri Sorgulama Uygulaması

*Değer Kaybının Hesaplanmasına ait Kaza örnekleri

*Formülle Değer Kaybı Hesaplama örnekleri

*Piyasa Şartlarına göre Değer Kaybı Belirleme örnekleri

*Değer Kaybı Ekspertiz veya Bilir Kişi Rapor uygulamaları

*Değer Kaybı Ekspertiz Raporlarına itiraz ve Yargı süreci

Belge:

%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

UYGULAMALI AKTÜERYAL HESAP BİLİRKİŞİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

UYGULAMALI AKTÜERYAL HESAP BİLİRKİŞİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

(İş ve Trafik Kazalarından Doğan Tazminat Alacakları)

 

İÇERİK:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:
Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararlar
1. Hafta – Cumartesi
• Beden Tamlığının İhlali Kavramı
• Beden Tamlığının İhlalinin Değerlendirilmesi
• Masraf Kalemleri
• Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
• Zarardan İndirim Nedenleri
• Finans Matematiği
o Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı
• Hayat Sigortaları Matematiği
o Beklenen Yaşam Süresi(Bakiye Ömür Kavramı)
o Türkiye Hayat Tabloları(TRH2010)
o Diğer Hayat Tabloları(PMF1931, CSO1980 vb.)
o Hayat Annüiteleri
• Beden Tamlığının İhlali Tazminatının Hesaplanması
o Aktüeryal Yöntem (6704 sayılı Kanun ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları tarafından öngörülen yöntem)
o Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi
1. Hafta – Pazar
• Beden Tamlığının İhlali Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar
o Aktüeryal Hesap (Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Yöntemi ve
TRH2010 Tablosu)
o Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve
PMF1931 Tablosu)
Destekten Yoksun Kalma Zararları
2. Hafta – Cumartesi
• Destekten Yoksun Kalma Kavramı
• Destekten Yoksun Kalanlar
o Fiili ve Farazi Destek
• Gelir Paylaşım Oranları
• Dul Kalan Eşin Yeniden Evlenme Olasılıkları
• Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
• Zarardan İndirim Nedenleri
• Finans Matematiği ve Hayat Sigortaları Matematiği
o Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı
o Hayat Tabloları
o Hayat Annüiteleri
• Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması
o Aktüeryal Yöntem (6704 sayılı Kanun ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları tarafından öngörülen yöntem)
o Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi
2. Hafta – Pazar
• Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar
o Aktüeryal Hesap (Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Yöntemi ve
TRH2010 Tablosu)
o Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve
PMF1931 Tablosu)

Belge:
%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.
Sertifika metni, program içeriğinin 6704 sayılı Kanunla getirilen değişikliklere
uygun biçimde olduğunu belgelemek amacıyla, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İletişim: 0530 788 33 79 – 0312 988 12 60

Programın Süresi:
İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.
Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri: 09:00 – 17:00

Program Yeri – Başlangıç Tarihleri:

İSTANBUL       –   22-23 / 29-30 Temmuz 2017

ANKARA          –     16 – 17 / 23 – 24 EYLÜL 2017

İSTANBUL        –    23 – 24 EYLÜL / 30 EYLÜL – 1 EKİM 2017

GAZİANTEP     –    7 – 8 / 14 – 15 EKİM 2017

ADANA             –    21 – 22 / 28 – 29 EKİM 2017

Program Ücreti:
ANKARA
1.300 TL (KDV Dahil)
(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için
KDV Dahil 1.100 TL)
DİĞER İLLER
1.450 TL (KDV Dahil)
(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için
KDV Dahil 1.200 TL)

Kayıt olmak için tıklayınız.

Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır.

