KAMU İHALE MEVZUATI KAYNAKLI HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

KAMU İHALE MEVZUATI KAYNAKLI HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MERKEZİ

 

KAMU İHALE MEVZUATI

KAYNAKLI HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ

SERTİFİKA PROGRAMI

 

 

 İletişim:  0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

                0530 788 33 79 – 0507 230 11 66

              

Programın Amacı:

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Programın Süresi:

24 Saat

Program Yeri –Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

 

Program Bedeli:

1.200,00 TL (KDV Dahil)

Daha Önce Konkordato Komiserliği veya Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Alt Alanlarından Herhangi Birinden Sertifika Almış Katılımcılarımız İçin:

İndirimli Bedel: 900,00 TL (KDV Dahil)

İÇERİK:

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun İlkeleri
 • Kanunun Amacı, Kapsamı ve Çeşitli Kuruluşların Analizi
 • İstisna Edilen Alımlar, Eşik Değer, Parasal Sınırlar ve Güncelleme
 • İhale Usulleri ve Yöntemleri
 • İhale Komisyonu
 • İhale Dokümanları ve Satın Alma Süreci
 • Teknik Şartname
 • Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması
 • Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım Yönetmeliklerinde yaklaşık maliyet hesabı
 • Yaklaşık Maliyet Hesabı Örnek Uygulamalar
 • Yaklaşık Maliyetin Güncellenmesi
 • İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları
 • Ekonomik ve Mali Yeterlikler /  Mesleki ve Teknik Yeterlikler
 • İhale İlanı
 • Pazarlık Usulü
 • Doğrudan Temin Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar
 • Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamaları
 • Piyasa Fiyat Araştırması
 • Ödenek tahsisi ve Sınırı
 • İhale Dokümanında Değişiklik ve Tekliflerin Sunulması, Değerlendirilmesi
 • Aritmetik Hata Hesabı ve Yuvarlama
 • Aşırı Düşük Teklifler ve Sorgulanması
 • Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Uygulaması
 • İhalenin İptali ve Sonuçları
 • Örneklerle Fiyat Dışı Unsur Uygulamaları
 • İhale sözleşmelerinin uygulanması
 • Yerli İstekliler ve Fiyat Avantajı Uygulamaları
 • Kamu İhale Kanunun Uygulanmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları
 • Kamu İhale Kurulu Kararlarının İncelenmesi
 • Uyuşmazlığa konu olan örnek Mahkeme kararlarının İncelenmesi
 • Yapı Sınıflaması, Metraj uygulamaları
 • Yapım ihalesi ve Yaklaşık Maliyet, Puantaj Uygulamaları
 • Yüksek Fen Kurulu Kararları
 • Uyuşmazlığa konu olan yapım ihaleleri sorunları ve çözümleri
 • Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yapım İhalelerinde Uygulama Analizleri

Belge:

 %75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK VE TİCARİ DAVALARDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK VE TİCARİ DAVALARDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

 

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MERKEZİ

 

  

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK

VE

TİCARİ DAVALARDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ

SERTİFİKA PROGRAMI

 

  

 

İletişim: 0530 788 33 79 – 0507 230 11 66

              0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

   

Programın Amacı:

 Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk ve ticari davalarda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Programın Süresi:

24 Saat

 

Program Yeri –Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

 

Program Bedeli:

1.200 TL (KDV Dahil)

 

 

Daha Önce Konkordato Komiserliği veya Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Alt Alanlarından Herhangi Birinden Sertifika Almış Katılımcılarımız İçin:

İndirimli Bedel: 900,00 TL (KDV Dahil)

 

 

İÇERİK:

1.GÜN:

TİCARET HUKUKU TEORİK EĞİTİM

 • Ticari hükümler
 • Ticari örf ve âdet
 • Ticari işler
 • Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri
  • Ticari davalar ve çekişmesiz yargı işlerinin görüleceği mahkemeler
  • Dava şartı olarak arabuluculuk
  • Ticari davalarda bilirkişilik
 • Zamanaşımı
 • Teselsül karinesi
 • Ticari işlerde faiz
 • Ticari işletme
 • Tacir
 • Tacir olmanın hükümleri
 • Ticaret Sicili
 • Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
 • Haksız Rekabet
 • Hukuki sorumluluk
 • Ceza sorumluluğu
 • Ticari Defterler
 • Cari Hesap
 • Ticaret Şirketleri
  • Kollektif  Şirket
  • Komandit Şirket
  • Anonim Şirket
  • Limited Şirket
 • Kıymetli Evrak
  • Nama Yazılı Senetler
  • Hamile Yazılı Senetler
 • Kambiyo Senetleri
  • Poliçe
  • Çek
 • Taşıma İşleri
  • Eşya Taşıma
  • Yolcu Taşıma

