TÜKETİCİ MEVZUATI KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

TÜKETİCİ MEVZUATI KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

TÜKETİCİ MEVZUATI KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 

0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

 

Programın Amacı:

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Programın Süresi:

24 saat

Program Yeri –Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Ücreti:

Her bir eğitim programının ücreti 1.200 TL (KDV Dahil)

Daha Önce Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Alt Alanlarından Herhangi Birinden Sertifika Almış Katılımcılarımız İçin:

İndirimli Bedel: 900,00 TL (KDV Dahil)

 

İÇERİK:

 

 • Tüketici Mahkemelerinde Bilirkişilik
 • Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şart Kavramı
 • Tüketici Hakem Heyeti-Tüketici Mahkemesi Görev Alanı
 • Ayıplı Mal-Ayıplı Hizmet
 • Kampanyalı Satışlar-Taksitli Satışlar
 • Devre Tatil Sözleşmeleri-Paket Tur Sözleşmeleri
 • Kapıdan Satışlar-Mesafeli Satışlar
 • Abonelik Sözleşmeleri
 • Tüketici Kredi Sözleşmeleri ve Konut Kredi Sözleşmeleri
 • Kredi Kartları
 • 6454 Çerçevesinde Değerlendirme
 • Tüketici, Konut Kredileri ve Kredi Kartları
 • Muacceliyet
 • Faiz Hesaplaması
 • Bilirkişi Raporlarının Hazırlanması

 

Belge:

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

 

İCRA VE İFLAS MEVZUATI KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İCRA VE İFLAS MEVZUATI KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İCRA VE İFLAS MEVZUATI KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 

0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 Programın Süresi:

24 saat

Program Yeri –Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Ücreti:

 

Her bir eğitim programının ücreti 1.200 TL (KDV Dahil)

 

Daha Önce Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Alt Alanlarından Herhangi Birinden Sertifika Almış Katılımcılarımız İçin:

 

İndirimli Bedel: 900,00 TL (KDV Dahil)

 

 

İÇERİK:

 

Eğitim, bir icra dosyasında  hesaplama  içeren   temel belgeleri inceleyerek başlamaktadır.  Takip Talebi , Dosya Kapak Hesabı ve Reddiyat Beyanında yer alan  kalemleri, yasal dayanakları  ve hesaplama şekilleri  tek tek değerlendirilmektedir.

 

1/ TAKİP TALEBİ Asıl Alacak

(İşçi alacakları ve nete çevirme hesapları, vergi dilimleri,  Döviz Alacaklarının  takip öncesi ve sonrası hesaplamaları, nafaka – Aidat alacak hesaplamaları, muacceliyet hükmü, özellik arz eden asıl alacak kalemleri)

İşlemiş Faiz

(Faiz Türleri ve yasal dayanakları,  faize ilişkin yasal sınırlamalara , işçi alacaklarında  ve toplu iş sözleşmelerinde uygulanacak faiz  ve hesaplamaları,   kamulaştırmasız el atma davalarında, Kat Mülkiyeti Kanununda uygulanacak faiz oranları  hesaplama teknikleri  vb.)

Protesto Masrafı
Çek tazminatı
Komisyon + ihbar masrafı
İlama bağlı feri alacaklar
Takip çıkışı
 

 

 

2/ DOSYA (KAPAK)  HESABI Türk Borçlar Kanunu 100. Madde  gereğince hesaplama ve teknikleri ,  hesaplamada değerlendirilecek  faiz ve giderler ,  bilirkişi raporunda gösterilme şekli , UYAP  hesaplamaları
Takip çıkışı ve hesaplamalardaki  önemi
Takip Sonrası işleyen Faiz

İcra Dairesince uygulanacak faiz oranı  , Faiz oranı belirtilmemişse uygulanacak faiz oranı , bir takipteki birden fazla faiz oranının nasıl hesaplanacağı , faiz hesaplama teknikleri  vb.

İcra Masraf kalemleri
Vekalet Ücreti , oranları , nispi ve maktu vekalet ücretleri hesaplanmaları
Tahsil Harçları

Harç Oranları, düşen hacizlerde, kısmi tahsilatla sonuçlanan satışlarda, birden çok borçlunun olduğu durumlarda  vb. durumlarda harç hesaplamaları

Toplam Dosya Borcu
 

 

 

3/REDDİYAT Tahsil Harcı
Cezaevi Harcı
Damga vergisi

 

Üç temel belgenin incelemesinden sonra ikinci bölümde Bilirkişi raporu hazırlanması sırasında  karşılaşabileceğimiz  bir çok özel durumu  değerlendiriyoruz (İlamlı  takip sonrası kararın değişmesi,  kararın bozulması,  icra dairesince yapılan yanlış ödemeler, takas mahsup hesaplamaları,  takibe konu evraktaki rakamların birbirini tutmaması, icra takibinden önce yapılan ödemelerin durumu, Tehiri icra kararı için yapılacak hesaplama,  karşılıksız çeke faiz işler mi, yabancı para alacaklarında icra inkar tazminatı hesaplaması,  vb.)

İpotek ve Rehin için yapılan takipler  Üst Sınır İpotekleri  ve ipotek miktarını aşan alacakların durumu ,  Bankalarca  yapılan icra takiplerindeki özel durumlar ,  uygulanan faiz oranları , Tüketici kredileri , Genel Kredi Sözleşmeleri değerlendirilmektedir.

Üçüncü Bölümde ise İflas Hesaplamaları ve Konkordato konusunu  değerlendiriyoruz. Depo kararı üzerine yapılacak hesaplama, Rehinli ve adi alacaklarda faiz hesaplaması , kayıt ve kayıt terkin davaları , vadesi gelmemiş alacakların hesaplanması vb. konuları değerlendiriyoruz.

Eğitim sadece hesaplamaya yönelik olmayıp , davalarda karşımıza çıkabilecek özel durumlara ilişkin  sorunları ve Yargıtay kararlarını da içermektedir.

 

Belge:

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

 

AİLE VE MİRAS MEVZUATI KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

AİLE VE MİRAS MEVZUATI KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

 AİLE VE MİRAS MEVZUATI KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 

0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Programın Süresi:

24 saat

Program Yeri –Tarihleri:

 

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

 

Program Ücreti:

Her bir eğitim programının ücreti 1.200 TL (KDV Dahil)

Daha Önce Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Alt Alanlarından Herhangi Birinden Sertifika Almış Katılımcılarımız İçin:

İndirimli Bedel: 900,00 TL (KDV Dahil)

 

 

İÇERİK:

 1. YASAL MAL REJİMİ VE TASFİYESİ
 • Yasal Mal Rejiminin Tanımı ve Kapsamı
 • Yasal Mal Rejiminin Başlangıcı ve Sona Ermesi
 • Eski TMK Döneminde Başlayan Ve Yeni TMK Döneminde Devam Eden Evliliklerde Uygulanacak Mal Rejimi
 • Mal Rejimi Tasfiyesi Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme
 • Zamanaşımı
 • Edinilmiş Mal Kavramı ve Değerlendirilmesi
 • Tasfiyede Dikkate Alınacak Ve Dikkate Alınmayacak Malvarlıklarının Ayrımı
 • Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişilerden Olan Alacakların Değerlendirilmesi
 • Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişiler Adına Olan Malların Değerlendirilmesi
 • Değerlendirme Anı Ve Malların Tasfiyede Hangi Tarihteki Değerleri İle Dikkate Alınacağı
 • Kişisel Mal Kavramı ve Değerlendirilmesi
 • Genel Olarak Mal Rejimi Tasfiyesi Davalarında Öne Sürülen ve Öne Sürülemeyecek Talepler
 • Katılma Alacağı
 • Değer Artış Payı Alacağı
 • Katkı Payı Alacağı
 • Denkleştirme
 • Yasal Mal Rejimi Tasfiyesi Kapsamındaki Alacakların Hesaplanma Yöntemleri
 • Bilirkişi Raporlarından Uygulamalı Örnekler Ve Yargıtay Kararları

 

 

B)MİRAS MEVZUATINDAN KAYNAKLI KONU VE HESAPLAMALAR

 • Miras Hukuku Mevzuatı
 • Mirasçılar / Yasal Mirasçılık
 • Derece (Zümre Sistemi)/ Zümre Sistemindeki Mirasçılar
 • Evlatlık Ve Alt Soyunun Kanuni Mirasçılığı
 • Eşin Mirasçılık Hakkı Ve Mirasta Mal Paylaşımı
 • Saklı Paylı Mirasçılar/ Saklı Pay Hesaplama
 • Mal Rejiminin Tasfiyesi İle Miras Hakkı İlişkisi
 • Sağ Kalan Eşin Açtığı Katılma Alacağı Talebi
 • Sağ Kalan Eşe Karşı Açılan/ Mirasçıların Devam Ettirdiği Katılma Alacağı Talebi
 • Tenkis Davası
 • Tenkis Davası Açma Süresi Ve Yetkili Mahkeme
 • Tenkiste Sıra
 • Tenkise Tabi Tasarruflar
 • Ölüme Bağlı Kazandırmaların Tenkisi
 • Sağlar Arası Kazandırmaların Tenkisi
 • Mirasta Denkleştirme
 • Denkleştirme Ve Tenkis Arasındaki Farklar
 • Miras Mevzuatı Kapsamındaki Alacakların Hesaplanma Yöntemleri
 • Bilirkişi Raporlarından Uygulamalı Örnekler Ve Yargıtay Kararları

 

Belge:

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

 

BORÇLAR MEVZUATI KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

BORÇLAR MEVZUATI KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MERKEZİ

BORÇLAR MEVZUATI KAYNAKLI  NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 

0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı: 

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 Programın Süresi:

24 saat

 Program Yeri –Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Ücreti:

Her bir eğitim programının ücreti 1.200 TL (KDV Dahil)

Daha Önce Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Alt Alanlarından Herhangi Birinden Sertifika Almış Katılımcılarımız İçin:

İndirimli Bedel: 900,00 TL (KDV Dahil)

İÇERİK:

 • Sözleşmelerde şekil
 • Muvazaa
 • İptal davaları
 • Adam çalıştıranın sorumluluğu
 • Yapı malikinin sorumluluğu
 • Zamanaşımı
 • Rücuda zamanaşımı
 • Ceza hukuku ilişkisinde zamanaşımı
 • Sebepsiz Zenginleşme
 • Faiz
 • Süreye bağlı borcun ifası
 • Dönemsel edimlerin birinin kabulünde öncekilerin de alınmış sayılacağı
 • Borçlunun temerrüdü
 • Temerrüt faizi
 • Aşkın zarar
 • Seçimlik haklar
 • Sürekli edimli sözleşmelerde borçlunun temerrüdü
 • Genel Zamanaşımı
 • 5 yıllık Zamanaşımına tabi alacaklar
 • Bağlı alacaklarda zamanaşımı
 • Zamanaşımını durduran nedenler
 • Zamanaşımından feragat
 • Zamanaşımının resen ileri sürülemeyeceği
 • Alacaklıya halef olma
 • Bağlanma parası
 • Cayma parası
 • Cezai koşulu
 • Ceza zarar arasındaki ilişki
 • Kısmi ifanın yanması
 • Ceza miktarı geçersizliği indirilmesi
 • Alacağın temliki
 • Alacağın devrinin şekli
 • Satış sözleşmesi
 • Ayıp
 • Alıcının seçimlik hakları
 • Satılanın yok olması veya ağır hasara uğraması
 • Dönmenin sonuçları
 • Zamanaşımı
 • Alıcının borçları
 • Satış bedelinin indirilmesi
 • Satış bedelinin muacceliyeti ve faizi
 • Satıcının dönme hakkı
 • Zararın hesaplanması ve giderimi
 • Taşınmaz satımı şekil
 • Yarar ve hasar
 • Örnek üzerine satış
 • Beğenme koşulu ile satış
 • Deneme gözden geçirme
 • Kısmi ödemeli satışlar taksitle satış
 • Alıcının temerrüdü
 • Sözleşmeden dönme
 • Hakimin müdahalesi
 • Kira sözleşmesi
 • Kira tespit davası
 • Genel Hizmet sözleşmesi
 • Eser sözleşmesi
 • Ayıp
 • İş sahibinin seçimlik hakları
 • Eserin kabulü zamanaşımı
 • Bedelin muacceliyeti
 • Götürü bedel
 • Vekalet sözleşmesi
 • Vekaletsiz iş görme
 • Kefalet
 • Adi Ortaklık sözleşmesi

 

Belge:

 

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

 

AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ ALACAĞINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ ALACAĞINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MERKEZİ

AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ ALACAĞINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI 

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 

0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı: 

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. 

Programın Süresi:

24 saat

Program Yeri –Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

 

Program Ücreti:

Her bir eğitim programının ücreti 1.200 TL (KDV Dahil)  

Daha Önce Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Alt Alanlarından Herhangi Birinden Sertifika Almış Katılımcılarımız İçin:

İndirimli Bedel: 900,00 TL (KDV Dahil)

İÇERİK:

1- AVUKATLIK ÜCRETİ

2- AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

A)Azil

B)İstifa

C)Ölüm- Ehliyetin kaybedilmesi- İflas

D)Tarafların Anlaşması

E)Sözleşme Süresinin Dolması

F)İşin Sona Ermesi

3- TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI

A- Avukatın Hakları

 1. a) Ücret Talep hakkı
 2. b) Avans masraf talep hakkı
 3. c) Hapis hakkı
 4. d) Rüçhan (Öncelik) hakkı
 5. e) İşi bırakma, çekilme, istifa hakkı
 6. f) İş sahibi tarafından başka avukat görevlendirilmesine muvafakat etmeme hakkı
 7. g) İşi başka bir avukat vererek veya başka bir avukatla takip etme hakkı

B- Avukatın Borçları

 1. a) Aydınlatma borcu
 2. b) Sadakat borcu
 3. c) Özen gösterme borcu
 4. d) Talimata uyma borcu
 5. e) İşi sonuna kadar takip etme borcu
 6. f) Hesap verme borcu
 7. g) Aldıklarını iade borcu
 8. h) Sır saklama borcu

4- AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN VEKALET ÜCRETİ

A-Vekalet Ücreti Çeşitleri

a)Akdi Vekalet Ücreti

 1. b) Yasal Vekalet ücreti

B- Vekalet Ücretinin Muacceliyeti

C-Vekalet Ücreti alacağında temerrüt faizi

D-Vekalet ücret sözleşmesinin şekli

E- Avukatlık Sözleşmesinin Sona Ermesinde Vekalet Ücreti

 1. a) Azil
 2. i) Haklı Azil
 3. ii) Haksız Azil

F- İstifa

5- VEKALET ÜCRETİNDEN MÜTESELSİL SORUMLULUK

6- ZAMANAŞIMI

Belge:

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

 

KOOPERATİFLER MEVZUATI KAYNAKLI HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

KOOPERATİFLER MEVZUATI KAYNAKLI HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

KOOPERATİFLER MEVZUATI KAYNAKLI HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 

0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

 

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Programın Süresi:

Her bir eğitim programının süresi 24 saattir. 

Program Yeri –Tarihleri: 

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Bedeli: 1.200 TL (KDV Dahil)

Daha önce Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Alt Alanlarının Herhangi Birinden Sertifika Almış Katılımcılarımız İçin

İndirimli Program Bedeli : 900,00 TL (KDV Dahil)

İÇERİK:

 • Kooperatifler Kanununun İrdelenmesi
 • Kooperatifçilik ilkeleri
 • Kooperatif türleri
 • Kooperatiflerin sorunları
 • Kuruluş
 • Ortaklık işlemleri
 • Genel kurul
 • Yönetim kurulu, denetim kurulu
 • Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (2012 – 2016)
 • Türkiye Kooperatifçilikte 2023 Vizyonu
 • Kooperatifçilik İstatistiki Veriler
 • Kooperatifler Kanununun Uygulanmasında Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları
 • Kooperatifçilikte Sıkça Karşılaşılan Yolsuzluklar
 • Kooperatife Katılmadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Kooperatiflerde Vergileme
 • Kooperatiflerde İnşaat İşleri
 • İnşaat Sözleşmesinin Hazırlanması
 • Yapı Sınıflandırması ve Maliyet
 • Yüklenicinin Borçları
 • Kooperatifin Borçları
 • Hak edişlerin Düzenlenmesi
 • Arsa-Kat karşılığı inşaat
 • İnşaat İlerleme Seviyesi
 • Kooperatiflerin Kurulmasında Arsa- Arazi Ayrımı ve Değerleme
 • Arsa Değerinin Hesaplanması
 • Arazi Değerinin Hesaplanması
 • Yapıların Hesaplanması
 • Kooperatifler Kanunu Kapsamında Arsa Payı ve Şerefiyelendirme Uygulamaları
 • Arsa Payı Tanımı
 • Toplu Yapılarda Arsa Payı Uygulamaları
 • Toplu Yapılarda Şerefiyelendirme
 • Arsa payı ve Şerefiyendirme Uygulama Örnekleri

Belge:

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 

0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

LİNK: http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/sayfalar/ikincidonembilirkisilikbasvurularinailiskinduyuru-2018.html 

Programın Süresi:

Her bir eğitim programının süresi 24 saattir.

Ders Saatleri:

Hafta sonu:

Başlangıç:09:00 Bitiş: 17:20

Hafta içi:

Başlangıç: 13:00 Bitiş:19:50

Program Yeri –Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Bedeli: 1.200 TL (KDV Dahil)

Daha önce Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Alt Alanlarının Herhangi Birinden Sertifika Almış Katılımcılarımız İçin

İndirimli Program Bedeli : 900,00 TL (KDV Dahil)

 

https://bedam.param.com.tr adresinde yer alan form doldurularak online kayıt yaptırılabilir.

 

NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA PROGRAMLARI

 • 65.01 AKTÜERYA (İŞ GÖREMEZLİK / DESTEKTEN YOKSUN KALMA) SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.02 İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.03 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.04 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.05 İCRA VE İFLAS MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.06 AİLE VE MİRAS MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.07 KOOPERATİFLER MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.08 KAT MÜLKİYETİ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.09 TÜKETİCİ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.10 BORÇLAR MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.11 TİCARET MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.12 BANKACILIK MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.13 SİGORTA MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.14 AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ ALACAĞINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.15 KAMU İHALE MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

 

 • 65.16 FERAİZ HESAPLAMALARI SERTİFİKA PROGRAMI

 

Belge:

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

 

BOŞANMA DAVALARINDA UZMANLIK – BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

BOŞANMA DAVALARINDA UZMANLIK – BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

BOŞANMA DAVALARINDA UZMANLIK – BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 

0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

 Bu program, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu çerçevesinde, mal rejimlerinin tanıtılması, yasal mal rejimi olarak kabul edilen edinilmiş mallara katılma rejimi ve tasfiyesi, katkı payı-değer artış payı alacağı, ölüm halinde mal rejimi ve mirasın tasfiyesinin karşılaştırılması, mahkeme ve Yargıtay kararlarından örnekler, bilirkişi raporları analizi, pratik çalışmalar yapılarak boşanma konusunda arabuluculuk ve bilirkişilik yapmak isteyen katılımcılara gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

 Programın Süresi:

İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.

Program Yeri –Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Ücreti:

1.450 TL (KDV Dahil)

(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için KDV Dahil 1.200 TL)

Bu linke tıklayarak kayıt yaptırılabilir.

Banka Hesap No:

Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16 
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır 

 

İÇERİK:

Aile Mahkemelerinde Yargılama Usulü

Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun

Görev ve Yetki

İspat Usulü

Bilirkişilik

Yargıtay’ın Emsal Kararları ve Uygulama Örnekleri

 

Boşanma Nedenleri ve Sonuçları

Mal Rejimlerine İlişkin Hükümler ve Seçimlik Mal Rejimleri

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Edinilmiş Mal – Kişisel Mal Ayırımı

Katılma Alacağı – Katkı Payı – Değer Artış Payı Alacağının Karşılaştırılması

 

Aile Konutuna İlişkin Hükümler

Aile Konutu Konusundaki Güncel Yargıtay Kararları

Ölüm Halinde Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi ve Uygulama Örnekleri

 

Uygulama

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Eklenecek Değerler ve Denkleştirme Hesabı Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminden Kaynaklanan Davalara İlişkin Dilekçe Örnekleri Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminden Kaynaklanan Davalara İlişkin Bilirkişi Raporu Örnekleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarınca Yapılmış Toptan Ödemelerin “PMF Tablosu”na Göre Hesaplanması

  

Belge:

%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

 

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 

0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Çözümü, uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için mahkemeler tarafından başvurulan kişilere bilirkişi denilmektedir.

Bu program, mesleki deneyime sahip, alanında uzman kişilerin bilirkişilik hakkında temel, teorik ve pratik bilgilere sahibi olmalarını ve bilirkişilik faaliyetlerini hukuksal açıdan sorumluluklarını gerektirebilecek herhangi bir sorunla karşılaşmadan sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Eğitmenler:

Teorik eğitim öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Pratik eğitim mahkemelerde yeminli bilirkişi olarak en az 5 yıldır görev yapan eğitmenler tarafından verilecektir.

Programın Süresi:

Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifika Programının toplam süresi 24 saattir.

Ders Saatleri:

Hafta sonu:

Başlangıç:10:00 Bitiş: 16:20

Hafta içi:

Başlangıç: 13:00 Bitiş:18:50

 

Program Ücreti:

ANKARA 540,00 TL (KDV Dahil)

DİĞER İLLER 650,00 TL (KDV Dahil)

Bu linke tıklayarak kayıt yaptırılabilir.

Banka Hesap No:

Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
Hesap Numarası: 796 910 – 364 
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Eğitimin Adı Yazılmalıdır 

 

Program Yeri ve Tarihleri:

 

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

İçerik:

Programın planlanan içeriği şu şekildedir:

 

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

 • Giriş
 • Türk yargı teşkilatı

o Genel Hususlar

o Cumhuriyet Başsavcılıkları

o İlk Derece Mahkemeleri

■ Hukuk Mahkemeleri

■ Ceza Mahkemeleri

■ İdare/ Vergi Mahkemeleri

o Üst Derece Mahkemeleri

■ Bölge Adliye/ İdare Mahkemeleri

■ Yargıtay ve Danıştay

o Anayasa Mahkemesi

 • Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler

o Hakim

o Savcı

o Avukat

o Noter

o İcra ve İflas Organları

o Yazı İşleri Müdürlüğü Personeli

 • Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

o Adil yargılanma hakkı

o Taleple bağlılık ilkesi

o Usul ekonomisi ilkesi

o Taraflarca hazırlama-Re’sen araştırma ilkeleri

 • İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar

o İspat kavramı

o İspat yükü ve ispat hakkı

o İspat araçları (deliller)

o İspat aracı olarak bilirkişi raporu ve uzman mütalaası

BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

 • Bilirkişinin Nitelikleri

o Bilirkişilik kavramı

o Bilirkişilerin taşıması gereken nitelikler

 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt

o Başvuru usul ve esasları

■ Listelere kayıt şartları

■ Başvurunun değerlendirilmesi

o Listelerde yer alma süresi, yeniden başvuru

 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler

o Bilirkişinin yetkileri ve ödevleri

■ Bilirkişinin yetkileri

■ Bilirkişinin ödevleri

o Bilirkişilik etiği

■ Etik ilkelerin kapsamı ve etik ilkelere bağlılık

■ Yetkinlik ve mesleki özen

■ Dürüstlük ve tarafsızlık

■ Bağımsızlık

■ Saygınlık ve güven

■ Görevi kabul yükümlülüğü

■ Menfaat elde etme yasağı

■ Sır saklama yükümlülüğü

■ Bildirim yükümlülüğü

■ Reklam yasağı

 • Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

o Bilirkişinin Denetimi

o Performans Değerlendirmesi

o Bilirkişinin disiplin sorumluluğu

■ Uyarma

■ Listeden geçici olarak çıkarılma

■ Listeden kalıcı olarak çıkarılma

■ Bilirkişilikten yasaklanma

o Bilirkişinin hukuki ve cezai sorumluluğu

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu

o Bilirkişi incelemesinin zamanı

o Bilirkişi incelemesine başvurulmasında hâkim ve tarafların rolü

■ Re’sen başvurulması

■ Talep üzerine başvurulması

■ Bilirkişi ücret ve giderlerinin yatırılması

o Bilirkişiye yöneltilecek soruların belirlenmesi

o Hukuki konu – teknik konu ayrımı

■ Hukuki konularda bilirkişi görüşüne başvurulamayacağı

■ Bilirkişinin hukuki konuda oy ve görüş bildiremeyeceği

 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi

o Görevlendirilme usulü

o Bilirkişinin görevden kaçınabileceği haller

o Bilirkişinin görevden kaçınamayacağı haller

o Bilirkişiliğin yasaklılığı ve reddi

 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

o İnceleme konusu şeylerin bilirkişiye teslimi

o Ön inceleme yapılması

o Bilirkişinin yetkileri-yetkilerin kullanılmasının usul ve esasları

■ Uyuşmazlık konusunun incelenmesi

■ Taraflar veya üçüncü kişilerin bilgisine başvurma

■ Bir başka bilirkişi ile işbirliği yapma

■ İhtiyaç duyduğu kayıt ve belgelerin temini

RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

 • Oy ve Görüşün Sunulması

o Oy ve görüşün sözlü olarak sunulması

o Oy ve görüşün yazılı olarak sunulması

■ Raporda kullanılması gereken dil, üslup ve yazım usulü

 • Araştırma
 • Yazım
 • Doğruluğunu kontrol

■ Raporun şekli

 • Kapak sayfası
 • İçindekiler
 • Görev tanımı
 • Bilirkişi raporundaki sonuçların dayandığı literatür, veriler

ve diğer materyaller

 • Bilirkişinin yaptığı çalışmanın ve yöntemlerin ayrıntılı

olarak belirtilmesi

 • Analiz: Bilirkişiye yöneltilen sorular ve sıra numarası

altında bunlara verilen yanıtlar ve bu yanıtların gerekçeleri

 • Sonuç
 • Bilirkişilerin imzası
 • Karşı oy ve gerekçesi
 • Maddi unsurları belgeleyen ve sonuçların açıklanmasına yardımcı olan şema, kroki, fotoğraf, tablo vs.
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

o Bilirkişi raporunun teslimi ve taraflara tebliği

o Bilirkişinin dinlenilmesi ve soru yöneltilmesi

o Bilirkişi raporuna itiraz

o Bilirkişi raporunun hüküm vermeye ve denetime elverişli olmaması

■ Ek rapor alınması

■ Yeni bilirkişi incelemesine başvurulması

o Raporun hükme esas alınması

o Raporun hükme esas alınması

UYGULAMA

 • UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
 • Örnek Olayların Sunulması
 • İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
 • Sunu ve Geri Bildirim Yapılması
 • Genel Değerlendirme
 • Eğitim Değerlendirme Anketi

 

Belge:

24 saat süren eğitimin 22 saatine katılmak koşuluyla katılımcılara sertifika verilecektir.

 

UYGULAMALI GAYRİMENKUL DEĞERLEME BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA PROGRAMI

UYGULAMALI GAYRİMENKUL DEĞERLEME BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA PROGRAMI

UYGULAMALI GAYRİMENKUL DEĞERLEME BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 

0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

 Programın Süresi:

İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.

 Program Yeri –Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

 Kimler Katılabilir:

 Gayrimenkul Danışmanları

Gayrimenkul Brokerları

Gayrimenkul Değerleme Uzmanları

Avukatlar

Maliye Bakanlığı Uzmanları

Defterdarlık Uzmanları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzmanları

Program Ücreti:1.450 TL (KDV Dahil)

(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için KDV Dahil 1.200 TL)

Bu linke tıklayarak kayıt yaptırılabilir.

Banka Hesap No:

Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16 
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır 

 İÇERİK:

 

1. Hafta / 1.Gün Karşılaştırmalı Satış Analizi (Emsal Karşılaştırma Yöntemi)
Emsal KarşılaştırmaYönteminin Özellikleri
Emsal Karşılaştırma Yönteminin Uygulama Alanı
Emsal Karşılaştırma Yönteminin Avantajları/Dezavantajları
Emsal Karşılaştırma Yöntemine İlişkin Örnek Uygulamalar
Gelir Yöntemi
Gelir Yönteminin Özellikleri
Gelir Yönteminin Uygulama Alanı
Gelir Yöntemin Avantajları/Dezavantajları
Kapitalizasyon Oranı ve Hesaplanması
Münavebe (Rotasyon) Sistemi
Gelir Yöntemine İlişkin Örnek Uygulamalar
Günler Konular
1. Hafta / 2.Gün İzale-i Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi)
İzale-i Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) Kavramı
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Paylı Mülkiyete İlişkin Hükümleri
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi
İhale Süreci
İhale Sonucu Oluşan Vergi ve Harçlar
Gayrimenkulün Değerinin Belirlenmesi
Kıymet Takdirine İtiraz
Yerel Mahkemelerce verilen Kararlarının İncelenmesi
Örnek Bilirkişi Raporları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Analizi
Ecrimisil
Ecrimisil Kavramı
Ecrimisilin Tarihsel Gelişimi
Özel-Kamu Hukukunda Ecrimisilin Yeri
Ecrimisil ve Benzer Kavramların Karşılaştırılması
Ecrimisilin Talep Edilebime Şartları
Ecrimisilin Özellikleri
Ecrimisil ve Kamu Malları
Hazine Taşınmazları Yönünden Ecrimisilin Hesaplanması
Ecrimisil Tespit ve Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar
Ecrimisilde Zamanaşımı
Ecrimisil Hesaplanmasına İlişkin Uyuşmazlıklar
Kira Tespiti ve Gayrimenkulun Değerlemesi
Örnek Bilirkişi Raporlarının İncelenmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Analizi
2. Hafta /1. Gün Maliyet Yöntemi
Maliyet Yönteminin Özellikleri
Maliyet  Yönteminin Uygulama Alanları
Yapılarda Yıpranma ve Amortisman
Binaların Brüt ve Net Alanlarının İrdelenmesi
Maliyet Yöntemine İlişkin Örnek Uygulamalar
Yapı Bilgisi ve Proje Okuma
Gayrimenkul Değerlemede Yapı Bilgisi
Gayrimenkul Değerleme Çerçevesinde Mimari ve Diğer Uygulama Projelerin İncelenmesi
Bina Metrajı ve Yapı Maliyetlerinin Çıkarılması
Yapı Yaklaşık Maliyetlerinin Çıkarılmasına Yönelik Uygulamalar
Günler Konular
2. Hafta / 2.Gün Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Giriş
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Hukuksal Temelleri
Kentsel Dönüşümde Riskli Yapı, Rezerv Alan ve Riskli Alan Süreçleri
Kentsel Dönüşümde Finansal Desteklerin ve Muafiyetlerin Analizi
Kentsel Dönüşüm Kapsamında İmar Uygulamaları
Kentsel Dönüşümde Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Gayrimenkul Değerleme Kapsamında Açılan Hukuki Davalar
Arsa Payı Dağıtımı Uygulamaları
Kentsel Dönüşümde Arsa Payı Dağıtımı ve Şerefiyelendirme
Arsa Payı Dağıtımı ve Şerefiyelendirmede Sorun Analizi
Arsa Payı Dağıtımı Uygulamaları

 Belge:

%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.