GAYRİMENKUL DAVALARINDA HESAP BİLİRKİŞİLİĞİ TAZMİNAT HESAPLAMA SERTİFİKA PROGRAMI

GAYRİMENKUL DAVALARINDA HESAP BİLİRKİŞİLİĞİ TAZMİNAT HESAPLAMA SERTİFİKA PROGRAMI

 

 

İÇERİK:

 

   
1. Hafta / 1.Gün Mülkiyet Hakkı Kavramı
Mülkiyet Hakkının Sınırlanması
Kamulaştırma Kavramı ve Unsurları
Kamulaştırmanın İdari Aşaması
Kamulaştırmanın Adli Aşaması
Kamulaştırmasız El Atma
Fiili El Atma Kavramı, Şartları
Fiili El Atma Yasal Düzenlemeler
Hukuki El Atma Kavramı, Şartları
Hukuki El Atma Yasal Düzenlemeler
Yerel Mahkemelerce verilen Kararların İncelenmesi
AİHM-Mülkiyet Hakkının Korunması, Kuralları ve Şartları
AİHM’nin Mülkiyet Hakkına Bakışı ve Kamulaştırmasız El Atma Kararları
1. Hafta / 2.Gün Fiili El Atmadan Doğan Mülkiyet Hakkı İhlallerine Karşı Açılabilecek Davalar
Hukuki El Atmadan Doğan Mülkiyet Hakkı İhlallerine Karşı Açılabilecek Davalar
Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan Davalarda Tazminatın Hesaplanması
Örnek Bilirkişi Raporları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Analizi
   
2. Hafta / 1.Gün İzale-i Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) Kavramı
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Paylı Mülkiyete İlişkin Hükümleri
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi
İhale Süreci
İhale Sonucu Oluşan Vergi ve Harçlar
Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi ve Kıymet Takdirine İtiraz
Yerel Mahkemelerce verilen Kararlarının İncelenmesi
Örnek Bilirkişi Raporları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Analizi
2. Hafta / 2.Gün Ecrimsil Kavramı
Ecrimisilin Tarihsel Gelişimi
Özel-Kamu Hukukunda Ecrimisilin Yeri
Ecrimisil ve Benzer Kavramların Karşılaştırılması
Ecrimisilin Talep Edilebime Şartları
Ecrimisilin Özellikleri
Ecrimisil ve Kamu Malları
Hazine Taşınmazları Yönünden Ecrimisilin Hesaplanması
Ecrimisil Tespit ve Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar
Ecrimisilde Zamanaşımı
Ecrimisil Hesaplanmasına İlişkin Uyuşmazlıklar
Kira Tespiti ve Gayrimenkulun Değerlemesi
Örnek Bilirkişi Raporlarının İncelenmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Analizi

İletişim: 0530 788 33 79 – 0312 988 12 60

Programın Süresi:

İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.

Program Yeri – Başlangıç Tarihleri:

ANKARA      –   10-11-17-18 Haziran 2017

İSTANBUL –  01-02-08-09 Temmuz 2017

Kimler Katılabilir:

Gayrimenkul Uzmanları

Gayrimenkul Brokerları

Emlak Danışmanları

Avukatlar

Maliye Bakanlığı Uzmanları

Defterdarlık Uzmanları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzmanları

Gayrimenkul Değerleme Uzmanları

doldurularak online kayıt yaptırılabilir.

Banka Hesap No:

Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16 
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır


Belge:

%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM DAVALARINDA  BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA PROGRAMI

KENTSEL DÖNÜŞÜM DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA PROGRAMI

 

Kimler Katılabilir:

Gayrimenkul Uzmanları

Gayrimenkul Brokerları

Emlak Danışmanları

Avukatlar

Maliye Bakanlığı Uzmanları

Defterdarlık Uzmanları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzmanları

Gayrimenkul Değerleme Uzmanları

 

İÇERİK:

Günler Saatler Konular
1. Hafta / 1.Gün Öğleden Önce 09.30-10.15 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Giriş
10.30-11.15 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Hukuksal Temelleri
11.30-12.15 Dünyada ve Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Analizi
Öğle Arası 12.15-13.30
Öğleden Sonra 13.30-14.15 Kentsel Dönüşümde Riskli Yapı, Rezerv Alan ve Riskli Alan Süreçleri
14.30-15.15 Kentsel Dönüşümde Finansal Desteklerin ve Muafiyetlerin Analizi
15.30-16.15 Kentsel Dönüşüm Kanunlarının Genel Değerlendirmesi
1. Hafta / 2.Gün Öğleden Önce 09.30-10.15 Kentsel Dönüşüm Kapsamında İmar Uygulamaları
10.30-11.15 6306 sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Tespiti ve İtirazları
11.30-12.15 Tahliye ve Yıkım Süreçleri
Öğle Arası 12.15-13.30
Öğleden Sonra 13.30-14.15 6306 sayılı Kanunun 6. Madde Uygulamaları (Üçte Birin Satışı)
14.30-15.15 6306 sayılı Kanunu Kapsamında Tebligat Usulleri
15.30-16.15 Genel Değerlendirme
Günler Saatler Konular
2. Hafta / 1.Gün Öğleden Önce 09.30-10.15 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Haksahipliği Tespiti
10.30-11.15 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Taşınmaz Maliklerinin Hakları
11.30-12.15 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin Sözleşmelerden Doğan Hukuki Sorunlar
Öğle Arası 12.15-13.30
Öğleden Sonra 13.30-14.15 Kentsel Dönüşümde Gayrimenkul Değerleme
14.30-15.15 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Gayrimenkul Değerleme Kapsamında Açılan Hukuki Davalar
15.30-16.15 Gayrimenkul Değerlemede Hesap Uygulama Çalışması
2. Hafta / 2.Gün Öğleden Önce 09.30-10.15 Kentsel Dönüşümde Arsa Payı Dağıtımı ve Şerefiyelendirme
10.30-11.15 Arsa Payı Dağıtımı ve Şerefiyelendirme Sorun Analizi
11.30-12.15 Arsa Payı Dağıtımı Hesap Uygulamaları
Öğle Arası 12.15-13.30
Öğleden Sonra 13.30-14.15 Eğitim Genel Değerlendirmesi
Soru-Cevap
Farklı Uygulama Örnekleri
14.30-15.15
15.30-16.15

İletişim: 0530 788 33 79 – 0312 988 12 60

Programın Süresi:

İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.

Program Yeri – Başlangıç Tarihleri:

ANKARA      –     1-2-8-9 Temmuz 2017

İSTANBUL – 15-16-22-23 Temmuz 2017

Program Ücreti:

1.450 TL (KDV Dahil)

(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için KDV Dahil 1.200 TL)

http://bedam.baskent.edu.tr/ adresinde yer alan form doldurularak online kayıt yaptırılabilir.

Banka Hesap No:

Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır


Belge:

%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

İŞ DAVALARI (İŞÇİLİK ALACAKLARI) HESAP BİLİRKİŞİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

İŞ DAVALARI (İŞÇİLİK ALACAKLARI) HESAP BİLİRKİŞİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

İÇERİK:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:
• İş Mahkemelerinde Bilirkişilik
o İş Yargısı ve Bilirkişilik
o İş Yargısında Hesap Bilirkişiliği
o Hesap Bilirkişilerine İlişkin Usul Hükümleri
• İş Hukukunun Temel İlkeleri
• Yargıtay Kararları Doğrultusunda İhtilafların Hukuki Değerlendirmesi
• Bilirkişi Raporu Hazırlanırken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri
• İş Kanunundan Doğan Tazminat Hakları ve Hesaplamaları
o Kıdem Tazminatı ve Hesaplanması
o İhbar Tazminatı ve Hesaplanması
o Kötü Niyet Tazminatı ve Hesaplanması
o Askerlikten Doğan Tazminat ve Hesaplanması
o Özürlülükten Doğan Tazminat ve Hesaplanması
o Eşit Davranmama Tazminatı ve Hesaplanması
o İşe İade Davalarından Doğan Tazminatlar ve Hesaplanması
• İş Kanununda Ücret
o Fazla Mesai ve Hafta Tatili Ücreti
o Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışması Ücreti
o Yıllık İzin Ücreti
• İş Kanunda Çalışma Süreleri
• İşçinin Dinlenme Hakkı
• Örnek Raporların Değerlendirilmesi
• Bilirkişilik Kanunu

