DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İletişim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mutlu Binark, Doç. Dr. Günseli Bayraktutan , Öğr. Gör. A. Lale Şıvgın Dündar tarafından 15 saatlik“Yeni Medya ve Sosyal Medya Ortamlarında Okur Yazarlık Eğitimi” verilmiştir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tamer MÜFTÜOĞLU Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Değerlendirme Kurul Toplantısı kapsamında Meslek Kuruluşu Proje Değerlendirme Kurul Üyeliği göreviyle danışmanlık hizmeti vermektedir.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent ÇOLAK tarafından; ÜNTES RHOSS Soğutma Sistemleri Anonim Şirketi A.Ş.ile imzalanan danışmanlık protokolü kapsamında; Nisan 2013- Mart 2014 tarihleri arasında, İtalyan Rhoss firması tarafından üretilmekte olan hava soğutmalı chillerin, ülkemizde yeni kurulan Üntes-Rhoss ortaklığı tarafından en ekonomik biçimde yerlileştirilmesine yönelik olarak, TÜBİTAK TEYDEB 1501 Sanayi Ar-GE Projeleri Destekleme Programı bünyesinde desteklenen, “Küresel pazarlar için hava soğutmalı chiller tasarımı ve geliştirilmesi” AR-GE projesi kapsamındaki akademik ve teknik danışmanlık hizmetleri verilmiştir.


Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Birol KILKIŞ tarafından; HEZARFEN Enerji Ar-Ge Ltd. Şti.ile imzalanan danışmanlık protokolü kapsamında; Ekim 2013- Haziran 2014 tarihleri arasında, firmanın “Oda Tipi Operatif Sıcaklık Ölçer Tasarım ve İmalat ve Kalibrasyonu” başlıklı projesi için, cihaz prototipinin geliştirilmesi ve imalatının yapılması, kalibrasyon odası tasarım ve kurulumu, deney sonuçlarının değerlendirilmesi, kurumsal çalışmaların yürütülmesini içeren akademik ve teknik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Birol KILKIŞ ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tahir YAVUZ tarafından; ENOVER Tic.Ltd. Şti. ile imzalanan danışmanlık protokolü kapsamında; Aralık 2012- Aralık 2013 tarihleri arasında, firmanın KOSGEB-ARGE ve inovasyon programı kapsamındaki “Termosifonlu Radyatör (RADOVER) Tasarımı ve Geliştirilmesi” başlıklı projesi için, inovasyonu yapılan mevcut teknolojinin geliştirilmesi ve detaylandırılması için kullanılacak test düzeneğinin tasarlanıp kurulması ve CFD analizlerinin yapılabilmesi için gerekli olan akademik ve teknik danışmanlık hizmetleri verilmiştir.


Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Birol KILKIŞ tarafından; YÜKSEL Proje Uluslararası A.Ş. ile imzalanan danışmanlık protokolü kapsamında; Ağustos 2012- Ocak 2013 tarihleri arasında, firmanın “Enerji Verimliliği ” konusundaki çalışmaları dolayısıyla, firmanın yüklenmiş olduğu yapılı çevre/bina vb. uygulama projelerinin enerji verimliliğine yönelik unsurlarının mühendislik verileri ve proje hedefleri ve yöntemleri yönlerinden değerlendirilmesinin yapılması ve aynı zamanda bu değerlendirmeler yapılırken proje belgeleri temelinde firmanın yaptırmakta olduğu fizibilite ve maliyet hesap raporlarının, mühendislik tasarımlarının genel değerlendirmesini de kapsayan akademik ve teknik danışmanlık hizmetleri verilmiştir.


Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa KOCAKULAK tarafından; MODÜL GRUP Mühendislik Elektronik Medikal İnşaat Eğitim ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti ile imzalanan danışmanlık protokolü kapsamında; firma tarafından üretilen “Taşınabilir Acil Durum Ventilatör” cihazının testlerinin yapılması ve uygunluk raporunun hazırlanması” için, firma tarafından üretilen MEVENTI-MT3 marka-modeli ve 250513/0001-00001 seri numaralı Taşınabilir Acil Durum Ventilatör cihazının TSE-794-3 standardına uygun olup olmadığı ile ilgili testlerin yapılması ve uygunluk raporunun hazırlanmasını kapsayan akademik ve teknik danışmanlık hizmetleri verilmiştir.


Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Berna DENGİZ tarafından; MEGA Danışmanlık Müşavirlik Tic. Ltd. Şirketi ile imzalanan kontrol danışmanlığı protokolü kapsamında; Ocak 2013-Aralık 2013 tarihleri arasında, firmanın Ankara-İzmir ayrımı Bursa otoyolu ön proje mühendislik hizmetleri danışmanlık hizmet alım işi ve Ankara-İzmir ayrımı Afyon-Antalya-Alanya otoyolunun Afyon-Antalya arası ön proje mühendislik hizmetleri danışmanlık hizmet alım işlerinin, 01/01/2013 tarihinden önce firma tarafından bir şirkete veya şahsa yaptırılmakta olan “ekonomik ve mali fizibilite raporları”nın her aşamasında, idare tarafından yapılan uygunluk kontrollerinde, idarenin tespit ettiği eksiklik ve hataların düzeltilip düzeltilmediğinin kontrolünü kapsayan rapor hazırlanması konusunda akademik ve teknik danışmanlık hizmetleri verilmiştir.Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Berna DENGİZ tarafından; MEGA Danışmanlık Müşavirlik Tic. Ltd. Şirketi ile imzalanan kontrol danışmanlığı protokolü kapsamında; 07.11.2012’de başlayıp proje bitim tarihine kadar, firmanın Ankara-İzmir ayrımı Afyon-Antalya-Alanya otoyolunun Antalya-Alanya arası otoyolu ön proje mühendislik hizmetleri danışmanlık hizmet alımı ile Şanlıurfa-Habur otoyolu ön proje mühendislik hizmetleri danışmanlık hizmet alımı işlerinin, 27/11/2012 tarihinden önce firma tarafından bir şirkete veya şahsa yaptırılmakta olan “ekonomik ve mali fizibilite raporları”nın her aşamasında, idare tarafından yapılan uygunluk kontrollerinde, idarenin tespit ettiği eksiklik ve hataların düzeltilip düzeltilmediğinin kontrolünü kapsayan rapor hazırlanması konusunda akademik ve teknik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.