 

2.GÜN:

ARABULUCULUK UYGULAMA EĞİTİMİ

 • Ticaret Hukukunda Arabuluculuk
 • Arabuluculuğa elverişli olan uyuşmazlıklar
 • Arabuluculuğa elverişli olmayan uyuşmazlıklar
 • Ticaret hukukundaki emredici hükümler ile arabuluculuk ilişkisi
 • Ticaret Hukukunda Dava Şartı Olarak Düzenlenen Arabuluculuk Süreci
 • Örnek Olaylar Üzerinden Arabuluculuk Uygulaması

 

 3.GÜN:

BİLİRKİŞİLİK UYGULAMA EĞİTİMİ

 Ticari Davalarda Bilirkişilik

 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi
 • Bilirkişilerin Kurul Oluşturacak Şekilde Çalışmaları
 • Bilirkişi Ücreti ve Avans
 • İhtiyatî Haciz – Bilirkişi
 • Araştırma ve İnceleme
 • Bilirkişiye Başvurulması
 • Bilirkişi Raporuna İtiraz
 • Bilirkişili Seçimi İlgili Örnek İncelemeler
 • Ceza ve Hukuk Yargılaması
 • Araştırma Esasları
 • Hukuki Statü ve Sorumluluk
 • Bilirkişi Rapor Örnekleri

 

Belge:

 %75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

 

İFLAS İDARE MEMURLUĞU EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İFLAS İDARE MEMURLUĞU EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

 

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MERKEZİ

 

 

 

İFLAS İDARE MEMURLUĞU EĞİTİMİ

SERTİFİKA PROGRAMI

 

 

İletişim: 0530 788 33 79 – 0507 230 11 66

               0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

 

 

 

Programın Amacı:

 

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde iflas idare memurluğu faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

 

Programın Süresi:

 

24 Saat

 

 

Program Yeri –Tarihleri:

 

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

 

 

 

Program Bedeli:

 

Her bir eğitim programının ücreti 1.450 TL (KDV Dahil)

 

Daha Önce Konkordato Komiserliği veya Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Alt Alanlarından Herhangi Birinden Sertifika Almış Katılımcılarımız İçin:

 

İndirimli Bedel: 1.200,00 TL (KDV Dahil)

 

 

İflas İdaresinin Seçilmesi:

 

İİK Md:223

 

İflas idaresi üç kişiden oluşur. Toplanan alacaklıların yapacağı seçimde, bu sayının iki katı, bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip kişi aday gösterilir. Bu adaylardan dört adedi alacak tutarına göre ekseriyeti teşkil edenlerce, iki adedi ise alacaklılar sayısı itibariyle ekseriyeti teşkil edenlerce seçilir ve icra mahkemesine bildirilir. İcra mahkemesi, iflas idaresini teşkil edecek üç kişiden ikisini alacak ekseriyetine sahip olanların gösterdiği dört aday, birini ise alacaklı ekseriyetinin gösterdiği iki aday arasından seçer.

 

 

 

 

İÇERİK:

 

GENEL OLARAK İFLAS

 

İFLAS HUKUKU

 

 1. İflasın hukuki niteliği ve özellikleri
 2. İflas organları
 3. İflasın resmi organları
 4. İcra dairesi
 5. İflas dairesi
 6. İcra mahkemesi
 7. Asliye ticaret mahkemesi
 8. Bölge adliye mahkemesinin ve Yargıtayın iflasla ilgili hukuk daireleri
 9. İflasın özel organları
 10. İflas sebebi
 11. Her alacaktan dolayı iflas istenebilmesi

 

İFLASA TABİ OLAN KİŞİLER

 

 1. Tacirler ve TTK gereğince tacir sayılan kişiler
 2. Tacir olmamalarına rağmen tacirlere ilişkin hükümlere tabi olan kişiler
 3. Tacir olmadıkları halde iflasa tabi olan kişiler
 4. Şahıs şirketlerinin ortakları
 5. Miras ortaklığı

III. Ticareti terk eden kişiler

 1. Konkordato ile ilgili bazı hallerin gerçekleşmesi halinde iflas
 2. Banka yöneticileri ve denetçileri
 3. Sermaye piyasası kurumu ortakları ve yöneticileri
 4. İflasa tabi olmanın iflas davasının özel dava şartı olması
 5. İflasa tabi kişiye karşı başvurulan takip yolunun değiştirebilmesi

 

İFLASTA YETKİ

 

 1. Yetkili icra dairesi
 2. Yetkili asliye ticaret mahkemesi
 3. Yetkili iflas dairesi

 

GENEL İFLAS YOLU

 

 1. Genel olarak
 2. İflas takip talebi
 3. İflas ödeme emri
 4. İflas davası
 5. Davanın açılması
 6. Yargılama usulü
 7. Ödeme emrine itiraz edilmemişse
 8. Ödeme emrine itiraz edilmişs

III. İflas kararı

 1. İflas davasında muhafaza tedbirleri
 2. İflas harç ve giderleri

 

ÖZEL İFLAS YOLLARI

 

 1. Kambiyo senetlerine özgü iflas yolu
 2. İflas takip talebi
 3. Ödeme emri

III. İflas davası

 1. Ödeme emrine itiraz edilmemesi ve şikayet yoluna başvurulmaması halinde iflas davası
 2. Ödeme emrine itiraz edilmesi ve şikayet yoluna başvurulması halinde iflas davası
 3. Doğrudan doğruya iflas yolu
 4. Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflas
 5. Borçlunun talebi ile doğrudan doğruya iflas
 6. Sermaye şirketlerinin ve kooperatiflerin doğrudan doğruya iflası
 7. İflas talebi zorunluluğu
 8. İflasın ertelenmesi
 9. Genel olarak
 10. İflas erteleme yargılaması
 11. İflas erteleme kararı ve sonuçları
 12. Terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi

 

 

İFLASIN MÜFLİS BAKIMINDAN DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLAR

 

 1. İflasın borçlunun (müflisin) mal, alacak ve hakları

hakkında doğurduğu hukuki sonuçlar

 1. İflas masası
 2. İflas masasına girecek mal, alacak ve haklar
 • İflas masasından çıkarılabilecek olan mal, hak ve alacaklar
 1. İflasın müflisin tasarruf yetkisi üzerindeki sonuçları
 1. Müflisin iflas masasına giren mal, hak alacaklar üzerindeki tasarruf yetkisinin kısıtlanması
 2. Müflis aleyhindeki bazı takiplerin durması ve düşmesi
 • Bazı hukuk davalarının ikinci alacaklılar toplantısından on gün sonrasına kadar durması

 

 

 

İFLASIN ALACAKLILAR BAKIMINDAN DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLAR

 

 1. Müflisin borçlarının muaccel hale gelmesi
 2. Faizlerin işlemeye devam etmesi
 3. Geciktirici şarta veya belirsiz süreye bağlı alacakların durumu
 4. Konusu para olmayan alacakların para alacağına çevrilmesi
 5. İflasta takas
 6. Müflisin kefil olduğu borçlar
 7. Müşterek borçluların aynı zamanda iflası
 8. Müflisle birlikte borçlu olanlardan birinin borcu kısmen ödemiş olması
 9. Kollektif şirket ve ortaklarının iflası
 10. Komandit şirket ve komandite ortakların iflası
 11. Adi ve rehinle alacakların sırası
 1. Rehinli alacaklar
 2. Adi alacaklar
 1. Adi alacakların ödenme sırası
 1. İmtiyazlı adi alacaklar
 2. İmtiyazsız adi alacaklar

 

 

İFLAS MASASININ OLUŞMASI

 

 1. Defter tutulması
 2. İflas masasındaki malların muhafazası
 3. Müflisin yükümlülükleri
 4. Tasfiye şeklinin belirlenmesi
 5. İflas tasfiyesinin tatili
 6. Basit tasfiye usulünün uygulanması
 • Adi tasfiye usulünün uygulanması