İletişim: 0530 788 33 79 – 0312 988 12 60

Programın Süresi:
İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.
Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri: 09:00 – 17:00

Program Yeri – Başlangıç Tarihleri:

 

ANKARA     –   29-30 Temmuz  / 5-6 Ağustos 2017 

KONYA       –    29-30 Temmuz / 5-6 Ağustos 2017

İSTANBUL     –     16 – 17 / 23 – 24 EYLÜL 2017

ANKARA        –    23 – 24 EYLÜL / 30 EYLÜL – 1 EKİM 2017

ADANA          –    7 – 8 / 14 – 15 EKİM 2017

GAZİANTEP  –    21 – 22 / 28 – 29 EKİM 2017 

KOCAELİ       –    28 – 29 EKİM / 4 – 5 KASIM 2017

BURSA       –       4 – 5 / 11 -12  KASIM 2017

Program Ücreti:
ANKARA
1.300 TL (KDV Dahil)
(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için
KDV Dahil 1.100 TL)
DİĞER İLLER
1.450 TL (KDV Dahil)
(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için
KDV Dahil 1.200 TL)

Eğitimciler:

Nesrin UYGUR YEŞİL (Yargıtay Onursal Üyesi)

Yiğit ERSOY (Avukat/Bilirkişi)

Fatih ZENGİN (Avukat/Bilirkişi)

Kayıt olmak için tıklayınız.

Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

 

Belge:
%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

SİGORTA DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

SİGORTA DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Amacı:
Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini
sigorta hukuku mevzuatındaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İÇERİK:
A. SİGORTA HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM
• SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI
• SİGORTA HUKUKU ALANINDA YAPILAN TASNİFLER
• TEMEL KAVRAMLAR
• SİGORTA SÖZLEŞMESİ
• SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
• KORUYUCU HÜKÜMLER
İKİNCİ BÖLÜM
• GENEL OLARAK SİGORTA TÜRLERİ
• MAL SİGORTALARI
• SORUMLULUK SİGORTALARI
• ZARAR SİGORTALARINDA KORUYUCU HÜKÜMLER
• ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARI İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER
• CAN SİGORTALARI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
• SİGORTACININ HALEFİYETİ VE RÜCU HAKKI
• ZAMANAŞIMI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
• GÜVENCE HESABI
• SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU
• DASK KURUMU
B. SİGORTA DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM
• KASKO SİGORTASINDAN DOĞAN DAVALAR
• SİGORTACIYA KARŞI AÇILAN DAVALAR
• SİGORTACI TARAFINDAN AÇILAN RÜCU DAVALARI
• DAVALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İKİNCİ BÖLÜM
• SORUMLULUK SİGORTASINDAN DOĞAN DAVALAR
• TRAFİK(ZMSS) SİGORTASINDAN SİGORTACIYA KARŞI AÇILAN DAVALAR
• TRAFİK(ZMSS) SİGORTASINDAN SİGORTACININ AÇTIĞI RÜCU DAVALARI
• DİĞER SORUMLULUK SİGORTASI DAVALARI
• DİĞER ZARAR(MAL) SİGORTASI DAVALARI
• DAVALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
C. SİGORTA DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK VE RAPOR DÜZENLEME
• DOSYANIN İNCELENMESİ
• RAPOR YAZALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
• RAPORDA YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR
• RAPORDA YER ALMAMASI GEREKEN HUSUSLAR
• RAPOR YAZMA DÜZENİ
• HEYET RAPORLARI
• BİLİRKİŞİ RAPORU ÖRNEKLERİ

İletişim: 0530 788 33 79 – 0312 988 12 60

Programın Süresi:
İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.
Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri: 09:00 – 17:00

Program Yeri – Başlangıç Tarihleri:

ADANA              –   22-23 / 29-30 Temmuz 2017

ANKARA          –     14 – 15 / 21-22 EKİM 2017

 

Program Ücreti:
1.450,00 TL (KDV Dahil)
(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için
KDV Dahil 1.200 TL)

Kayıt olmak için tıklayınız.

Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

Belge:
%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

TRAFİK KAZALARINDA KUSUR TESPİTİ VE TRAFİK BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

TRAFİK KAZALARINDA KUSUR TESPİTİ VE TRAFİK BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Amacı:
Program trafik kazalarında bilirkişilik yapmak isteyen katılımcılara güncel mevzuata
ve uygulamaya dayalı pratik bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.

İÇERİK:
• TRAFİK BİLİRKİŞİLİĞİNİN MEVZUATTAKİ YERİ,
• KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU VE KARAYOLLARI TRAFİK
YÖNETMELİĞİNE GÖRE TANIMLAR VE TEMEL KAVRAMLAR,
• TRAFİK KAZASININ TANIMI VE ÖZELLİKLERİ;
o Taksir,
o Bilinçli taksir,
o Olası kast,
o Kast
• KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUN TRAFİK KAZASINI ORTAYA
ÇIKARAN ETKEN MADDELERİ İLE DİĞER MADDELERİN
İRDELENMESİ,
o Karayolları trafik kanunu madde 46-84 arası,
o Karayolları trafik yönetmeliğinin madde 94-156 arası.
• OLUŞ ŞEKLİNE GÖRE TRAFİK KAZASI TÜRLERİNİN İRDELENMESİ,
o Karşılıklı çarpışma,
o Arkadan çarpma,
o Yandan çarpma,
o Yan yana çarpışma,
o Duran araca çarpma,
o Zincirleme çarpışma,
o Çoklu çarpışma,
o Engel/cisim ile çarpışma,
o Yayaya çarpma,
o Hayvana çarpma,
o Devrilme, savrulma, takla atma,
o Yoldan çıkma,
o Araçtan insan düşmesi,
o Araçtan cisim düşmesi.
• KAVŞAK KAZALARI;
o Trafik ışıklı kavşak kazaları,
o Bölünmüş yol kavşak kazaları,
o Trafik işaret levhalı kavşak kazaları,
o Kontrolsüz kavşak kazaları.
• MOTOSİKLET VE BENZERİ ARAÇ KAZALARI,
• YAYA KAZALARI,
o Yaya yürüme hızları.
• YOLCU KAZALARI,
• BÜYÜK ARAÇ (KAMYON, ÇEKİCİ, OTOBÜS GİBİ) KAZALARI,
o Takoğraf çıktı analizi
§ Elektronik takoğraf,
§ Analog (Mekanik-Elektro Mekanik) takoğraf,
§ Dijital (Sayısal) takoğraf çıktı analizleri.
• TRAFİK KAZASINA KARIŞAN ARAÇLARIN HIZ TESPİT FORMÜLLERİ,
o Fren izine göre ilk başlangıç hız tespiti,
o Fren izine göre çarpma anındaki hız tespiti,
o Bilinen hızına göre ortaya çıkabilecek fren izi mesafesi
tespitleri,
o Kamera kaydına göre yapılan hız tespiti.
• ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZALARI,
o Alkolün etkisi ile trafik kazasına sebebiyet vermek,
o Trafik kazasında alkollü olmak.
• KAZA MAHALLİNDEKİ İZ VE DELİLLER İLE BU DELİLLERİN TESPİTİ,
o Fren izleri,
o Sürtünme izleri,
o Lastik izleri,
o Biyolojik izler,
o Kazıntı izleri v.b.
o Araç üzeri ve aksamlarının analiz edilmesi,
• TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞININ ANALİZ EDİLMESİ,
o Tutanakta dikkate alınması gereken başlıklar ve bölümler,
o Trafik kazası tespit tutanağındaki krokinin analiz edilmesi,
o Trafik kazası tespit tutanağındaki açıklamanın analiz
edilmesi.
• KAZA YERİNİ FOTOĞRAFLAMA VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ,
• DOSYADA BULUNAN DELİLLERE GÖRE TRAFİK KAZASININ
DEĞERLENDİRİLMESİ,
o Öngörme ve engelleme tedbirleri,
o Karayolları trafik kanununa göre ihlal edilen kusurlar,
o Çoklu kazalarda tarafların kusurlarının irdelenmesi,
• BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DÜZENLENMESİ,
o Dosya üzerinden veya kaza mahallinde yapılan keşfe göre;
§ Cumhuriyet başsavcılığının talimat bilirkişi raporu,
§ Asliye ceza/hukuk mahkemesinin talimat bilirkişi
raporu,
§ Ağır ceza mahkemesinin talimat bilirkişi raporu,
§ İş, Ticaret v.b mahkemelerinin talimat bilirkişi raporu.
• KULLANILAN PROGRAMLARA GÖRE KROKİ ÇİZİMİ,
o Esd 3/4 programı,
o Corel draw çizim programı v.b.
• TRAFİK KAZALARI İLE İLGİLİ ÖRNEK YARGITAY KARARLARI,
• KAMERA KAYITLARINA YANSIYAN GERÇEK TRAFİK KAZA VİDEOLARI,
• KURSİYERLER TARAFINDAN DÜZENLENEN ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPOR
ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ

İletişim: 0312 988 12 60 – 0530 788 3379

Programın Süresi:
İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.
Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri: 09:00 – 17:00

Program Yeri – Başlangıç Tarihleri:

ANKARA     –  29-30 Temmuz / 5-6 Ağustos 2017

ANKARA          –     28 – 29 EKİM / 4 – 5 KASIM 2017

Program Ücreti:
1.450 TL (KDV Dahil)
(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar
için KDV Dahil 1.200 TL)

Kayıt olmak için tıklayınız.

Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

Belge:
%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

ADLİ BELGE İNCELEMELERİ VE SAHTECİLİK (GRAFOLOJİ) BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

ADLİ BELGE İNCELEMELERİ VE SAHTECİLİK (GRAFOLOJİ) BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İÇERİK:
• BELGENİN TANIMI, ANLAMI VE GEÇERLİLİĞİ
o RESMİ VE ÖZEL BELGELER
o BELGEDE SAHTEKÂRLIK
– Resmi Belgede Maddi Sahtekârlık
– Özel Belgede Sahtekârlık
o İNCELEME KONUSU BELGELERİN SAKLANMASI NAKLİ
• BELGELERDE SAHTECİLİK BULGULARI / İNCELEMELERİ
• ADLİ BELGE/GAFOLOJİ/SAHTECİLİK GENEL OLARAK ALANLARI
• KÂĞIT
o GENEL BİLGİLER
o KÂĞIDIN ÖZELLİKLERİ
o KÂĞIT ÖLÇÜLERİ
o KÂĞIT İNCELENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
• MÜREKKEP VE KALEMLER
• YAZILAR
o EL YAZILARIN İNCELENMESİ
o FULAJ İZİ İNCELEMELERİ
o MAKİNE YAZILARIN İNCELENMESİ
– Daktilo Yazıları
– Fotokopi ile Çoğaltılan Yazılar
– Yazıcıdan Alınan/Çoğaltılan Yazılar
• İMZA İNCELENMESİ
o İMZA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
o İMZA SAHTECİLİĞİ ÇEŞİTLERİ VE İNCELENMESİ
o İMZA SAHTECİLİĞİNİN TESPİTİNİN HUSUSLARI
• MÜHÜR, DAMGA VE KAŞE İNCELEMELERİ
o TÜRKİYE CUMHURİYETİ MÜHÜRLERİNİN SAHTECİLİK
FAALİYETLERİ AÇISINDAN ÖZELLİKLERİ
• HASARLANMIŞ (TAHRİFATA UĞRAMIŞ) BELGELERİN İNCELENMESİ
• TÜRKİYE CUMHURİYETİ NÜFUS CÜZDANLARININ SAHTECİLİK
AÇISINDAN İNCELENMESİ
• GÖÇ VE PASAPORT SAHTECİLİĞİ
• ADLİ BELGE İNCELEMELERİNDE BİLİRKİŞİLİK UYGULAMA
ÖRNEKLERİ
• BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLAMA

İletişim: 0530 788 33 79 – 0312 988 12 60
Programın Süresi:
İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.
Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri: 09:00 – 17:00

Programın Amacı:
Program ceza ve hukuk davalarında bilirkişilik yapmak isteyen kişilere el yazısı ve
imza karşılaştırmaları, sahte nüfus cüzdanları, sürücü belgeleri, pasaportlar ve çeşitli sahte
belgelerin tespiti konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Program Yer ve Tarihleri:

İSTANBUL – 22, 23 – 29, 30 Nisan 2017

Program Ücreti:
1.450 TL (KDV Dahil)
(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar
için KDV Dahil 1.200 TL)

Kayıt olmak için tıklayınız.

Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

Belge:
%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

İNŞAAT DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İNŞAAT DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Kimler Katılabilir:

Avukatlar

İnşaat Mühendisleri

Mimarlar

Gayrimenkul Uzmanları

Gayrimenkul Brokerları

Emlak Danışmanları

 

İÇERİK:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:

• İnşaat Sözleşmesi ve Sözleşme Geçerlilik Şartları

• Yer teslimi

• Birim Fiyatlı Sözleşmeler – Götürü Bedelli Sözleşmeler

• Sözleşmenin Tarafları ve Tarafların Yükümlülükleri

• Sözleşmenin Yüklenici Tarafından Taşerona Devredilmesinin Şartları

• İş Süreleri, Süre Uzatım, Cezalı Süreler

• Fiyat farkı

• Hakediş Tanzimi, Hakedişlerin Kesinleşmesi, Ara Hakediş, Kesin Hakediş

• Eksik Ayıp İş, Açık Ayıp, Gizli Ayıp ve İhbar Süreleri

• Sözleşmenin Feshi o Sözleşmenin İş Sahibi Tarafından Fesih Koşulları ve Neticeleri o Sözleşmenin Yüklenici Tarafından Feshi ve Sonuçları o Haklı- Haksız Fesih o Sözleşmenin Geriye Etkili Feshi – İleri Etkili Feshi

• Müspet – Menfi Zarar

• Geçici Kabul – Kesin Kabul

• Teminatın İade Şartları

• Sözleşmenin Tasfiyesi

• Nama İfaya İzin

• Gecikme halinde iş sahibinin hakları o Cezai Şart o Kira Alacağı o Sözleşmenin Feshi

• Ecrimisil

• Muvazaalı satışlar

• İptal davaları Belge: %85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

İletişim: 0530 788 33 79 – 0312 988 12 60

Programın Süresi:

İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.

Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri:

09:00 – 17:00 Eğitimci: Semra KANALP ERDEN (Bilirkişi)

Program Yer ve Tarihleri:

ANKARA  – 15-16-22-23 Temmuz 2017

Program Ücreti:

1.450 TL (KDV Dahil) (Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için KDV Dahil 1.200 TL)

Buradaki formu doldurarak kayıt yaptırabilirsiniz.

Banka Hesap No: Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde

Başkent Üniversitesi’ne ait 796 910 – 364 numaralı hesap IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16

Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

Belge:

%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir