ÇALIŞMA ALANLARI


İlgili alanlarda bilimsel çalışmalar yaptırır. Bu çalışmaların bulgularını, bilimsel toplantı ve yayınlarla kamuoyuna yansıtır.

Dönemsel eğitim programları çerçevesinde, Kamuoyuna açık olan yapılandırmış seminerler ile Kamu ve özel kurum ve kuruluşların talepleri üzerine ihtiyaca yönelik hizmet içi eğitim seminerlerini sözleşmeye dayalı olarak düzenler.

Sertifika programlarını yürütür.

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının benzer birimlerce yürütülen çalışmalarına öğretim elemanı desteği verir.

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti verir.