Eğitimlerimizden Kareler
Eğitimlerimizden Kareler
Eğitimlerimizden Kareler
BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

Biz kimiz

Uzman işbirliği

Uzman işbirliği

BEDAM, eğitimlerinde alanında en üst kurum ve kuruluşlarla stratejik işbirliği yapmaktadır.

Nitelikli eğitimler

Nitelikli eğitimler

Eğitimlerimizin içerikleri uzman eğitimci kadromuz ve işinde son derece tecrübeli eğitmenlerimiz ile profesyonel olarak hazırlanmaktadır.

Seçkin eğitim kadrosu

Seçkin eğitim kadrosu

BEDAM, Başkent Üniversitesi eğitim kadrosu başta olmak üzere alanında uzman, en nitelikli eğitmenlerle birlikte çalışmaktadır.

Türkiye’nin her yerinde

Türkiye’nin her yerinde

BEDAM Türkiye’nin 55 ilinde aktif şekilde eğitimler vermektedir. Talebe göre her ilde eğitim açabilmektedir.

Geniş eğitim yelpazesi

Geniş eğitim yelpazesi

100’den fazla eğitim çeşidimizle her talep, ihtiyaç ve zevke hitap edebilmekteyiz.

İtibarlı sertifikalar

İtibarlı sertifikalar

Eğitimlerimiz sonunda verilen sertifikalar Türkiye ve uluslararası alanda kabul ve itibar görmektedir.

Eğitmenlerimiz

Prof. Dr. Ali HALICI   –   Yönetim ve strateji

Prof. Dr. Ali HALICI – Yönetim ve strateji

Prof.Dr. Ali Halıcı, 1964 yılında Ankara’da doğmuştur. İlköğretim ve liseyi Özel Yükseliş Lisesi’nde tamamlamıştır. İlk olarak Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Programını (1983) daha sonra ise aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü (1988) bitirmiştir. Yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (1995) ve doktorasını İstanbul Üniversitesi İşletme Yöneticiliği ve Organizasyon alanında (2000) yapmıştır.
Çanakkale Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda (1993-1997) ve Başkent Üniversitesi’nde (1997-2015) öğretim üyesi ve yönetici olarak görev yapmıştır. Göreve devam ettiği Başkent Üniversitesi’nde 2008’de Profesör unvanı almıştır. Halen Ticari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi Müdürü’dür.
Çeşitli şirketlerde danışmanlıklar da yapan Prof.Dr. Ali Halıcı stratejik yönetim ve profesyonel davranış gelişimi konularında birçok eğitim ve seminer vermiştir. İlgili konularda birçok uluslararası ve ulusal yayını bulunmaktadır.
Bu kapsamda;
14 projede görev, 16 makale, 29 tebliğ, 43 kongre kurul üyeliği, 4 kitap bölümü, 2 kitap editörlüğü, 500’ü aşkın hizmetiçi eğitimi bulunmaktadır.

Pof. Dr. Nalan AKDOĞAN   –   Muhasebe

Pof. Dr. Nalan AKDOĞAN – Muhasebe

Prof. Dr. Nalan Akdoğan; Gazi Üniversitesinde 1977 yılında doktor, 1980 yılında Doçent, 1988 yılında Profesör oldu. İngiltere ve Kanada’da “Enflasyon Muhasebesi” konusunda araştırmalar yaptı. “Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri” (Prof.Dr. Nejat Tenker ile birlikte)”,, “Enflasyon Muhasebesi”, “Pazarlama Maliyetleri ve Muhasebesi”, “Muhasebe Teorileri (Yrd.Doç.Dr. Hamdi Aydın’la birlikte)”, “Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulaması”, “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine Göre Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması (Prof.Dr. Orhan Sevilengül’le birlikte )” , Sektörel Muhasebe (Rafet Aktaş, Deniz Umut Erhan ve diğerleri ile birlikte), ‘’VUK Yasası’nın Muhasebe Standartları ile Uyumlu Hale Gelmesi için Yapılması Gereken Değişiklere ilişkin Öneriler ‘’konularında kitapları, ‘’ Türkiye Finansal Raporlama standartları, Türkiye Denetim Standartları (Doç.dr. Deniz Umut Erhan ‘la birlikte ) hazırlanan ders notu materyalleri; “Bilanço Nasıl Okunur (Prof.Dr. Nejat Tenker ile birlikte)”, “Avrupa Topluluğu’nun yayınladığı 4., 7., 8. Muhasebe Yönergeleri (Prof.Dr. Yüksel Koç Yalkın’la birlikte) konularında çevirileri, çeşitli dergilerde ve kitaplarda yayınlanmış makale ve tebliğleri bulunmaktadır. Prof.Dr. Nalan AKDOĞAN, TÜRMOB birinci dönem yönetim kurulu üyeliği,Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları (TMUDESK) Kurulu üyeliği, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu başkan yardımcısı görevini yapmıştır.
1992-1998 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi’nde Kurucu Dekan olarak görev yapan Prof.Dr. Nalan AKDOĞAN Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim dalında öğretim üyesi olarak 2002 Eyül ayına kadar görev yapmıştır. Halen Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi , Muhasebe Finansal Yönetim Bölüm Başkanıdır. Lisans, Yüksek lisans ve doktora programlarında muhasebe ve denetim konusunda birçok dersi vermektedir.Yüzün üzerinde öğrencinin yüksek lisans ve doktorada tez danışmanlığını yapmıştır.

Prof. Dr. Ünsal SIĞRI   –   Yönetim ve strateji

Prof. Dr. Ünsal SIĞRI – Yönetim ve strateji

Başkent Üniversitesinde İşletme Yönetimi öğretim üyesidir. İşletme-Yönetim ve Organizasyon alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında “yönetim ve organizasyon” alanında doçent, 2015 yılında profesör olmuştur. TÜBİTAK bursuyla doktora sonrası çalışmalarını Newyork Rochester Üniversitesinde ABD’de tamamlamış ve Hollanda, Bosna-Hersek, ABD’de misafir öğretim üyeliği yapmış olup, ayrıca TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitelerinde de misafir öğretim üyeliği yapmaktadır. Avrupa Birliği Bosna-Hersek Ofisinin de bir süre yöneticiliğini yapan Ünsal Sığrı, NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi gibi çeşitli uluslararası kuruluşlarda seminerler vermiş ve projelerinde yer almıştır. İşletme Yönetimi, Yönetim-Organizasyon, Stratejik Yönetim, Sosyal Psikoloji, Örgüt Geliştirme, Çatışma Yönetimi, Müzakere ve Örgütsel Davranış dersleri vermekte ve bilimsel araştırmalar yapmaktadır. Uluslararası ve ulusal düzeyde iş ve işletme yönetimi konusunda çok sayıda kitap, kitap bölümü, bilimsel makale ve bildirileri bulunmaktadır. Yurtiçinde TÜBİTAK, yurtdışında ise Dünya Sosyoloji Birliği akademik çalışmalarıyla ödüller aldığı kurumlar arasındadır. Birçok üst düzey kamu kurumunda ve özel sektörde önemli şirketlerde; Yönetim, Liderlik, Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim, Kurum Kültürü, Çatışma Yönetimi ve Müzakere konularında uygulamalı eğitimler vermiş ve yönetim danışmanlığı icra etmiştir. BEDAM bünyesinde yurt çapında Arabuluculuk Eğitimlerinde “Müzakere Teknikleri” eğitimlerini vermiş ve binlerce arabulucunun yetiştirilmesinde görev almıştır. Bazı aile şirketlerinde “kurumsallaşma ve değişim yönetimi” çalışmalarını yönetmiş, TOBB’un danışmanı olarak Oda/Borsaların Stratejik Planlarının yapılmasında danışmanlık yapmıştır. 1969 Burhaniye doğumludur, evli – iki erkek çocuk babasıdır, Ankara’da yaşamaktadır, gönüllü sosyal sorumluluk projesi yapmaktadır.

Doç. Dr. Adalet HAZAR   –   Finans ve bankacılık

Doç. Dr. Adalet HAZAR – Finans ve bankacılık

Lisans Eğitimi Bankacılık, Yüksek Lisans Eğitimi İşletme, doktora Muhasebe Finansman alanında olan Hazar, Ocak 2014 tarihinde finans doçenti olmuştur.
Bankacılık sektöründe 20 yıllık çalışma hayatı olan Hazar, Uzman Yrd., Uzman, Müdür Yrd., Daire Bşk. ve en son Genel Müdür Yardımcılığı görevi ile sürdürdüğü aktif bankacılık hayatını 2005 yılında emekli olarak tamamlamıştır.
2004 yılından itibaren Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nde, 2008 yılından itibaren Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı ile Sermaye Piyasaları Yüksek Lisans programlarında ve Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümünde, 2016 yılından itibaren de Çankaya Üniversitesi İİBF Bankacılık ve Finans Bölümü’nde yarı zamanlı olarak ders vermeye başlamıştır. 2016 yılından itibaren ise Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Türkiye Bankalar Birliği’nde, TC Merkez Bankası başta olmak üzere çok sayıda bankada başta bankacılığın çeşitli alanları olmak üzere muhasebe ve finansal konularda dersler vermiştir.
Bankacılık, muhasebe ve finans konularında kitapları, makale ve tebliğleri yayınlanmış bulunmaktadır.
Uzmanlık alanı Muhasebe Finans olan Hazar’ın SPL Düzey 3, Kredi ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Türev Araçlar ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı olmak üzere 5 lisansı mevcuttur.

Prof. Dr. Recep TAYFUN   –   İletişim

Prof. Dr. Recep TAYFUN – İletişim

_Yabancı Dil Bilgisi, Almanca – İngilizce_

1987-1994 yılları arasında

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nde

Yüksek Lisans ve Doktora bilim çalışmalarını,

Almanya, Freiburg Üniversitesi’nde Doktora Alan Çalışmasını
tamamladı.

2011 yılında _İLETIŞIM BILIMLERI DOÇENTI _ve

2016 yılında _İLETIŞIM BILIMLERI _alanında Profesör unvanı aldı.

Başkent Üniversitesi’nde _İLETIŞIM FAKÜLTESI_ Dekan Yardımcısı,

Başkent Üniversitesi _STRATEJIK ARAŞTIRMALAR MERKEZI_ Yönetim Kurulu
ve

Ankara Barosu _YASA İZLEME ENSTITÜSÜ_ Genel Kurul üyesidir.

“_Kamuoyunu Anlamak_”

_”Kurumsal İletişim ve Mizah”_

“_Etkili İletişim ve Beden Dili_”,

başlıklı kitap çalışmaları bulunmaktadır.

_RIZA ÜRETIM SÜREÇLERI _

_KAMUOYU VE MEDYA_

_PROPAGANDA VE HALKLA ILIŞKILER_

_STRATEJIK İLETIŞIM VE İSTIHBARAT_

_YALAN VE SÖZSÜZ İLETIŞIM_

alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

tayfun@baskent.edu.tr

Doç. Dr. Şenol BABUŞCU   –   Finans ve bankacılık

Doç. Dr. Şenol BABUŞCU – Finans ve bankacılık

Lisans Eğitimi İktisat, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri İşletme alanında olan Babuşcu, 2015 yılında finans doçenti olmuştur.
Bankacılık sektöründe 18 yıllık çalışma hayatı olan Babuşcu, Uzman Yrd., Uzman, Müdür Yrd., Daire Bşk., Genel Müdür Yardımcılığı ve en son Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu Üyeliği görevi ile sürdürdüğü aktif bankacılık hayatını 2003 tamamlamıştır.
Çeşitli finans kurumlarında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı hizmetlerini gerçekleştirmiştir.
2002 yılından itibaren Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nde yarı zamanlı olarak başladığı öğretim üyeliği, 2003 yılından itibaren tam zamanlı olmuştur. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı ile Sermaye Piyasaları Yüksek Lisans programlarında da bankacılık ve finans dersleri vermektedir. Ayrıca Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü ile Çankaya Üniversitesi İİBF Bankacılık ve Finans Bölümü’nde yarı zamanlı olarak Öğretim üyeliği devam etmektedir.
Türkiye Bankalar Birliği’nde, TC Merkez Bankası başta olmak üzere çok sayıda bankada başta bankacılığın çeşitli alanları olmak üzere muhasebe ve finansal konularda dersler vermektedir.
Bankacılık, muhasebe ve finans konularında kitapları, makaleleri ve tebliğleri yayınlanmış bulunmaktadır.
Türkiye Bankalar Birliği, Milliyet Gazetesi ve İktisadi Araştırmalar Vakfı ile AKDENET’in düzenlemiş olduğu yarışmalarda ortak eserleri ödül almıştır.

Prof. Dr. Doğan KÖKDEMİR   –   Psikoloji

Prof. Dr. Doğan KÖKDEMİR – Psikoloji

1969 Yılında Ankara’da doğdu. 1991 yılında ODTÜ Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra, ODTÜ ve Ankara Üniversitesinde sosyal psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 1993 – 1998 yıllarında ODTÜ Psikoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik yaşantısına 1998’den itibaren Başkent Üniversitesinde devam etti. Başkent Üniversitesi’nde 2008 yılında kurulan Psikoloji Bölümünün kurucu ekibi arasında yer aldı. Prof. Dr. Doğan Kökdemir’in sosyal psikoloji, varoluşsal psikoloji, eleştirel düşünme, çatışma çözümü ve arabuluculuk gibi konularda çalışmaktadır. Türk Psikologlar Derneği, American Psychological Association ve Society for Personality and Social Psychology üyesidir. Halen Başkent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümünde bölüm başkan yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Prof. Dr. H. Nejat BASIM   –   Yönetim ve strateji

Prof. Dr. H. Nejat BASIM – Yönetim ve strateji

1961 yılında Kocaeli’ de doğan H. Nejat Basım, İşletme alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2008 yılında Yönetim ve Organizasyon alanında doçent unvanı almıştır. 2013 yılında Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde profesörlüğe yükselen H. Nejat Basım, halen Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Ulusal Kalite Hareketiyle yakından ilgili olan ve 2005-2010 döneminde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Ulusal Kalite Ödül süreçlerinde “Ödül Değerlendiricisi” olarak görev alan H. Nejat Basım’ın akademik ilgi ve yönelimi kapsamındaki Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim konularında uluslararası ve ulusal düzeyde çeşitli yayınları bulunmaktadır.
Akademik Araştırma Alanları: Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim.

Prof. Dr. Özcan YAĞCI   –   İletişim

Prof. Dr. Özcan YAĞCI – İletişim

Prof.Dr. Özcan Yağcı, 1963 yılında doğmuştur. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi İktisat bölümünde 1991 yılında bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi’nde 1995 yılında Doktor, 2006 yılında Pazarlama alanında Doçent, 2012 yılında Başkent Üniversitesi’nde Profesör unvanı almıştır. Ekonomi – Turizm  – Pazarlama ve İletişim konuları üzerine yazılmış ulusal ve uluslararası makaleler; 2 adet kitap; 5 kitap bölümü ve bildirileri bulunan Prof.Dr. Özcan Yağcı halen İletişim Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir.

E – mail : oyagci@baskent.edu.tr

Prof. S. Gokhun TANYER   –   Mühendislik

Prof. S. Gokhun TANYER – Mühendislik

Süleyman Gökhun Tanyer received the B. Sc. and the M. Sc. in electrical engineering from Middle East Technical University and Bilkent University, Ankara, Turkey in 1988 and 1990 respectively, and the Ph. D. in electrical engineering from Washington State University, Pullman, WA, United States in 1994. His Ph. D. thesis work received the best research award in ‘Sixth Annual Graduate and Professional Student Research Exposition’ in 1994. From 1995 to 2000, he was a research fellow, Assistant Professor and Associate Professor in Bilkent University, Ankara University and Başkent University, respectively. During 2000 – 2011, he was with the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK). He was responsible head for foundation of the Advanced Technology Research Instition (ILTAREN), and Assistant Director for the National Research Institute for Electronics and Cryptology (TUBITAK UEKAE). He was the project manager for more than 20 contracted projects where he worked on various aspects of electromagnetics and radar signal processing. He is currently working as a professor in Baskent University. He is co-founder of Defence Engineering R & D Technologies (SMART) Inc., Ankara. His research interest include; antenna design and optimization, radar signal processing and statistical signal processing.

Detaylı cv için tıklayınız.
CV-SGTanyer-S6SS-161012

Detaylı cv için tıklayınız(devamı).

Detaylı cv için tıklayınız(devam 2).

Prof. Dr. Halil SARIASLAN   –   Finans

Prof. Dr. Halil SARIASLAN – Finans

Ankara Üniversitesi’nden Lisans, Amerika Birleşik Devletleri’nde Florida Eyalet Üniversitesi’nden (Florida State University) Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini almıştır.

Akademik kariyerine Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümünde Dr. Asistan olarak başlamış, burada 1983 yılında Doçent ve 1988 yılında da Profesör olmuştur.

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki öğretim üyeliği görevine ek olarak, Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden alınan izinle, 1993 – 2000 yılları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlık Özel Danışmanı olarak görev almıştır.

Ayrıca 2000 – 2006 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) Kurul Üyesi olarak Kurul Karar Organı’nda görev almıştır.

18.10.2006 tarihinden bu yana Başkent Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etmekte olan Prof. Dr. Halil SARIASLAN, aynı zamanda bu fakültede Uluslararası Ticaret Bölümü Başkanıdır.
Prof. Dr. Halil SARIASLAN’ın uzmanlık alanı olan yatırım analizi ve finansmanı ile sayısal analiz ve modelleme konularında pek çok ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.

Prof. Dr. Yavuz ERCİL   –   Yönetim ve strateji

Prof. Dr. Yavuz ERCİL – Yönetim ve strateji

Başkent üniversitesinde öğretim üyesidir. Strateji, system düşüncesi, İletişim, uluslararası ağ yönetimi, karmaşıklık ve örgüt kuramları konusunda dersler vermektedir. Araştırma ilgi alanları; strateji, dinamik modelleme ve örgüt uygulamalarıdır. Uluslararası kitap, makale ve araştırmaları vardır.
Is working at Baskent University in Ankara, Turkey. He teaches strategy, systems thinking, communication, international network management, complexity, and organization theory. His research interests are focused on crafting strategy, system dynamics modeling, and organizational practices. He is author of many publications including international books, papers and researches.

Yrd. Doç. Erkan YILDIZ   –   Sayısal yöntemler

Yrd. Doç. Erkan YILDIZ – Sayısal yöntemler

Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulunda Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Kazan Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı ve İşletme Yönetimi Program başkanıdır. Lisans eğitimini, 1984-1988 yıllarında Kara Harp Okulunda tamamlamıştır. Yönetim ve Organizasyon ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarında yüksek lisans, İşletme alanında doktora yapmıştır. 1989-2010 yıllarında TSK’da çeşitli kademelerde görevlerde bulunmuştur. 2010-2014 yıllarında da Kara Harp Okulunda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Marka, marka yönetimi ve tüketici davranışları alanlarında bilimsel çalışmalar yapmaktadır.
IBM İş Ortağı AIMS Akademiden “SPSS Statistics İle İstatiksel Analizler, SPSS Statistics İle Öngörüsel Modelleme, SPSS Statistics İle Segmentasyon, SPSS Statistics İle Zaman Serileri Analizi” ve “AMOS İle Yapısal Eşitlik Modelleme” eğitimleri almıştır.
26 Mayıs 1967 doğumludur, evli bir erkek çocuk babasıdır.

Katılımcılarımızdan görüşler

2013’te BEDAM’ın açtığı yetenek sınavına hazırlık kuruna katıldım. Üç haftalık süreçte, canlı model çizerek  oran ve orantı, üç boyutlu görebilme konusunda gözle görülür bir gelişme sağlandı. Ayrıca imgesel çizimlerle hayal edip çizmeye başladım. Temel perspektif kurallarını öğrendim. Çok keyifli geçen üç hafta sonunda, girdiğim yetenek sınavında Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nü kazandım.

Nurten BARAN

Nurten BARAN

Kendi Açımdan;Her yıl Üniversıtemiz İnsan Kaynakları süreçlerinin bütününü değerlendirmek, uygulamaları gözden geçirmek ve ilerleme ve gelişme yönünde yenilikler (yeni hedefler) ortaya koymak görevimin bir parçası. Tam da yıl sonuna denek gelen böyle bir programı, yıl sonu gözden geçirme raporumu hazırlayacağımdan ve teorik eğitimi en iyi ekipten alarak güncellemek fırsatını kaçıramazdım. Ekibim Açısından; iyi birer uygulayıcı olmalarının yanı sıra yaptıkları işin yönetimsel fonksiyonlarının bilincinde olan ve bütünü gören, işin derinliklerine inebilen bir eğitimin doğru hocalardan alınabilme olanağına sahip olmaları, Üniversitemizin imkanlarının genişliğini gösteriyor. Katkısı olan herkese teşekkürler…

Personel Daire Başkanı Nilgün HAMAMCIOĞLU

Personel Daire Başkanı Nilgün HAMAMCIOĞLU

Alanlanında uzman değerli hocalamızdan aldığım İnsan Kaynaklar Yönetimi Sertifika Programında bilgi, deneyim ve tecrübeleri doğrultusunda verdikleri eğitim bilgilerimi güncelleyip pekiştirmek açısından katkıları olmuştur ve olacaktır. Dalında Uzman Akademisyenlerden almış olduğum bu eğitimin bana katmış olduğu değer için teşekkür ederim.

Nagihan ÖZKAN

Nagihan ÖZKAN

İnsan Kaynakları alanında çalışmaktayım; Başkent Universitesi’nin alanında uzman ve tecrübeli öğretim üyelerinden almış olduğum “İnsan Kaynakları Yönetimi” sertifika eğitimi sayesinde yaptığım işin kurumum açısında önemini bır kere daha anladım. Artık çok daha profesyonel bir şekilde çalışmakta ve kurumumu bir adım daha ileri taşımaktayım.

Kubilay DEMİRCİ

Kubilay DEMİRCİ

Öncelikle sizi kutluyorum. Bize ekibin nasıl kurulacağını ve nasıl çalışacağını öğrettiniz. ~iner bir organizasyon harikası oldu. Türk Arabuluculuk Sistemine çok katkılar sağlayacağına gönülden yorum. Sizin şahsınızda, Başkent üniversitesi’ne ve sunum yapan hocalarımıza, hem kendim hem arkadaşlarım hem de Muğla Barosu adına çok teşekkür ederim.

Av. İrfan BALKAYA

Av. İrfan BALKAYA

Sizlerin bir lisans eğitimi süresince veya en az bir ders yılında anlatmakta veya birçok kitapta anlatmakta olduğunuz konuları, iş hayatında farkındalıktan çoğu zaman uzaklaşan bizlere birkaç ders saatinde anlatmaya dair müthiş çabanız ve aslında vakit dar olsa dahi bunda bence kısmen de olsa varmamızdaki haşarı ve özveriniz, bize vermeye çalıştığınız “büyük resim görmektekı” katkı ve bakış açılan, kendi programlarınizdan fedakarlık ederek ve oldukça sahıplenici zengin bir içerikle bize ulaşmaya çalıştığınız ıçin her birinize ayrı ayrı teşekkür ederiz.

Av. Buket KETİZMEN-Av. Ahmet Rifat Malkoçoğlu

Av. Buket KETİZMEN-Av. Ahmet Rifat Malkoçoğlu

Üniversitemiz bünyesinde, 14-15-21-22/03/ 2015 tarihlerinde düzenlemiş olduğunuz Aktüerya Hukuku ve BiIirkişilik Eğitimi Sertifika Programına katıldım. Düzenlemiş olduğunuz diğer Sertifika programlarını takip ediyorum. Özellikle seçmiş
olduğunuz konular ve katılmış olduğum programın eğitim kalitesi nedeniyle, sizlere duyduğum minnet duygumu iletmek istedim.

Cengiz Yılmaz

Cengiz Yılmaz

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı’na bu güne kadar edindiğim bilgilerimi pekiştirmek, başka konularda da bilgi sahibi olabilmek ve bakış açımda farklılık yaratmak adına katıldım. Bu beş haftalık programın bana katkısı büyük olmuştur.

Çiğdem KARAKOÇ

Çiğdem KARAKOÇ

“Değerli hocam ve tek düzen hesap planının kurucu sayın Prof. Dr. Nalan hocamın 2014 yılındaki bu eğitime katılmaktan çok mutluluk duydum. Tüm arkadaşlarımla birlikte beklediğimizin çok üzerinde bir eğitim gördük. Bize ve sektöre sağladıkları fayda için sayın hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onların emekleri teşekkürle doldurulamaz.”

Atilla ÖZMEN

Atilla ÖZMEN

“Eğitimin daha hızlı ve verimli bir başlangıç, farklı pozisyonları tanımamızı sağladığını düşünüyorum.”

Belma YANMAZ

Belma YANMAZ

“İzmir’de gerçekleşen arabuluculuk eğitimi sırasında bize anlattıklarınız, dersin çok ötesindedi.”

Av. Koray ŞENTAY

Av. Koray ŞENTAY

Bize ulaşın

Telefon numaralarımız ve mail adreslerimiz;
Emel ÖZSOY Telefon: 0 312 246 66 66 /2184 GSM: 0532 066 36 94 E-posta: emelo@baskent.edu.tr
Begüm KOÇ Telefon: 0 312 246 67 29 GSM: 0532 066 36 94 E-Posta: begum@baskent.edu.tr
Mert TEK 0 312 246 66 66/2171 E-Posta: merttek@baskent.edu.tr
Aylin İBİŞOĞLU 0312 246 66 66/2049 E-Posta:ibisoglu@baskent.edu.tr

Başkent üniversitesi kampüsü adresi için tıklayınız.
Ücretsiz servis kalkış noktalarıve saatleri için tıklayınız.
facebook

Harita

Google Analytics Alternative