 

İFLAS MASASININ YÖNETİMİ

 

 1. Genel olarak
 2. Birinci alacaklılar toplantısı
 3. İflas idaresi

 

İFLAS MASASI İLE İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR VE İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI

 

 1. İflasta istihkak davaları
 2. Malın iflas masasının elinde olması halinde istihkak davası
 3. Malın üçüncü kişinin elinde olması halinde istihkak davası
 4. İflas masası alacaklarını tahsili
 5. Acele satışlar
 6. Alacakların incelenmesi
 7. Sıra cetveli
 8. Sıra cetvelinin düzenlenmesi
 9. Sıra cetveline karşı başvuru yolları
 10. Şikayet
 11. Sıra Cetveline İtiraz Davası
 12. İflas masasına karşı açılan sıra cetveline itiraz davası (kayıt kabul davası)
 13. Bir alacaklının diğer bir alacaklıya karşı açtığı itiraz davası (kayıt silme davası)

 

 

 1. Alacakların geç bildirilmesi
 2. İkinci alacaklılar toplantısı

 

İFLAS MASASI MALLARININ SATIŞI VE PARALARIN         PAYLAŞTIRILMASI

 

 1. İflas masası mallarının satışı
 2. Satış usulünün belirlenmesi
 3. Satışın yapılması
 4. Paraların paylaştırılması
 5. Pay cetveli ve son hesap
 6. Paraların dağıtılması

III. Borç ödemeden aciz belgesi

 1. Masaya yazdırılmamış olan alacaklar

 

İFLASIN KAPANMASI VE İFLASIN KALDIRILMASI

 

 1. İflasın kapanması
 2. Genel olarak
 3. İflas kapandıktan sonra yeni mal bulunması
 4. İflasın kaldırılması
 5. İflasın kaldırılması sebepleri
 6. İflasın kaldırılması usulü

III. İflasın kaldırılmasının hükümleri

 

      İFLAS İDARE MEMURLARI

 

 1.      İflas idare memurlarının atanması

 

 1.      İflas idare memurlarının yetkileri

 

 1. İflas idare memurlarının görevleri

 

 1. İflas idare memurlarının sorumlulukları

 

 1. Sıra Cetveli Hazırlanması

 

Belge:

 

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

 

TÜKETİCİ MEVZUATI KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

TÜKETİCİ MEVZUATI KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

TÜKETİCİ MEVZUATI KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 

0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

 

Programın Amacı:

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Programın Süresi:

24 saat

Program Yeri –Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Ücreti:

Her bir eğitim programının ücreti 1.200 TL (KDV Dahil)

Daha Önce Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Alt Alanlarından Herhangi Birinden Sertifika Almış Katılımcılarımız İçin:

İndirimli Bedel: 900,00 TL (KDV Dahil)

 

İÇERİK:

 

 • Tüketici Mahkemelerinde Bilirkişilik
 • Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şart Kavramı
 • Tüketici Hakem Heyeti-Tüketici Mahkemesi Görev Alanı
 • Ayıplı Mal-Ayıplı Hizmet
 • Kampanyalı Satışlar-Taksitli Satışlar
 • Devre Tatil Sözleşmeleri-Paket Tur Sözleşmeleri
 • Kapıdan Satışlar-Mesafeli Satışlar
 • Abonelik Sözleşmeleri
 • Tüketici Kredi Sözleşmeleri ve Konut Kredi Sözleşmeleri
 • Kredi Kartları
 • 6454 Çerçevesinde Değerlendirme
 • Tüketici, Konut Kredileri ve Kredi Kartları
 • Muacceliyet
 • Faiz Hesaplaması
 • Bilirkişi Raporlarının Hazırlanması

 

Belge:

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

 

İCRA VE İFLAS MEVZUATI KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İCRA VE İFLAS MEVZUATI KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İCRA VE İFLAS MEVZUATI KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 

0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 Programın Süresi:

24 saat

Program Yeri –Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Ücreti:

 

Her bir eğitim programının ücreti 1.200 TL (KDV Dahil)

 

Daha Önce Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Alt Alanlarından Herhangi Birinden Sertifika Almış Katılımcılarımız İçin:

 

İndirimli Bedel: 900,00 TL (KDV Dahil)

 

 

İÇERİK:

 

Eğitim, bir icra dosyasında  hesaplama  içeren   temel belgeleri inceleyerek başlamaktadır.  Takip Talebi , Dosya Kapak Hesabı ve Reddiyat Beyanında yer alan  kalemleri, yasal dayanakları  ve hesaplama şekilleri  tek tek değerlendirilmektedir.

 

1/ TAKİP TALEBİ Asıl Alacak

(İşçi alacakları ve nete çevirme hesapları, vergi dilimleri,  Döviz Alacaklarının  takip öncesi ve sonrası hesaplamaları, nafaka – Aidat alacak hesaplamaları, muacceliyet hükmü, özellik arz eden asıl alacak kalemleri)

İşlemiş Faiz

(Faiz Türleri ve yasal dayanakları,  faize ilişkin yasal sınırlamalara , işçi alacaklarında  ve toplu iş sözleşmelerinde uygulanacak faiz  ve hesaplamaları,   kamulaştırmasız el atma davalarında, Kat Mülkiyeti Kanununda uygulanacak faiz oranları  hesaplama teknikleri  vb.)

Protesto Masrafı
Çek tazminatı
Komisyon + ihbar masrafı
İlama bağlı feri alacaklar
Takip çıkışı
 

 

 

2/ DOSYA (KAPAK)  HESABI Türk Borçlar Kanunu 100. Madde  gereğince hesaplama ve teknikleri ,  hesaplamada değerlendirilecek  faiz ve giderler ,  bilirkişi raporunda gösterilme şekli , UYAP  hesaplamaları
Takip çıkışı ve hesaplamalardaki  önemi
Takip Sonrası işleyen Faiz

İcra Dairesince uygulanacak faiz oranı  , Faiz oranı belirtilmemişse uygulanacak faiz oranı , bir takipteki birden fazla faiz oranının nasıl hesaplanacağı , faiz hesaplama teknikleri  vb.

İcra Masraf kalemleri
Vekalet Ücreti , oranları , nispi ve maktu vekalet ücretleri hesaplanmaları
Tahsil Harçları

Harç Oranları, düşen hacizlerde, kısmi tahsilatla sonuçlanan satışlarda, birden çok borçlunun olduğu durumlarda  vb. durumlarda harç hesaplamaları

Toplam Dosya Borcu
 

 

 

3/REDDİYAT Tahsil Harcı
Cezaevi Harcı
Damga vergisi

 

Üç temel belgenin incelemesinden sonra ikinci bölümde Bilirkişi raporu hazırlanması sırasında  karşılaşabileceğimiz  bir çok özel durumu  değerlendiriyoruz (İlamlı  takip sonrası kararın değişmesi,  kararın bozulması,  icra dairesince yapılan yanlış ödemeler, takas mahsup hesaplamaları,  takibe konu evraktaki rakamların birbirini tutmaması, icra takibinden önce yapılan ödemelerin durumu, Tehiri icra kararı için yapılacak hesaplama,  karşılıksız çeke faiz işler mi, yabancı para alacaklarında icra inkar tazminatı hesaplaması,  vb.)

İpotek ve Rehin için yapılan takipler  Üst Sınır İpotekleri  ve ipotek miktarını aşan alacakların durumu ,  Bankalarca  yapılan icra takiplerindeki özel durumlar ,  uygulanan faiz oranları , Tüketici kredileri , Genel Kredi Sözleşmeleri değerlendirilmektedir.

Üçüncü Bölümde ise İflas Hesaplamaları ve Konkordato konusunu  değerlendiriyoruz. Depo kararı üzerine yapılacak hesaplama, Rehinli ve adi alacaklarda faiz hesaplaması , kayıt ve kayıt terkin davaları , vadesi gelmemiş alacakların hesaplanması vb. konuları değerlendiriyoruz.

Eğitim sadece hesaplamaya yönelik olmayıp , davalarda karşımıza çıkabilecek özel durumlara ilişkin  sorunları ve Yargıtay kararlarını da içermektedir.

 

Belge:

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

 

AİLE VE MİRAS MEVZUATI KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

AİLE VE MİRAS MEVZUATI KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

 AİLE VE MİRAS MEVZUATI KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 

0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Programın Süresi:

24 saat

Program Yeri –Tarihleri:

 

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

 

Program Ücreti:

Her bir eğitim programının ücreti 1.200 TL (KDV Dahil)

Daha Önce Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Alt Alanlarından Herhangi Birinden Sertifika Almış Katılımcılarımız İçin:

İndirimli Bedel: 900,00 TL (KDV Dahil)

 

 

İÇERİK:

 1. YASAL MAL REJİMİ VE TASFİYESİ
 • Yasal Mal Rejiminin Tanımı ve Kapsamı
 • Yasal Mal Rejiminin Başlangıcı ve Sona Ermesi
 • Eski TMK Döneminde Başlayan Ve Yeni TMK Döneminde Devam Eden Evliliklerde Uygulanacak Mal Rejimi
 • Mal Rejimi Tasfiyesi Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme
 • Zamanaşımı
 • Edinilmiş Mal Kavramı ve Değerlendirilmesi
 • Tasfiyede Dikkate Alınacak Ve Dikkate Alınmayacak Malvarlıklarının Ayrımı
 • Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişilerden Olan Alacakların Değerlendirilmesi
 • Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişiler Adına Olan Malların Değerlendirilmesi
 • Değerlendirme Anı Ve Malların Tasfiyede Hangi Tarihteki Değerleri İle Dikkate Alınacağı
 • Kişisel Mal Kavramı ve Değerlendirilmesi
 • Genel Olarak Mal Rejimi Tasfiyesi Davalarında Öne Sürülen ve Öne Sürülemeyecek Talepler
 • Katılma Alacağı
 • Değer Artış Payı Alacağı
 • Katkı Payı Alacağı
 • Denkleştirme
 • Yasal Mal Rejimi Tasfiyesi Kapsamındaki Alacakların Hesaplanma Yöntemleri
 • Bilirkişi Raporlarından Uygulamalı Örnekler Ve Yargıtay Kararları

 

 

B)MİRAS MEVZUATINDAN KAYNAKLI KONU VE HESAPLAMALAR

 • Miras Hukuku Mevzuatı
 • Mirasçılar / Yasal Mirasçılık
 • Derece (Zümre Sistemi)/ Zümre Sistemindeki Mirasçılar
 • Evlatlık Ve Alt Soyunun Kanuni Mirasçılığı
 • Eşin Mirasçılık Hakkı Ve Mirasta Mal Paylaşımı
 • Saklı Paylı Mirasçılar/ Saklı Pay Hesaplama
 • Mal Rejiminin Tasfiyesi İle Miras Hakkı İlişkisi
 • Sağ Kalan Eşin Açtığı Katılma Alacağı Talebi
 • Sağ Kalan Eşe Karşı Açılan/ Mirasçıların Devam Ettirdiği Katılma Alacağı Talebi
 • Tenkis Davası
 • Tenkis Davası Açma Süresi Ve Yetkili Mahkeme
 • Tenkiste Sıra
 • Tenkise Tabi Tasarruflar
 • Ölüme Bağlı Kazandırmaların Tenkisi
 • Sağlar Arası Kazandırmaların Tenkisi
 • Mirasta Denkleştirme
 • Denkleştirme Ve Tenkis Arasındaki Farklar
 • Miras Mevzuatı Kapsamındaki Alacakların Hesaplanma Yöntemleri
 • Bilirkişi Raporlarından Uygulamalı Örnekler Ve Yargıtay Kararları

 

Belge:

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

 

BORÇLAR MEVZUATI KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

BORÇLAR MEVZUATI KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MERKEZİ

BORÇLAR MEVZUATI KAYNAKLI  NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 

0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı: 

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 Programın Süresi:

24 saat

 Program Yeri –Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Ücreti:

Her bir eğitim programının ücreti 1.200 TL (KDV Dahil)

Daha Önce Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Alt Alanlarından Herhangi Birinden Sertifika Almış Katılımcılarımız İçin:

İndirimli Bedel: 900,00 TL (KDV Dahil)

İÇERİK:

 • Sözleşmelerde şekil
 • Muvazaa
 • İptal davaları
 • Adam çalıştıranın sorumluluğu
 • Yapı malikinin sorumluluğu
 • Zamanaşımı
 • Rücuda zamanaşımı
 • Ceza hukuku ilişkisinde zamanaşımı
 • Sebepsiz Zenginleşme
 • Faiz
 • Süreye bağlı borcun ifası
 • Dönemsel edimlerin birinin kabulünde öncekilerin de alınmış sayılacağı
 • Borçlunun temerrüdü
 • Temerrüt faizi
 • Aşkın zarar
 • Seçimlik haklar
 • Sürekli edimli sözleşmelerde borçlunun temerrüdü
 • Genel Zamanaşımı
 • 5 yıllık Zamanaşımına tabi alacaklar
 • Bağlı alacaklarda zamanaşımı
 • Zamanaşımını durduran nedenler
 • Zamanaşımından feragat
 • Zamanaşımının resen ileri sürülemeyeceği
 • Alacaklıya halef olma
 • Bağlanma parası
 • Cayma parası
 • Cezai koşulu
 • Ceza zarar arasındaki ilişki
 • Kısmi ifanın yanması
 • Ceza miktarı geçersizliği indirilmesi
 • Alacağın temliki
 • Alacağın devrinin şekli
 • Satış sözleşmesi
 • Ayıp
 • Alıcının seçimlik hakları
 • Satılanın yok olması veya ağır hasara uğraması
 • Dönmenin sonuçları
 • Zamanaşımı
 • Alıcının borçları
 • Satış bedelinin indirilmesi
 • Satış bedelinin muacceliyeti ve faizi
 • Satıcının dönme hakkı
 • Zararın hesaplanması ve giderimi
 • Taşınmaz satımı şekil
 • Yarar ve hasar
 • Örnek üzerine satış
 • Beğenme koşulu ile satış
 • Deneme gözden geçirme
 • Kısmi ödemeli satışlar taksitle satış
 • Alıcının temerrüdü
 • Sözleşmeden dönme
 • Hakimin müdahalesi
 • Kira sözleşmesi
 • Kira tespit davası
 • Genel Hizmet sözleşmesi
 • Eser sözleşmesi
 • Ayıp
 • İş sahibinin seçimlik hakları
 • Eserin kabulü zamanaşımı
 • Bedelin muacceliyeti
 • Götürü bedel
 • Vekalet sözleşmesi
 • Vekaletsiz iş görme
 • Kefalet
 • Adi Ortaklık sözleşmesi

 

Belge:

 

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

 

AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ ALACAĞINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ ALACAĞINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MERKEZİ

AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ ALACAĞINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI 

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 

0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı: 

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. 

Programın Süresi:

24 saat

Program Yeri –Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

 

Program Ücreti:

Her bir eğitim programının ücreti 1.200 TL (KDV Dahil)  

Daha Önce Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Alt Alanlarından Herhangi Birinden Sertifika Almış Katılımcılarımız İçin:

İndirimli Bedel: 900,00 TL (KDV Dahil)

İÇERİK:

1- AVUKATLIK ÜCRETİ

2- AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

A)Azil

B)İstifa

C)Ölüm- Ehliyetin kaybedilmesi- İflas

D)Tarafların Anlaşması

E)Sözleşme Süresinin Dolması

F)İşin Sona Ermesi

3- TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI

A- Avukatın Hakları

 1. a) Ücret Talep hakkı
 2. b) Avans masraf talep hakkı
 3. c) Hapis hakkı
 4. d) Rüçhan (Öncelik) hakkı
 5. e) İşi bırakma, çekilme, istifa hakkı
 6. f) İş sahibi tarafından başka avukat görevlendirilmesine muvafakat etmeme hakkı
 7. g) İşi başka bir avukat vererek veya başka bir avukatla takip etme hakkı

B- Avukatın Borçları

 1. a) Aydınlatma borcu
 2. b) Sadakat borcu
 3. c) Özen gösterme borcu
 4. d) Talimata uyma borcu
 5. e) İşi sonuna kadar takip etme borcu
 6. f) Hesap verme borcu
 7. g) Aldıklarını iade borcu
 8. h) Sır saklama borcu

4- AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN VEKALET ÜCRETİ

A-Vekalet Ücreti Çeşitleri

a)Akdi Vekalet Ücreti

 1. b) Yasal Vekalet ücreti

B- Vekalet Ücretinin Muacceliyeti

C-Vekalet Ücreti alacağında temerrüt faizi

D-Vekalet ücret sözleşmesinin şekli

E- Avukatlık Sözleşmesinin Sona Ermesinde Vekalet Ücreti

 1. a) Azil
 2. i) Haklı Azil
 3. ii) Haksız Azil

F- İstifa

5- VEKALET ÜCRETİNDEN MÜTESELSİL SORUMLULUK

6- ZAMANAŞIMI

Belge:

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

 

KOOPERATİFLER MEVZUATI KAYNAKLI HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

KOOPERATİFLER MEVZUATI KAYNAKLI HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

KOOPERATİFLER MEVZUATI KAYNAKLI HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 

0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

 

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Programın Süresi:

Her bir eğitim programının süresi 24 saattir. 

Program Yeri –Tarihleri: 

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Bedeli: 1.200 TL (KDV Dahil)

Daha önce Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Alt Alanlarının Herhangi Birinden Sertifika Almış Katılımcılarımız İçin

İndirimli Program Bedeli : 900,00 TL (KDV Dahil)

İÇERİK:

 • Kooperatifler Kanununun İrdelenmesi
 • Kooperatifçilik ilkeleri
 • Kooperatif türleri
 • Kooperatiflerin sorunları
 • Kuruluş
 • Ortaklık işlemleri
 • Genel kurul
 • Yönetim kurulu, denetim kurulu
 • Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (2012 – 2016)
 • Türkiye Kooperatifçilikte 2023 Vizyonu
 • Kooperatifçilik İstatistiki Veriler
 • Kooperatifler Kanununun Uygulanmasında Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları
 • Kooperatifçilikte Sıkça Karşılaşılan Yolsuzluklar
 • Kooperatife Katılmadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Kooperatiflerde Vergileme
 • Kooperatiflerde İnşaat İşleri
 • İnşaat Sözleşmesinin Hazırlanması
 • Yapı Sınıflandırması ve Maliyet
 • Yüklenicinin Borçları
 • Kooperatifin Borçları
 • Hak edişlerin Düzenlenmesi
 • Arsa-Kat karşılığı inşaat
 • İnşaat İlerleme Seviyesi
 • Kooperatiflerin Kurulmasında Arsa- Arazi Ayrımı ve Değerleme
 • Arsa Değerinin Hesaplanması
 • Arazi Değerinin Hesaplanması
 • Yapıların Hesaplanması
 • Kooperatifler Kanunu Kapsamında Arsa Payı ve Şerefiyelendirme Uygulamaları
 • Arsa Payı Tanımı
 • Toplu Yapılarda Arsa Payı Uygulamaları
 • Toplu Yapılarda Şerefiyelendirme
 • Arsa payı ve Şerefiyendirme Uygulama Örnekleri

Belge:

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 

0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

LİNK: http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/sayfalar/ikincidonembilirkisilikbasvurularinailiskinduyuru-2018.html 

Programın Süresi:

Her bir eğitim programının süresi 24 saattir.

Ders Saatleri:

Hafta sonu:

Başlangıç:09:00 Bitiş: 17:20

Hafta içi:

Başlangıç: 13:00 Bitiş:19:50

Program Yeri –Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Bedeli: 1.200 TL (KDV Dahil)

Daha önce Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Alt Alanlarının Herhangi Birinden Sertifika Almış Katılımcılarımız İçin

İndirimli Program Bedeli : 900,00 TL (KDV Dahil)

 

https://bedam.param.com.tr adresinde yer alan form doldurularak online kayıt yaptırılabilir.

 

NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA PROGRAMLARI

 • 65.01 AKTÜERYA (İŞ GÖREMEZLİK / DESTEKTEN YOKSUN KALMA) SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.02 İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.03 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.04 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.05 İCRA VE İFLAS MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.06 AİLE VE MİRAS MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.07 KOOPERATİFLER MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.08 KAT MÜLKİYETİ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.09 TÜKETİCİ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.10 BORÇLAR MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.11 TİCARET MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.12 BANKACILIK MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.13 SİGORTA MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.14 AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ ALACAĞINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.15 KAMU İHALE MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.16 FERAİZ HESAPLAMALARI SERTİFİKA PROGRAMI

 

Belge:

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.